Történelmi Szemle 2021/1

Tanulmányok

  • Csákó Judit: Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára (5)
  • B. Halász Éva: A békebírság (25)
  • Gömöri György: Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve (43)
  • Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül (49)
  • Tamás Ágnes: Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867-1868) (75)
  • Matolcsi Réka: „A király igazsága és a nemzet igazsága.” Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai (99)
  • Szabó Róbert: Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei (119)

Mérleg

  • Csorba László: „Hadd reméljük, hogy bölcsességünk megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszahangjáról (137)

Megemlékezés

  • Szarka László: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (147)
  • Pritz Pál: Vida István (1940-2020) (151)