Demográfia 2022/4

Tanulmányok

 • Šindýlková Zsófia, Kopcsó Krisztina: Várandós nők párkapcsolati minősége és annak szociodemográfiai jellemzőkkel mutatott összefüggései (321)
 • Zöldi László Zoltán, Ligeti Anna Sára, Csányi Zoltán, Urbán Ferenc: A magyarok vándorlása a koronavírus idején: Módszertani kísérlet a járvány migrációs hatásainak számszerűsítésére (357)
 • Horváth Veronika: Magyarországi transznacionális családok: Transznacionális családok elterjedtsége és a külföldön dolgozó szülők jellemzői (383)
 • Szerzőinknek (431)
 • Megrendelőlap (435)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2022/2-3

Tanulmányok

 • Szabó Laura: Előszó a „Roma népesedési viszonyok, 1990–2011” tematikus különszámhoz (103)
 • Szabó Laura, Spéder Zsolt: A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban (117)
 • Spéder Zsolt: A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői (Előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) (155)
 • Bálint Lajos: Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására (173)
 • Durst Judit: A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról (211)
 • Szabó Laura: Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 (235)
 • Obádovics Csilla: A magyarországi, roma kötődésű népesség előreszámítása 2050-ig (279)
 • Szerzőinknek (311)
 • Megrendelőlap (315)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2022/1

Tanulmányok

 • Koloh Gábor: Gyermekvállalás a 19. századi Dél-Dunántúlon: A mágocsi római katolikus német és a vajszlói református magyar közösség termékenységtörténete (1791–1890) (5)
 • Boros Julianna, Veroszta Zsuzsanna: Perinatális anyai dohányzás vizsgálata Magyarországon: A Kohorsz ’18 magyar születési kohorszvizsgálat eredményei (29)
 • Obádovics Csilla, Kulcsár László, Gödri Irén: A külföldről hazatérő magyarok demográfiai-társadalmi jellegzetességei és mobilitásukra ható tényezők vizsgálata (55)
 • Szerzőinknek (91)
 • Megrendelőlap (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2021/4

Tanulmányok

 • Monostori Judit: Váltott gondoskodásban nevelő külön élő szülők és gyermekeik (233)
 • Kis Diána, Őri Péter: A termékenységi átmenet egy dél-alföldi német közösségben: Nemesnádudvar (1850-1945) (271)
 • Drabancz Áron, Berde Éva: Széllel szemben? – A magyar fertilitás jövőbeli kilátásai (317)
 • Szerzőinknek (339)
 • Megrendelőlap (343)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2021/2-3

Tanulmányok

 • Ligeti Anna Sára: A földrajzi mobilitás változó mintázatai: Átmeneti elvándorlás, tartós letelepedés és cirkuláris migráció a magyar állampolgárok körében (109)
 • Bördős Katalin, Szabó-Morvai Ágnes: A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon (137)
 • Golovics József: Célország-preferenciák az elvándorlást tervező magyar orvosok körében (171)
 • Moksony Ferenc: A természetes kísérlet alkalmazása a demográfiai és szociológiai kutatásban (201)
 • Szerzőinknek (223)
 • Megrendelőlap (227)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2021/1

Tanulmányok

 • Illés Tamás: Egy elmélet mindenek felett: változás és állandósulás a demográfiai átmenet tudományos közgondolkodásában (5)
 • Melegh Attila, Csányi Zoltán: A globalizációs nyitás és a migrációs szintek emelkedése – Lépések egy globális történeti magyarázat felé (39)
 • Csányi Zoltán, Ligeti Anna Sára, Novák János, Urbán Ferenc, Zöldi László: A nemzetközi vándorlás fogalma és mérése a hazai hivatalos statisztikában (75)
 • Szerzőinknek (99)
 • Megrendelőlap (103)

Elektronikusan elérhető itt.