Hungarian Journal of Legal Studies 2023/2

 • Mohammad Alipour: The competence of the Security Council over situations or disputes arising from human rights violations by a state under Chapter VI of the United Nations Charter (135)
 • Éva Boda-Balogh: Case-based reasoning as a measure of constitutional adjudication. Remarks on the jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court in defamation cases (163)
 • Simone Gianello, Paolo Zicchittu: Constitutional interpretation and populism: A comparison between Italy and Hungary (180)
 • János Kálmán: Decisions with general scope in the light of special sectoral regulations in the Hungarian administrative system (220)
 • Noémi Nagy: “Humanity’s new frontier”: Human rights implications of artificial intelligence and new technologies (236)
 • Patrik Provazník: Values on the horizon: Did the loss of innocence of conflict of laws change the relationship to the foreign? (268)
 • Jan Stajnko, Daniel Siter, Luka Martin Tomažič: Discrimination, freedom of expression and two concepts of liberty: Assessing European legislation criminalizing hate speech (288)
 • Katalin Szoboszlai-Kiss, Gábor Andrási: The best of two worlds: Multidisciplinary co-teaching of legal ethics (308)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Filozófiai Szemle 2022/4

 • Réz Anna: Előszó (5)

Fókusz

 • Mráz Attila: A politikai reklám etikája (11)
 • Bernáth László: Miért ne tulajdonítsunk semmilyen felelősséget tudattal nem rendelkező mesterséges intelligenciának? (35)
 • Kapelner Zsolt: Strukturális igazságtalanság és a felelősség problémája (54)
 • Réz Anna: Túlhibáztatás az online térben (73)
 • Szalai Judit: Egyenlő bánásmód az önvezető járműközlekedés szabályozásánál (87)

Varia

 • Dombrovszki Áron: Fikcionalizmus Berkely és Hume filozófiájában (99)
 • Horváth Lajos: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája (118)
 • Torma Anita: A növényi élet és az organikus lét értelme Edmund Husserl filozófiájában (140)
 • Forczek Ákos: Lukács György Ontológiája és a történelem post festum-racionalitása (159)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/3

 • Ambrus Gergely: Bevezető. Fizikalizmus és tudomány (5)

Fókusz

 • Márton Miklós: Egy megengedő fizikalizmus. Noam Chomsky metodológiai fizikalizmusa (11)
 • Gyenis Balázs: Elmélet-szuperveniancia fizikalizmus és a fizika jövőbeli változásai (41)
 • Gömöri Márton: Redukcionizmus: a korrelációk magyarázatán alapuló érv vázlata (67)
 • E. Szabó László: Fizikalizmus és a Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum (75)
 • Bernáth László: Fizikalizmus, szabad akarat és moralitás (86)
 • Ambrus Gergely: Metafizikai és logikai empirista fizikalizmus. Az érzet-agyállapot azonosságelmélet forrásai (110)

Varia

 • Gömöri György: Isaac Newton első magyar hívei és követői (139)
 • Szalai Miklós: A szabadság a történelemben. Marx történelemelmélete és a szocializmusba való átmenet (151)
 • Barcsi Tamás, Diósi Szabolcs: Hasznos test, dividuum, nyersanyag. A felügyeleti társadalomtól az (ön)ellenőrző és megfigyelési kapitalizmusig (172)
 • Péter Szabina: Érzet és értelmezés (195)

Recenzió

 • Szécsényi Endre: A végtelentől a mérhetetlenig (215)
 • Kéri Dénes: Különös utazás (229)
 • Kiss Lajos András: Utópiák és kollapszológiák között (236)
 • Daradics Boglárka: Hagyomány és hagyománytörés (244)
 • Turbucz Péter: Zátonyra futtatott filozófia (250)
 • E számunk szerzői (257)
 • Summaries (261)

Politikatudományi Szemle 2023/1

Politikai szociológia

 • Fényes Csongor: Előszobában az új szereplők. Politikai szocializáció a Momentum TizenX körében (7)

Deliberatív demokrácia

 • László Tamás: Bölcs laikusok a „nép” képviseletében? A deliberatív közösségi gyűlés, mint lehetséges gyógyír a modern képviseleti demokrácia válságjeleire (35)
 • Ujlaki Anna: Politikai kötelezettségek az állampolgárságon túl. Hogyan magyarázhatók a nem állampolgárok politikai kötelezettségei? (59)

Önkormányzatok

 • Hajnal György, Kucsera Bence: Az önkormányzati vállalatok közszolgáltatási szerepe Magyarországon (83)

Nemzetközi viszonyok

 • Soós Kinga: Kínai sajátságú racionalizmus. Kísérlet a „kínai álom” diszkurzív elemzésére (109)

Recenzió

 • Molnár Csaba: Bátraké a világ? (Bódi Ferenc, Ralitsa Savova [szerk.]: Bátorság a politikában) (137)
 • Összefoglalók (143)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Filozófiai Szemle 2022/2

 • Mráz Attila, Kapelner Zsolt, Réz Anna, Tóth Szilárd János: Előszó, John Rawls: viták és olvasatok a mai mayar politikafilozófiában (5)

Fókusz

Értékelmélet és filozófiai módszertan Rawls nyomán

 • Kis János: Rawls az ideális elméletről (17)
 • Orthmayr Imre: Értékpluralizmus: Weber, Berlin, Rawls (61)
 • Golden Dániel: Rawls politikai liberalizmusának pragmatista értelmezései (76)
 • Paár Tamás: Az átgondolás egyensúlya és az ekvilibrizmus megbillenése: viták a (morál)filozófia módszeréről és céljáról (93)

Rawlsiánus megközelítések a normatív politikai filozófiában és a politikai etikában

 • Kollár Eszter: Egy rawlsiánus Európai Unió felé (123)
 • Ujlaki Anna: Rawls és a migráció (140)
 • Krokovay Zsolt: A polgári viselkedés kötelessége, Jack demokráciája (160)
 • Mráz Attila: Szavazás és engedetlenség (190)
 • Tanyi Attila: Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei (209)

Rawls-kritikák: A liberális egalitarizmus kritikusai

 • Olay Csaba: Az én fogalma Rawlsnál és közösségelvű kritikái (229)
 • Tóth Szilárd János: Rawls republikánus kritikája (249)
 • Kapelner Zsolt: Rawls kapitalizmuskritikája (266)

Varia

 • Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség. Apáti Miklós Vita triumphans civili (Amsterdam 1688) című művében (285)
 • Nyírő Miklós: „A lehetséges kiutat a szerénységbe való visszahúzódás jelenti” (313)
 • E számunk szerzői (329)
 • Summaries (333)

Magyar Filozófiai Szemle/ Hungarian Philosophical Review 2022/1

 • Judit Szalai, Oliver Istvan Toth: Reconstructivism not dead. Introduction (5)
 • Martin Lenz: Dis Descartes Read Wittgenstein? A Dialogical Approach to Reading (9)
 • Tad M. Schaltz: Getting Things Right in the History of Philosophy (25)
 • Julie R. Klein: The Past and Future of the Present (35)
 • Oliver Istvan Toth: A defense of reconstructivism (51)
 • Andreas Blank: On Reconstructing Leibniz”s Metaphysics (69)
 • Judit Szalai: Transparency and Broad Content in Descartes (91)

 • Contributors (109)
 • Summaries (111)