Börtönügyi Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Scheml János: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 2024. évi módosításának előzményei és háttere – A büntetés-végrehajtási szervezet megerősödése (5)
 • Somogyvári Mihály: Az elítéltek klasszifikációja, a kategória- és kreditrendszer működési elve a 2024-ben hatályba lépő törvény alapján (15)
 • Bottyán Sándor: „Börtön TikTok” – A börtön téma megjelenése hazai és külföldi videótartalmakban (39)
 • Nagy Melitta Mónika: A vallás szerepe a női fogvatartottak mindennapjaiban – Kutatás a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (65)
 • Szabó Bálint, Bezzeg Sebastian: Országos törzsfoglalkozás a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (85)
 • Vágó Zoltán: A mintázatok jelentősége a dinamikus biztonság fogalmi rendszerében (103)

Röviden

 • Markovits Alíz: A bűn relatív és a szabadság érték (122)

Börtönügyi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Bencsik Ferenc: Büntetés-végrehajtási kompetenciák fejlesztésének innovatív lehetőségei (5)
 • Czenczer Orsolya, Bogotyán Róbert: Környzettudatosság és fenntarthatóság – Kérdések és válaszok a magyar büntetés-végrehajtás szemüvegén keresztül (23)
 • Czövek Erzsébet Katalin: A telekommunkációs eszköz útján történő tárgyalás hatásai a bv. biztonságra (35)
 • Pataki Zsolt: Külföldi fogvatartottak elhelyezésében és kezelésében rejlő problémák, valamint azok megoldásának lehetőségei (55)
 • Sztodola Tibor: A fogolyzendülés hatása a fogvatartás biztonságára, valamint a nemzetbiztonságra (77)

Röviden

 • Bálint Brigitta, Tóth Viktória: Egy reintegrációs kiemelt projekt visszaesési hatásvizsgálata (94)
 • Gulyás Máté, Ondok-Fejes Henriett: „10 éves a Bv. törvény” konferencia (101)
 • Gulyás Tamás: Beszámoló a „Tudományos eredmények hasznosulása a büntetés-végrehajtási szervezetben” című konferenciáról (103)
 • Mészáros Márta: Megújult a „Bűn és bűnhődés Magyarhonban” című kiállítás a Kiskun Múzeumban (104)
 • Szöghy Zsuzsa, Várkonyi Zsolt Kristóf: A büntetés-végrehajtás három évtizede fotókon (106)

Börtönügyi Szemle 2023/3

Börtönegészségügy

 • Nemes Nagy Anna: A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának szakmai tevékenysége (4)
 • Deli Éva: Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet bemutatása (8)
 • Takács Valéria: A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház – 100 év történelem falakba zárva (17)
 • Kollár Roland: Szervezetalakítás és innováció, a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozása (27)
 • Juhász Adrienn: Börtönegészségügy (39)

Tanulmányok

 • Havasi Sára: A XXI. századi büntetés-végrehajtás mint a modern és hatékony büntetés-végrehajtás (55)
 • Kovács Zsuzsanna: A traumafeldolgozó írásterápiás program bemutatása (73)

Röviden

 • Somogyvári Mihály: Recenzió „A kábítószerkérdés és börtönök – A jelen és jövő kihívásai” című kiadványról (88)
 • Somogyvári Mihály: SPACE I – Az Európa Tanács 2022-es börtönügyi statisztikái (92)
 • Szilassy Roland: Szent Adorján Zarándoklat 2023 (95)

Börtönügyi Szemle 2023/2

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara: Márianosztra öröksége – A Vincés Nővérek börtönpasztorizációja )5)
 • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás szerepe a reintegrációs tevékenységben – A börtönlelkészek helyzete a büntetés-végrehajtási szervezetben (23)
 • Hezam Leila Melinda: A vallás mint a reintegrációs törekvések motivációs alapja a fogvatartottak körében (45)
 • Szilassy Roland: A fogvatartottak vallásgyakorlásának aspektusai II. – A 2023. évi kiterjesztett kutatás tapasztalatai (61)

Röviden

 • Berze Iván Zsolt, Hülber Attila, Dúll Andrea: Színdinamikai kutatássorozat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az ELTE Ember-Környezet Tranzakció Intézet együttműködésében (90)
 • Bogotyán Róbert Lajos: Recenzió Czenczer Orsolya „Quo vadis büntetés-végrehajtás? – A COVID-19 világjárvány hatása a magyar büntetés-végrehajtás rendszerére” című monográfiájáról (96)
 • Huller Ervin: Recenzió a „Pszichopedagógia” című könyvről (98)
 • Szucsáki Melinda: Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság XXX. Országos Tudományos Nagygyűlésén elhangzott előadásról (100)
 • Várnagy Andrea: Missziós találkozások a falak mögött (101)

Börtönügyi Szemle 2023/1

Budapesti Börtönmúzeum

 • Tóth Tamás: Köszöntő (5)
 • Csató Kornélia: Köszöntő (6)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-Végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára – A múlt üzenete, a jelen és a jövő ígérete (7)

Tanulmányok

 • Kolocz Dóra: Börtönépítészet – Visszatekintő tanulmány a magyarországi börtönépítészet hőskoráról Erdélyi Mór fényképei alapján Prison architecture – A retrospective study on the golden age of hungarian prison architecture based on Mór Erdélyi’s photographs (11)
 • Mitrovics Zoltán: Reintegrációs őrizet a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység tükrébe Reintegration custody in the light of probation supervision (51)

Röviden

 • Bácskai Tünde: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (64)
 • Papp János: Rózsa, jelvény, címer a büntetés-végrehajtási fejfedőkön (73)
 • Pavlics Tamás: Másfél évtizede a 300 éves hazai szabadságvesztés-büntetés szolgálatában – A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum története (84)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Börtönügyi Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara, Kiss Viktória: Családi minták a függőségek kialakulásában (5)
 • Nagy Balázs Antal: Az őrszemélyzet szolgálatellátása és a büntetés-végrehajtási célok evolúciója – Összefüggések és kölcsönhatások (19)
 • Sinkó Csaba: Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt értékeinek és eredményeinek bemutatása (37)
 • Virágh-Vizvári Fanni: A gyermekvédelem és a büntetés-végrehajtás metszéspontján – A javítóintézeti dolgozók feladatellátásához szükséges kompetenciák a zárt intézeti oktatás tükrében (59)

Röviden

 • Bácskai Tünde: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásáva (72)
 • Gulyás Máté, Várkonyi Zsolt Kristóf: A Szent Adorján Milleniumi Emlékévek (2019-2024) kiemelt eseményei (81)

Börtönügyi Szemle 2022/2

Nekrológ

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornoktól (5)

„A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia

 • Előszó (9)
 • Schmehl János: Köszöntő (10)

Tanulmányok

 • Papczun Petra Judit, Szilágyi Nándor Imre: A reintegrációs őrizet szerepe az elítéltek társadalmi visszailleszkedésében. The contribution of reintegration custody to the social reintegration of prisoners (15)
 • Kovács Mihály: „Új esély” – A Félutas Ház típusú programok bemutatása. „New opportunity” – Presentation of the Residential Reentry Center programs (35)
 • Csáki Ildikó: Az igazságyügyi pártfogó felügyelői tevékenység bemutatása – Az alternatív szankcióktól a gyermekvédelemig. Activitise of juridical probation officers – From alternative sanctions to child protection (55)
 • Juhász Ferenc, Puzsár Annamária: A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység helyzete és jelentősége a jelenlegi jogi szabályozás tükrében. The situation and significance of the activity of penitentiary probation officers in the light of the currenct legal regulation (73)
 • Turchányi Dóra: Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek speciális részlegén elhelyezett elítéltek visszaesési rizikófaktorai – Miben mások, mint az átlag fogvatartott populáció? Reoffending risk factors of the convicted prisoners placet into the first time offender special deparment – How do they differ from the average prison population? (85)

Röviden

 • Gratzer-Sövényházy Edit: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (105)
 • Rutkai Kata: „A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia – Beszámoló a kerekasztal-beszélgetésről (112)

Recenzió

 • Hollósvölgyi Máté: Mary Rogan „Börtönfelügyelet és monitoring: az európai jog és politika reformjának szükségessége ” című művének recenziója (115)

Börtönügyi Szemle 2022/1

 • Csató Kornélia: Köszöntjük a 40 éves Börtönügyi Szemlét (5)

A reintegráció konferencia előadásai

 • Előszó (7)
 • Kovács Mihály: A fogvatartottak reintegrációjának bemutatása a hazai börtönügy történelmi fejlődésén keresztül. Presentation of the reintegration of prisoners through the historical development of domestic prison (9)
 • Mohácsi Zsolt: A fogvatartottak oktatása, a társadalmi visszailleszkedés támogatása. Education of detainees, support of social reintegration (27)
 • Szűcs András: A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységes a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyész szemszögéből. The reintegration activity of the Prison Service from the perspective of the prosecutor responsible for the supervision of the legality of the execution of punishments and measures (43)
 • Sárközy István: A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenysége az alapvető jogok biztosa megközelítésével. The activity of the Prison Service from the perspective of the Commissioner for Fundamental Rights (53)
 • Somogyvári Mihály: A kockázatelemzés keretei, valamint a szexuális bűnelkövetők kockázaelemzésének és kezelésének hazai gyakorlata. The Hungarian framework of risk analysis and the pracice of risk analysis of sex offenders and their treatment (79)
 • Muraközy Erzsébet: A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi programjainak bemutatása a szabadulásra történő felkészítés jegyében. Presentation of the rehabilitation programmes of the Veszprém County Prison in preparation for release (97)

Tanulmányok

 • Böszörményi-Halász Bence: Az elektronikus információbiztonság alapvetései, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet információbiztonsági tudatosságának fejlesztési lehetőségei. Fundamentals of cyber security and opportunities for developing the information security awareness of the penitentiary organization (111)

Korábbi számok elérhetőek itt.

Börtönügyi Szemle 2021/3-4

 • Előszó (5)
 • Tóth Tamás: Köszöntő (7)

Tanulmányok

 • Schmehl János: A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Operatív Törzsének működése és a COVID-19-járvány elleni védekezésben betöltött szerepe (11)
 • Farsang Tamás: Európa legmodernebb mobil járványkórháza épült fel Kiskunhalason (30)
 • Halmosi Zsolt: Védekezés a koronavírus ellen – A kórházparancsnoki rendszer szemszögéből (50)
 • Somogyi János József, Nagy Sándor: A Magyar Honvédség honi műveleti feladatai a SARS-CoV-2 világjárvány kezelése érdekében (66)
 • Müller Cecília: A COVID-19-pandémiával kapcsolatos hazai tapasztalatok és az országos tisztifőorvos szerepe a járvány elleni védekezésben (76)
 • Lakatos Tibor: A büntetés-végrehajtási szervezet együttműködése az Operatív Törzzsel (84)
 • Győrfi Pál: A mentők sikeres helytállása a járvány idején (90)
 • Gulyásné Gyurka Tímea: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv koronavírus-járvány kezelése kapcsán végrehajtott feladatai (97)
 • Nyima Tamás, Sági Csaba: Intézetparancsnoki feladatok, felelősségek és megoldások (109)
 • Németh Éva: Férőhelybővítés pandémia idején a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet új objektumának betelepítése (127)
 • Salgó László: A koronavírus-járvány kapcsán felmerülő speciális ellenőrzések ismertetése , az ellenőrzések hasznosulásának, hasznosíthatóságának jelentősége, összefüggésben a fogvatartási és a járványügyi biztonsággal (146)
 • Vágó Zoltán: Felderítő tevékenység, kiemelt kockázatú tevékenységek értékelés (155)
 • Horváth Attila: A COVID-19-humánjárvány büntetésvégrehajtási szervek biztonságára gyakorolt hatása (171)
 • Bozsó Zoltán: A koronavírus-járvány pozitív hozadéka (189)

Röviden

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Tiszteletadás Szent Adorjánnak, a büntetés-végrehajtás védőszentjének (209)


Elektronikusan elérhető itt.

Börtönügyi Szemle 2021/2

Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – konferencia

 • Előszó (5)
  Schmehl János: 20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat (6)
 • Kovács Mihály: A börtönlelkészek szerepe a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának tevékenységében (9)
 • Veres András: A börtönpasztoráció teológiai dimenziói (19)
 • Stift Zoltán: Börtönlelkészként a közjó szolgálatában (22)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata, Szabó Martin: „Hitével szolgál, tettével nevel” – Gondolatok a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatról (27)
 • Tihanyi Miklós: A Börtönlelkészi Szolgálat jellemzői és eredményei. Results and characteristics of Prison Chaplaincy (37)

Tanulmányok

 • Czenczer Orsolya: A „zöld” büntetés-végrehajtás margójára… Avagy a magyar büntetés-végrehajtás ökológiai lábnyom-csökkentésének eredményei The „green” prisons… meaning the rsults of the ecological footprint reduction of the Hungarian Prison Service (55)
 • Fehér Szilárd: Kihívások a büntetés-végrehajtásban a koronavírus-járvány alatt Challanges of the Prison Services during the COVID-19 pandemic (67)
 • László Balázs: Befogatás és óvadék egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban Detention and bail in a forgotten proposed bill of Criminal Code (83)

Röviden

 • Bottyán Sándor, Schmehl Gábor, Simon Zsolt Árpád: Büntetés-végrehajtási szakos hallgatók a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Beszámoló (100)
 • Együttműködési Megállapodás (103)