Céghírnök 2020/11

 • Bodor Mária Zsuzsanna: Gazdasági társaságok gazdasági célú védelme a 2020. évi LVIII. tv. tükrében (1)
 • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – II. rész (3)

Kérdések és válaszok

 • A bíróságok gyakorlatából – A könyvvizsgálat elrendelésére, könyvvizsgáló kirendelésére irányuló kérelem tartalma, az elrendelés feltételei (6)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – III. rész (8)

Céghírnök 2020/12

Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – VII. rész (1.)
Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – IV. rész (2)
Vagyonfelosztás végelszámolásnál (8) (CH, 2020/12., 8. o.)
Litter Zsuzsanna: A gazdasági társaságok médiajogi relevanciái egy jogeset tükrében (8)

Céghírnök 2020/10

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – IV. rész (1)
 • Kérdések és válaszok. A bíróságok gyakorlatából – Vezérigazgató a zrt.-ben (3)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (5)
 • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – I. rész (8)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – II. rész (10)

Céghírnök 2020/9

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnés után – III. rész (1)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – V. rész (3)
 • Kérdések és válaszok. A bíróság gyakorlatából – A részvények előállítására vonatkozó alapszabályi rendelkezés törvényességi vizsgálata (5)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – I. rész (7)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)

Céghírnök 2020/8

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – II. rész (1)
 • Kovács László: Az üzleti titokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok értelmezése, kifogásolása – III. rész (2)

Kérdések és válaszok

 • A bíróság gyakorlatából – Az üzletág apportálhatóságáról (4)
 • Darai Péter: Szemelvények a nyugtakibocsátás elmulasztása köréből – III. rész (5)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (10)