Médiakutató 2024/1

Történelem

 • Bajomi-Lázár Péter, Boldog Dalma: A távíró és az internet. Két forradalmi hatású bináris és globális hálózat összehasonlítása (7)

Populizmus

 • Barki Bálint: Média és büntető populizmus (29)

Dezinformáció

 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely: Deepfake és dezinformáció. Mit tehet a jog a mélyhamisítással készített álhírek ellen? (41)

Migráció

 • Farkas Eszter, Farkas Attila: „Ukrán migráns, migráns migráns”. A migrációval kapcsolatos attitűdök változása eltérő médiadiskurzusok fényében (53)

Módszertan

 • Sebestyén Attila: Kracauer kvalitása: a tartalomelemzés „humanista” megközelítésben (69)

Kritika

 • Prantner Csilla: Mitől lesz jó a szoftvered? Herendy Csilla UX kutatás elmélete és gyakorlata című könyvéről (81)
 • Kázmér László: Amerika-kép a Horthy-korszakban. Sipos Balázs „Amerika, ezeremeletes mennyország” Amerika és az amerikanizmus a Horthy-kori nyilvánosságban című könyvéről (83)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2023/4

 • Publikációs felhívás (5)

Történelem

 • Mátay Mónika: Média és történelem (Szerkesztői előszó) (9)
 • „…a »filozófiai könyv« a veszélyes
  művek gyűjtőnevét jelentette…” Robert Darnton történésszel Mátay Mónika beszélget (11)
 • Huszti-Szlama Gabriella Zsófia: „Csődület támadt, a tömeg szidalmazta, majd letépte róluk a ruhát…” Morális pánikot váltott-e ki a nők nadrágviselete a századfordulón? (17)
 • Paár Ádám: Az agrárius mozgalom, a Köztelek folyóirat és az Egyesült Államok (1892–1908) (35)

Covid 19

 • Kondorosy Csenge, Endrődy Orsolya, Simonovits Borbála, Borsfay Krisztina, Veszelszki Ágnes: Oltásnarratívák. A Covid-vakcinákkal kapcsolatos lakossági attitűdök elemzése a közösségimédia-figyelés módszerével (49)

Új média

 • Sztáray Kézdy Éva, Kovácsné Hegedűs Dóra: A változó apakép vizsgálata az Instagram-posztok tükrében (65)

Kritika

 • Szondi György: Egészség(ügy)ünkre! Katona Norbert és Szabó Rita Marketing- és PR-tevékenység az egészségügyben című könyvéről (87)
 • Szabó Kincső: A realitás illúziója vagy
  az illúzió realitása? Az Aczél Petra és Veszelszki Ágnes által szerkesztett Deepfake: A valótlan valóság című könyvről (90)
 • Boldog Dalma: Új médiakörnyezet, új felhasználók Guld Ádám A Z generáció médiahasználata. Jelenségek, hatások, kockázatok című könyvéről (90)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2023/3

Jog

 • Bayer Judit: Az Európai Unió törvényjavaslata a médiaszabadságról: Perspektívák és kritika (Szerkesztői előszó) (7)
 • Gálik Mihály: Nekirugaszkodás. Megjegyzések az Európai Parlament és a Tanács az uniós médiaszabályozás átalakításáról szóló javaslatához (9)
 • Cseres Kati: A versenyhatóságok szerepe a médiapluralizmus védelmében (15)
 • Bayer Judit: EMFA: lehetséges-e a hatalmi egyensúly? A nemzeti médiaszabályozó hatóságok függetlenségének kilátásai az unióban (25)
 • Simon Éva: A média tulajdonosi szerkezetének átláthatósága az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabálytervezetben: szabályok és hiányosságok (35)
 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely Ferenc: Az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabálytervezet 17. cikkének kritikai elemzése (43)
 • Polyák Gábor: Az állami hirdetések szabályozása az Európai Médiaszabadság Törvény tervezetében (51)
 • Koltay András, Nyakas Levente: A média európai szabályozásának kérdőjelei az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendeletjavaslat apropóján (57)

Dezinformáció

 • Hammer Ferenc: Amikor a tények valahogy nem harapnak A kis következményekkel járó újságírást övező körülmények mintázatairól (67)
 • Német Szilvi: „Értelmezni se tudom, mi az a liberális tényellenőr”. Facebook-hírkommentárok a tényellenőrző újságírásról (79)

Kritika

 • Murai András: Negyvenöt év filmcenzúrája. Takács Róbert Hollywood a vasfüggönyön túl című könyvéről (97)
 • Szabó-Gödri Rita: A hurráoptimizmustól a pesszimizmusig. Pető Péter Gyilkos lájkok – Manipuláció, nyilvánosság, újságírás a Facebook és Orbán Viktor korában című könyvéről (99)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2023/2

 • Tardos Róbert: Terestyéni Tamás 1946-2023. Egy pályatárs megemlékezése (5)

Digitália

 • Pintér Róbert: A gyerekkori videójátékozás néhány aspektusa Magyarországon (9)
 • Szász Veronika Sára: Személyes márka alkotóművészeti kontextusban. A szakmai én reprezentációja a virtuális térben (29)

Politikai kommunikáció

 • Kiss Balázs: Kommunikációs képletek. Popkulturális hatáselemek Orbán Viktor két szövegében (47)

Térkép

 • Sarány Orsolya: Látlelet az erdélyi magyar nyomtatott sajtó aktuális állapotáról (59)

Nyilvánosság

 • Torbó Annamária: A részvételi kultúra (ön)kritikája. A részvétel újragondolása és a részvételi politika felemelkedése (79)

Kritika

 • Jancsó Veronika: Kommunikáció, jog és etika: a határmezsgyék feltárása. Buday-Sántha Andrea Kommunikáció – Etika – Jog. A kommunikáció etikai és jogi alapjai című könyvéről (93)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2023/1

Cenzúra

 • Kiss Ágnes: Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák 1949–1989 (7)

Magyar média

 • Bátorfy Attila, Bádos Kata Kincső: Magyar újságírók digitális biztonsággal és zaklatással kapcsolatos tájékozottsága és eszközhasználata – kutatási eredmények (21)

Történelem

 • Völgyi Réka: Pest legszebb ágyasa és a Vörös Zsuzsa: prostituáltgyilkosságok a bulvársajtóban (41)
 • Nagy Adrienn: „Csempész-razzia fél országon át”. Nyugat-magyarországi feketézés a korabeli filmriportok tükrében 1918 (55)

Reklám

 • Szerényi Szabolcs: Reklám és művészet komplex kapcsolatrendszere és kutatási lehetőségei (71)

Kritika

 • Tisza Eleonóra: Az érző rajongó. Brit Kelley Loving Fanfiction: Exploring the Role of Emotion in Online Fandoms című könyvéről (87)
 • Keszeg Anna: Médiavalóságok készülékközelben. Szijártó Zsolt Sokszínű médiavilágok. A mindennapi élet és a médiakutatás antropológiai dimenziói című könyvéről (89)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2022/2

Újságírás

 • Bajomi-Lázár Péter: Karaktergyilkosság vagy médiabotrány: mi a különbség? (7)
 • Szabó Krisztián: Adatalapú vizuális médiatartalmak Magyarországon (15)

Populizmus

 • Tóth Tamás, Major Zsolt Balázs: Explicit és implicit populizmus. Artikulált és artikulálatlan dichotómiák a populista kommunikációs stílust vizsgáló szövegelemzésekben (37)

Új média

 • Burai Krisztina: (Ki)követés politikai okokból? Az állampolgári kurátori tevékenység vizsgálata a Facebookon a válogatottfolyam-koncepció alapján (49)

Sorozatok

 • Bánszki Kristóf: Cicamica, Böbe baba, Morzsa kutya és a szocializmus. A magyar televíziózás első szériája (65)

Kritika

 • Kékesdi-Boldog Dalma: Informális cenzúrarendszer az államszocialista Romániában Kiss Ágnes Finomhangolás című könyvéről (81)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Mondd, ha mered – mondd, ha tudod! Gosztonyi Gergely Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása című könyvéről (83)
 • Bene Márton: Közösségi média és politikai részvétel. Cristian Vaccari és Augusto Valeriani Outside the Bubble. Social Media and Political Participation in Western Democracies című könyvéről (85)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2022/1

Dezinformáció

 • Bódi Jenő, Polyák Gábor, Urbán Ágnes: Az álhír fogalmának átalakulása a közszolgálati híradóban (7)

Szólásszabadság

 • Bátorfy Attila: Felvásárolt nyilvánosság (29)
 • Gosztonyi Gergely: A cenzúra tipizálása a politikai cenzúra rövid történetének tükrében (45)

Politikai kommunikáció

 • Egres Dorottya: „Trágárka” a politikai elit ellen. A politikai modortalanság diszkurzív szankcionálása Nagy Blanka ügyében (61)
 • Német Szilvi: A főáram elfoglalása – politikai agitáció és posztmodern képi eszközök. Az internetes mémek egy lehetséges kultúrtörténete (71)

Vizuális kommunikáció

 • Kuttner Ádám: A kortárs multimédia-alkalmazások lehetséges vizsgálati módszere a kiállítási kommunikációban (89)

Kritika

 • Béni Alexandra: Egy kommunikációs modell mind felett? Charles Forceville Visual and Multimodal Communication – Applying the Relevance Principle című könyvéről (10)
 • Gödri Rita: Sokszínű internet. Tófalvy Tamás A magyar internet történetei című tanulmánykötetéről (103)
 • Gódány Nikoletta: A konzervatív és nacionalista politikai rendszer és a média által közvetített nőtípusok a Horthy-korszakban. Balázs Sipos: Women and politics: nationalism
  and femininity in interwar Hungary (105)
 • Mátyus Imre: Van-e terem ebben az osztályban? Szűts Zoltán A digitális pedagógia elmélete című könyvéről (107)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2021/3-4

 • Bajomi-Lázár Péter: Paradigmaváltások a médiakutatásban. A húsz éves Médiakutató konferenciája elé (5)
 • Kékesdi-Boldog Dalma: Média válság idején. Vendégszerkesztői előszó (9)

COVID19

 • Andok Mónika: Trendek az online vallási folyamatokban a koronavírus-járvány idején Magyarországon (15)
 • Rajnai Richárd, Németh Szilvia: Digitális médiahasználat az iskolákban – pandémia idején. Egy fókuszcsoportos kutatás eredményei (25)

Jog

 • Polyák Gábor, Nagy Krisztina: Az egészségügyi kommunikáció alkotmányos keretei (37)

Politikai kommunikáció

 • Bene Márton, Petrekanics Márton, Bene Mátyás: Ki mit költ? Politikai hirdetési aktivitás a Facebookon a 2019-es európai parlamenti és az önkormányzati választási kampányokban (49)
 • Szabó Lilla Petronella, Béni Alexandra: Vírusháború. A Covid19 járvány metaforikus ábrázolása a magyar hírportálokon (59)
 • N. Varagya Szilvia: Válságban kommunikáció! Válságban a kommunikáció? Szlovákiai közéleti retorika a 2020-as pandémia idején a magyar nyelvű napilap tolmácsolásában (69)

Migráció

 • Zakinszky Toma Viktória: „Sajtóinformációk szerint”. Migránsok, menekültek és menedékkérők Magyarországon és Szerbiában (79)

Újságírás

 • Tófalvy Tamás: Lehet-e folyamatos válságban az újságírás? A technológiától a szakmai normákig – és vissza (91)
 • Gödri Rita: Pályakezdő újságírók helyzete Magyarországon (97)
 • Dési János: Zsoldosok.Esszé az újságírói attitűdök változásáról a rendszerváltástól az új cenzúráig (107)

Történelem

 • Sz. Nagy Gábor: A papírválság mint politikai fegyver a koalíciós időszakban (117)
 • Takács Róbert: Kultúra, média, nyilvánosság az 1980-as években – gazdasági és irányítási válság idején (125)

Európa

 • Jele Ágnes: A határok szimbolikus mozgatása az eurózóna válsága idején. Két példa a német sajtóból (137)

Balaton

 • Bódi Jenő: „Ebből a vírus pocsolyából…”. A Balaton vízminőségével kapcsolatos 2014-es botrány elemzése (151)

Elektronikusan elérhető itt.

Médiakutató 2021/2

Kína

 • Révész Ágota: A koronavírus értelmezési kerete a kínai belföldi médiában – és kínai elképzelések egy új világrendről (7)

Hírek

 • Gálik Mihály: Gödörben. Esszé a hírmédiáról (29)
 • Stumpf Péter Bence, Szekeres Tamás, Merkovity Norbert: Migránsok félidőben. Figyelemmaximalizálás és a politikai hírek keretezése a FIFA labdarúgó-világbajnokság alatt (39)
 • Szabolcsi Zsolt: A reklámok közé bújtatott politikai narratívák. Az MTVA által gyártott villámhírek és a 6 órai hírek tartalomelemzése (53)
 • Katona Eszter, Kmetty Zoltán, Németh Renáta: A korrupció hazai online médiareprezentációjának vizsgálata természetes nyelvfeldolgozással (69)

Történelem

 • Sükösd Miklós: A cenzúra: gondolatgyilkosság. Táncsics Mihály a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosságról (91)
 • Sebestyén Attila: Advokáció saját újsággal. Egy 20. század eleji magyar kávés érdekképviseleti szaklap néhány tanulsága nyilvánosságelméleti megvilágításban (105)
 • Takács Róbert: „A jó tanuló felel” – a magyar külpolitika a Helsinki utáni nemzetközi sajtó- és információs vitákban (1975–1983) II. Belgrádtól Madridig (119)

Új média

 • Horváth Dorka: Az interaktív könyv mint hibrid médium (133)

Kritika

 • Szeidl Orsolya: Hogyan uraljuk a médiát? – Marco Morini Lessons From Trump’s Political Communication – How to Dominate the Media Environment című könyvéről (145)
 • Jele Ágnes: Mi a magyar politikai kommunikáció? Kiss Balázs (szerk.) A szavakon túl. Politikai kommunikáció Magyarországon 1990-2015 című könyvéről (147)
 • Jele Ágnes: Politikus megosztaná. Bene Márton Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon című könyvéről (149)

Médiakutató 2021/1

Politikai kommunikáció

 • Altheide David L., Merkovity Norbert: Hogyan segíti a félelem- és figyelemalapú politika Donald Trumpot és más jobboldali autokratákat? (11)

Emlékezet

 • Szekeres Tamás: Képrombolás az amerikai alternatív médiában (23)

Történelem

 • Pintér Melinda: A Republikánus Párt politikai pólusváltása az 1930-as évektől és a konzervatív sajtó szerepe (35)
 • Pajor Szabolcs: A mai Republikánus Párt létrejötte az 1930-as években és fejlődése az 1960-as évekig (47)

Hatás

 • Torbó Annamária: „Egyszerre szórakozom, borzadok el és tájékozódom egy időben” (61)

Kritika

 • Jele Ágnes: „Elképesztő volt. És aztán igazán kisütött a nap…” Masha Gessen Surviving Autocracy című könyvéről (77)