Antik Tanulmányok 2024/1

Tanulmány

 • Magdus Tamás: A mundus Cereris szerepe Róma alapításában (1)
 • Mészáros Tamás: Kónstantinos Akropolités levele a Timariónról (13)
 • Juhász Erika: A budapesti nemzetközi bizantinológiai kongresszus története (23)

Forrás

 • Sólyom Márk: Marcellinus comes Krónikájának sztyeppei népekkel kapcsolatos szöveghelyei (47)

Kutatási beszámoló

 • Darab Ágnes: Plinius Maior kétezredik éve (81)

Könyvismertetés

 • Kiss Sebestyén: Marcus Tullius Cicero: Levelek (Kr. e. 45–44) Fordította: Havas László, Óbis Hajnalka. Budapest 2021 (87)

Társasági hírek

 • Juhász Erika: Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2023. évi tevékenységéről (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Antik Tanulmányok 2023/2

Tanulmány

 • Bácskay András, Niederreiter Zoltán: „Készíts amulettet, írd rá ezt a ráolvasást, majd akaszd a nyakába!” Ráolvasásokat hordozó agyaghengeres amulettek, az orvosi-mágikus világ eszközei (171)
 • Linder Gyula: Kléruchiák és határkövek Az athéni külpolitika vallási aspektusai a Kr. e. V. században (205)
 • Mogyoródi Emese: Sókratés androgün filozófiája (215)
 • Grüll Tibor: Az Aberkios-felirat Egy „szent szöveg” születése (231)
 • Farkas Zoltán: Egy ismeretlen bizánci ikon (257)
 • Farkas Zoltán: Mesebeszéd Egy bizánci mesefüzér tanulságai (265)
 • Adorjáni Zsolt: Die lieblichste der lieblichsten Gestalten. Egy motívum nyomában Kallimachostól Goethéig és tovább

Társasági hírek

 • Székely Melinda: Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2022–2023. évi tevékenységéről (297)
 • Krupp József, Rung Ádám: Beszámoló a 2022–2023. tanévi Ábel Jenő országos latin tanulmányi versenyről (303)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Antik Tanulmányok 2023/1

Tanulmány

 • Orosz Adrienn: Bész egy középkori zsoltároskönyvben. Képi források a kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Cotton Ms Nero C. IV, f.18r) (1)
 • Horváth László: Harminchárom eltérő vagy új olvasat. Hypereidés Athénogenés elleni beszédében (55)
 • Juhász Erika: A perzsa király látomása a Chronicon Paschaléban (71)
 • Farkas Zoltán: Mixobarbaros – mixobarbaroi. A mixobarbaros melléknév jelentése Anna Komnéné Alexias című kortörténetében (79)
 • Török Ábel: A Moreai krónika keletkezése és szerkezete (95)
 • Mészáros Tamás: Adalékok a Darkó–Moravcsik-vitához. Franz Dölger tíz kiadatlan levele Moravcsik Gyulához (125)

Könyvismertetés

 • Ritoók Zsigmond: Platón: Phaidón. Fordította és a bevezetést írta: Hamvas Endre Ádám. Budapest 2022. (145)
 • Mundig Márta: Nagy Sándor uralkodása. Diodóros Történeti Könyvtárának 17. könyve. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. Szeged-Budapest [é. n.] (147)
 • Takács Levente, Berecz Gábor: Ioan Piso – Péter Forisek (edd.): Defending the Polis – Defending the Empire. The Ancient Greek and Military Strategy and Insciptions. Budapest 2022. (155)

Társasági hírek

 • Juhász Erika: Beszámoló a Magyar Bizanthológiai Társaság 2022. évi tevékenységéről (163)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Antik Tanulmányok 2021/2

Tanulmányok

 • Mogyoródi Emese: Oidipus és Sókratés: Tudás és tudatlanság, tragikus és filozófiai katarzis (155)
 • Seres Dániel: A Timokratés elleni beszéd érvrendszerei (177)
 • Grüll Tibor: Intertextuális utalások II-III. századi phrygiai sírfeliratokon (197)
 • Simon Lajos Zoltán: Adalékok Janus Pannonius De stella aestivo meridie visa című elégiájának értelmezéséhez (235)

Kisebb közlemények

 • Csigó Ábel, Rinkács Viktor, Szász Keve, Török Ábel: Megjegyzések a bécsi papiruszgyűjtemény P.Vindob. G 40159 papiruszához (249)

Forrás

 • Frazer-Imregh Monika: Poliziano ódája Gentile Becchihez Giulian de’ Medici halálára (255)
 • Frazer-Imregh Monika: Angelo Poliziano és Niccolo Leoniceno vitája a Naturalis Historia egy helyéről (261)

Erratum

 • Horváth László: Beszámoló a Byzanz und das Abendland VII. (ELTE Eötvös József Collegium – 2019. november 25-28.) konferenciáról (279)

Könyvszemle

 • Tar Ibolya: Michael von Albrecht: Antike und Neuzeit. Texte und Themen. Band 1: Antike und deutsche Dictung. Heidelberg 2019. (281)
 • Pataki Elvira: Az elysioni aszfodéloszok közt. Kerényi Károly és Angelo Brelich levelezése 1939-1959. Szerkesztett Valerio Severino, Nagy Andrea, Varsányi Orsolya. Budapest 2020. (285)

Társasági hírek

 • Krupp József, Rung Ádám: Beszámoló a 2020-2021. tanévi Ábel Jenő országos latin tanulmányi versenyről (291)
 • Tar Ibolya: Tegyey Imre (1930-2021) (299)
 • Gesztelyi Tamás: Tegyey Imre (1930-2021) (301)

Elektronikusan elérhető itt.

Antik tanulmányok 2021/1

Tanulmányok

 • Farkas Zoltán: A bizánci szónok: Michaél Psellos (1)
 • L. Delbó Katalin: Klasszikus és új motívumok egy bizánci regényben (13)
 • Török Ábel: Hősköltemény a Moreai Krónikában. Geoffroy de Bruyeres vitézsége (31)

Kisebb közlemények

 • Horváth László: Nyitott kérdések Hypereidés Dióndas elleni beszédében (?) (57)
 • Egedi-Kovács Emese: Az ivironi Barlám-kézirat megrendelőjének kérdéséhez (Cod. Anthon. Iviron 463) (65)
 • Farkas Zoltán: Olvasási stratégiák a Strategiconban (77)
 • Mészáros Tamás: A Vaticanus Reginensis Graecus 103 és a Chalkokondylés-szöveghagyomány (83)

Műhely

 • Moravcsik Gyula: Bíborbanszületett Konstantín mint magyar történeti forrás Közreadja: Krähling Edit (93)
 • Juhász Erika: Moravcsik Gyula leveleinek kiadása elé (133)

Könyvszemle

 • Adorjáni Zsolt: Három Pindaros-könyv (137)
 • Juhász Daniella: Krupp József (szerk.): Világok között. Tanulmányok Ovidius életművéről. Budapest 2020. (145)
 • Gesztelyi Tamás: Székely Melinda: Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz. Szeged-Budapest 2019. (151)