Politikatudományi Szemle 2024/2

Nyilvánosság, részvétel, kommunikáció

 • Róbert Péter, Susánszky Pál: Kizáródás a munkából – kizáródás a politikából? A munkaerőpiaci jelenlét hatása a politikai részvételre, nemzetközi összehasonlításban (7)
 • Tóth Fruzsina Rozina, Kiss Valéria: Az apolitikusság mítosza és a demokratikus aktivitás (33)
 •  Burai Krisztina, Bene Márton, Solti Ábel Attila: Város a platformon. A jászberényi lokális közösségimédia-alapú nyilvánosság etnográfiai vizsgálata (54)
 • Lovász Dorottya: Márki-Zay Péter politikai stílusa. A politikai stílus kutatásának módszere (81)

Demokráciaelmélet

 • Illés Gábor, Körösényi András: A színháztól a kocsiversenyig. Jeffrey Green plebiszciter demokrácia-elméletének kritikája és egy alternatíva 8109)

Recenzió

 • Szabó Péter: Civil társadalom magyarországi kontextusban (Mikecz Dániel (2023): Civil Moments in an Illiberal Regime. Political Activism in Hungary) (137)

 • Összefoglalók (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Történelmi Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Kertész Balázs: Királyi tartózkodási hely, vásár és városi oklevéladás. Három adalék Székesfehérvár középkori történetéhez (5)
 • B. Halász Éva: A szlavón várnemesek családi kapcsolatai és családi hálózata a 15. század végén és a 16. század elején (23)
 • Mikó Gábor: I. Mátyás király leveleskönyve Johann Georg Schwandtner gyűjteményében (35)
 • Papp Júlia: Az 1515. évi bécsi Habsburg-Jagelló kettős eljegyzés 16-19. századi képzőművészeti reprezentációja (45)
 • Demeter Gábor, Tompa László: Az úrbéres lakosság életkörülményeinek differenciái a 18. századi birtoktípusokon (85)
 • Göncz László: A Muravidék hovatartozásának ügye az 1919-es békekonferencián (121)
 • Farkas Kornél, Rosu Kriszta: Adalékok a II. világháború következtében külföldre került művészeti javak 1946-1949 közti hazahozatalához (155)

Megemlékezés

 • Konrád Miklós: Haraszti György (1947-2023) (185)

Médiakutató 2024/2

Magyar média

 • Kiss László: A médiatorzítástól a párhuzamos valóságokig. A közoktatás helyzetével kapcsolatos diskurzus két magyarországi online portálon (7)

Politikai kommunikáció

 • Farkas Xénia, Burai Krisztina, Bene Márton: Hullámok meglovaglása. Hogyan alakítja át a politikai szereplők tematizációs stratégiáit egy külső sokk a kampány során? (23)

Új média

 • Dér Dorottya Noémi, Huszár Sándor: A vizuális közösségimédia- tartalmak hatása a fiatal nők életmóddal való elégedettségére (41)

Mesterséges intelligencia

 • David M. Berry: Bevezetés a gépi tanulás médiaelméletébe (Feczku Viktor fordítása (53)

Történelem

 • Az államszocialista televízió … sokkal közelebb állt a nyugat-európai köztelevízióhoz, mint egy sztereotip propagandamédiumhoz. Imre Anikó médiakutatóval Szijártó Zsolt beszélget (65)

Kritika

 • Pintér Róbert: Klímakönyv: a média a fő felelős a súlyosbodó klímaválságért. Greta Thunberg (szerk.) Klímakönyv című könyvéről (73)
 • Bajomi-Lázár Péter: A „betűk köztársaságának” eredetéről – másként. Philipp Blom Amikor a világ kifordul a sarkából című könyvéről (76)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/6

Tanulmány

 • Veress Emőd: Hét-hét érv az „idegen” jog átültetése ellen és mellett. Az 1864. évi román polgári törvénykönyvről (273)
 • Nádas György, Zaccaria Márton Leó: Munkaviszony-e a platformmunkavégzés? A Kúria első platformmunka ítéletének kritikai elemzése (283)
 • Szücs Tamara Dóra: Szegények joga vagy gazdagok monopóliuma? A lakáshasználati jog ellenértékéhez fűződő bírói gyakorlat elemzése (295)

Szemle

 • Gombos Katalin: Az uniós fogyasztóvédelmi jog modernizációja (305)
 • Czédli-Deák Andrea: A Quaestor-ügy mellékszála. A média hatása a pártatlan bíróságba vetett közbizalomra (313)

Jogirodalom

 • Sápi Edit: A szerzői jog Janus-arcú intézménye? Tomasovszky Edit könyvéről (322)

 • Formai követelmények szerzőinknek (325)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Belügyi Szemle 2024/6

 • Előszó (947)

Tanulmányok

 • Ambrus István: Közfeladatot ellátó személy-e a pedagógus? Egy jogalkotási hiba margójára (949)
 • Finszter Géza: A titkos eszközök alkalmazásának jogi alapjai (961)
 • Sallai János: Az első rendőrségitörvény-javaslat (975)
 • Haspel Orsolya: Egyes közlekedési szabályszegésekre vonatkozó közigazgatási bírságolási kérdések (987)
 • Ladislav Igenyes, Jozef Balga: Szlovák rendészeti jogszabályok jellemzése (1001)
 • Buzás Gábor: A rendőri intézkedések szabályozásának története 1881-től (1021)
 • Girhiny Kornél: A helyszíni kihallgatás kriminalisztikai fejlődésfolyamata hazánkban (1037)
 • Szilvásy György Péter: A rendőri fellépéssel kapcsolatos panaszok rövid történeti áttekintése (1057)

Vitafórum

 • Balla Zoltán: Ceterum censeo, ne beszéljünk még rendészettudományról (1069)

Studies

 • Géza Finszter: Legal basis for the use of covert means (1087)
 • István Ambrus: Is the teacher is a person with a public function? On the margin of a legislative error (1101)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2024/13

 • Elke Bührer: Rechtsprechungsübersicht zum Versorgungsausgleich (989)
 • Ulrich Rake: Schnittstellenprobleme zwischen Überprüfung und Abänderung
  familiengerichtlicher Kindesschutzmaßnahmen (1002)

 • BGH: Einlegung eines persönlichen Rechtsmittels bei Anwaltszwang (1036)
 • BGH: Fristversäumung nach Rücknahme eines vermeintlich verfrüht eingelegten Rechtsmittels (1037)
 • BFH: Kindergeldzahlung an den Arbeitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung (1023)
 • OLG Nürnberg: Verzinsung und Steuer bei Riester-Rentenversicherung mit Fondsanteilen (m. Anm. Helmut Borth) (1010)
 • OLG Karlsruhe: Zielversorgungsträger und Verzinsung bei Abfindung zum Ausgleich betrieblicher Altersvorsorge (m. Anm. Helmut Borth) (1014)
 • OLG Braunschweig: Beschwerdebefugnis bei Ablehnung von Kindesschutzmaßnahmen wegen Umgangsboykott (1025)
 • KG: Beschwerde des Jugendamtes gegen familiengerichtliche Maßnahmen (m. Anm. Kerstin Wierse) (1030)
 • OLG Frankfurt / OLG Karlsruhe / OLG Frankfurt: Ablehnung der Einleitung eines sorgerechtlichen Abänderungsverfahrens (1039 ff.)
 • OLG Karlsruhe: Ermittlung des Kindeswillens im Wege der Amtsermittlung (1050)
 • OLG Saarbrücken: Auslegung eines gemeinschaftlichen Testaments nach früherem Erbvertrag (1057)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.

Recht der Arbeit 2024/3

Abhandlungen

 • Rolf Wank: Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Arbeitsrechts im Unionsrecht (129)
 • Hans Hanau: Die ablösende Betriebsvereinbarung – oder: Wie kollektiv is das kollektive Arbeitsrecht? (139)
 • Malcolm Brunzema: Entgeltersatzleistungen bei einer Corona-Infektion und gleichzeitig angeordneter Quarantäne – Eine Stellungnahme zu aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung (148)
 • Leonhard Schnurbusch, Matthias Sendner: Das Betriebrisiko – Plädoyer für eine ökonomische Maßstabsbildung (158)

Entscheidungsbesprechung

 • Hermann Reichold: Rückforderung der Anwaltkosten vom Betriebsratsmitglied – ein Fall des „kastrierten” Urteilsverfahrens? Anmerkung zu BAG v. 25.10.2023 – 7 AZR 338/22 (170)
 • Matthias Münder: Mittelbare richtlininenkonforme Auslegung von Tarifverträgen – tarifvertragliche Mehrarbeitszuschläge und europäisches Urlaubsrecht. Anmerkung zu BAG v. 17.6.2023 – 10 AZR 210/19 (172)
 • Clemens Höpfner, Leon Strässer: Tarifvertragliche Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz in der Zeitarbeit. Anmerkung zu BAG v. 31.5.2023 – 5 AZR 143/19 (178)

Kurzbeiträge und Informationen

 • Bernd Waas: Die International Labour Organization – Neuere Entwicklungen (187)

Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2024/4

 • Erik Jayme † (261)

Abhandlungen

 • Tobias Lutzi: Einsteitigkeit statt Allseitigkeit als Strukturprinzip des Digitalen Binnenmarkts? (262)

Entscheidungsrezensionen

 • Leon Theimer: Der leztze Pfeil im Köcher der englischen Gerichte? „Quasi-Prozessführungsverbote” und Schadensersatz bei Verletzung ausschließlicher Gerichtsstandsvereinbarungen (EuGH, Rs. C-590/21, S. 304) (267)
 • Wolfgang Hau: Der Auslandsbezug in ARt. 25 EuGVVO zwischen Anwendungsvoraussetzung und Missbrauchgskontrolle (EuGH, Rs. C-566/22, S. 307) (272)
 • Adrian Hemler: Der „Verbrauchergerichtsstand der passiven Streitgenossenchsaft” in der EuGVVO und der Günstigkeitsvergleich zwischen Verbraucherstatut und allgemeninem Vergtragsstatut in der Rom I-VO (EuGH, Rs. C-821/21 und EuGH, Rs. 631/21, S. 310, 315) (276)
 • Christian Uhlmann: Der Vorvertrag im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht (EuGH, Rs. C-393/22, S. 319) (280)
 • Christian Rüsing: Zuständigkeitsübertragung nach Art. 15 EuEheVO 2003 und Art. 12, 13 EuEhoVO 2019 in Fällen von Kindesentführungen (EuGH, Rs. C-87/22, S. 322) (287)
 • Dirk Looschelders: Fristwahrende Wirkung einer Ausschalgung der Erbschaft vor den Gerichten am gewöchenlichen Aufentalt des Erben (EuGH, Rs. C-617/20, S 326) (293)
 • Christoph A. Kern, Kira Bönold: Sperrwirkung durch Stellung eintes Insolvenzantrags bei Gerichten in Mitgliedstaaten und Drittstaaten nach der EuInsVO 2017 und InSO (EuGH, Rs C-723/20 und BGH, S. 330, 333) (298)
 • Rezensierte Entscheidungen (s. Seite III) (304)
 • Materialien (338)
 • Mitteilungen (s. Seite III) (341)
 • Internationale Abkommen (346)
 • Schrifttumshinweise (347)
 • Neueste Informationen (II, IV ff.)

Adó 2024/8-9

Személyi jövedelemadó

 • Kiss Zoltán: A magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnésének személyijövedelemadó-következményei (3)
 • Kiss Zoltán: Az árfolyamnyereségből származó jövedelem utáni személyijövedelemadó-kötelezettség (10)
 • Székely Zsuzsanna: Nyári diákmunka (16)

Társasági adó

 • Gaál Ágnes: A társaságiadó-előlegre és annak mérséklésére irányuló szabályok (23)
 • Lipták Virág: A válságközleménnyel összhangban nyújtott társasági adózási kedvezmények (29)
 • Forgács Emese: A fejlesztési tartalék kezelése a társasági adóban (37)

Általános forgalmi adó

 • Farkas Petra: Apport az áfában (44)
 • Szente Mónika: A főkötelezettség és mellékkötelezettség megítélése a forgalmi adózásban (49)
 • Boda Péter: Utalványok alkalmazása automata útján megvalósuló teljesítés esetén az áfában (56)
 • Boda Péter: Többlakásos lakóingatlanok létrehozása és értékesítése az áfában (63)

Adóeljárás

 • Sánta Éva Johanna: Az elévülés jogintézménye (70)
 • Andó Erzsébet: Az ellenőrzés szabályai a gyakorlatban – II. rész (75)
 • Kristó Melinda Ágnes: Az automatikus fizetési könnyítések esetei (82)
 • Kristó Melinda Ágnes: Az adózók minősítése: előnyök és hátrányok (86)
 • Kovács Péter Dániel: Adóhatósági eljárások jogi személyek megszűnése esetén (92)

Nemzetközi adózás

 • Őry Tamás: Adóügyekben nem együttműködő joghatóságok és ezek hatása a hazai adózásban (98)

Társadalombiztosítás

 • Gergely Katalin: Megállapodási lehetőségek társadalombiztosítási ellátásokra (106)
 • Kiss Zoltán: Piros és barna lámpa az orvosnál – miért történhet meg, mi a teendő? (112)
 • Radics Zsuzsanna Gabriella: A nyugdíjasok foglalkoztatásának specialitásai (121)

Kérdések és válaszok

 • Veszteség elszámolása törölt részvények esetén (125)
 • Magyarországi telephely keletkezése USA-beli illetőségű adózó esetén (126)
 • Adófelajánlás az éves adó terhére (127)
 • Présház magánszemély általi bérbeadása kapcsán felmerülő adókötelezettség (127)
 • Importált termék Közösségen belüli értékesítése kapcsán felmerülő EKÁER-kötelezettség (128)
 • Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény a kiva-alanynál (129)
 • Öröklés az USA-ból (130)
 • A heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony megítélése annak visszamenőleges megállapítása esetén (130)

Jogesetek

 • Igazolási kérelem (131)
 • Bérleti jog értékesítése (132)
 • A bíróság indokolási kötelezettsége (134)

***

Elektronikusan elérhető a Jogtárból,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Filozófiai Szemle 2023/3

 • Bárány Tibor, Valastyán Tamás: Bevezető. Esztétikai tapasztalat (5)

Fókusz

 • Antal Éva: A fenséges tapasztalata Mary Wollstonecraft „szentimentális” útirajzában (11)
 • Valastyán Tamás: Visszhangok. A művészet kettős múltjáról (28)
 • Weiss János: Adorno küzdelme az „esztétikai tapasztalat” fogalmával (51)
 • Darida Veronika: A találkozások filozófiája (64)
 • Fekete Kristóf: Néma művészet, beszédes esztétika (75)
 • Bárány Tibor: Az esztétikai normativitás három modellje (96)
 • Golden Dániel: A cselekvésben lévő esztétikai tapasztalat (114)
 • Illés Anikó: Művészeti élmény, esztétikai ítélet (130)

Varia

 • Szummer Csaba, Horváth Lajos: Adalékok az álom fenomenológiájához (149)
 • Sipos Andrea: Claude Romano evenmenciális hermeneutikája (172)

Dokumentum

 • Frazer-Imregh Monika: A szerelmes elégiáktól Epiktétosig. Angelo Poliziano levelezése Giovanni Pico della Mirandolával (191)
 • Angelo Poliziano – Giovanni Pico Della Mirandola: Levelek (199)

Szemle

 • Jakab Krisztián: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban (209)
 • Csehy Zoltán: Egy demokratikus szótár körülharcolt fogalmai (212)
 • Mikáczó Alexandra: A piszoáron innen és túl (215)

In memoriam

 • Takács Ádám: Tamás Gáspár Miklós és a Budapesti Iskola (221)
 • E számunk szerzői (237)
 • Summaries (241)