Magyar Filozófiai Szemle 2023/3

 • Bárány Tibor, Valastyán Tamás: Bevezető. Esztétikai tapasztalat (5)

Fókusz

 • Antal Éva: A fenséges tapasztalata Mary Wollstonecraft „szentimentális” útirajzában (11)
 • Valastyán Tamás: Visszhangok. A művészet kettős múltjáról (28)
 • Weiss János: Adorno küzdelme az „esztétikai tapasztalat” fogalmával (51)
 • Darida Veronika: A találkozások filozófiája (64)
 • Fekete Kristóf: Néma művészet, beszédes esztétika (75)
 • Bárány Tibor: Az esztétikai normativitás három modellje (96)
 • Golden Dániel: A cselekvésben lévő esztétikai tapasztalat (114)
 • Illés Anikó: Művészeti élmény, esztétikai ítélet (130)

Varia

 • Szummer Csaba, Horváth Lajos: Adalékok az álom fenomenológiájához (149)
 • Sipos Andrea: Claude Romano evenmenciális hermeneutikája (172)

Dokumentum

 • Frazer-Imregh Monika: A szerelmes elégiáktól Epiktétosig. Angelo Poliziano levelezése Giovanni Pico della Mirandolával (191)
 • Angelo Poliziano – Giovanni Pico Della Mirandola: Levelek (199)

Szemle

 • Jakab Krisztián: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban (209)
 • Csehy Zoltán: Egy demokratikus szótár körülharcolt fogalmai (212)
 • Mikáczó Alexandra: A piszoáron innen és túl (215)

In memoriam

 • Takács Ádám: Tamás Gáspár Miklós és a Budapesti Iskola (221)
 • E számunk szerzői (237)
 • Summaries (241)

Magyar Filozófiai Szemle 2023/2

 • László Bernát, Dániel Kodaj: Teleology: Old Wine in New Skins (5)

Focus

 • Michael Ruse: Darwin and Design (7)
 • Gergely Kertész: On the Status of Teleological Discourse. A Confusing Fiction or a Description of Reality? (43)
 • Erik Åkerlund: Models of Finality: Aristotle, Buridian, and Averroes (67)
 • Gyula Klima: Teleology, Intentionality, Naturalism (86)
 • Dániel Kodaj: The Metaphysics of Spooky Teleology (100)
 • Mohsen Moghri: An Axiological Ultimate Explanation for Existence (118)
 • László Bernáth: The Aporia of Categorical Obligations and an Agustininan Teleological Way Out of It (139)
 • Ferenc Huoranszki: Intentional Actions and Final Causes (152)

Varia

 • Ayumu Tamura: The Role of Experience in Descartes’ Metaphysics. Analyzing the Difference Between Intuitus, Intelligentia, and Experientia (179)
 • Attila Hangai: What is Rational Recontstruction in the History of Philosophy? A Reply to Live Reconstructivists (196)
 • Contributors (211)
 • Summaries (213)

Magyar Filozófiai Szemle 2023/1

 • Bernáth László, Bene László, Borbély Gábor, Szalai Judit: Bevezető. Tudás és tekintély (5)

Fókusz

 • Veres Máté: Tudás és tekintély a sztoikus ismeretelméletben (13)
 • Bene László: Platón és Arisztotelész mint episztemikus tekintélyek Plótinosz filozófiájában (26)
 • Borbély Gábor: A mesék autoritása: vallási fikcionalizmus a 13. században (50)
 • Balázs Gábor: Tekintély és tekintélyrombolás kérdése a zsidó hagyományban, avagy taníthatja-e Istent az ember? (71)
 • Schmal Dániel: Én-redukció és én-konstrukció Descartes-nél. Megjegyzések a tekintély descartes-i problémájához (88)
 • Horváth Zoltán: Kant mint a Szentírás (104)
 • Bernáth László: A priori tudás a hitek etikájáról (122)
 • Forczek Ákos: A totalitás fogalma a Történelem és osztálytudatban (138)
 • Forrai Gábor: A tudás értéke és a dialektikus felfogás (156)

Fórum

 • Klima Gyula: Locus ab auctoritate est debilissimus ()175)

Varia

 • Ambrus Gergely: Carnap fizikalista hit-elméletei (183)
 • Hankovszky Tamás: A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél (209)
 • Szilágyi Botond: Populista vagy posztfasiszta logika? Kritikai észrevételek Ernesto Laclau diskurzus-elméletéről (223)

Recenzió

 • Guba Ágoston: Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (245)
 • Kiss Csaba: Mit keresett Max Weber Kínában? Takó Ferenc: Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme (251)
 • E számunk szerzői (255)
 • Summaries (257)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/4

 • Réz Anna: Előszó (5)

Fókusz

 • Mráz Attila: A politikai reklám etikája (11)
 • Bernáth László: Miért ne tulajdonítsunk semmilyen felelősséget tudattal nem rendelkező mesterséges intelligenciának? (35)
 • Kapelner Zsolt: Strukturális igazságtalanság és a felelősség problémája (54)
 • Réz Anna: Túlhibáztatás az online térben (73)
 • Szalai Judit: Egyenlő bánásmód az önvezető járműközlekedés szabályozásánál (87)

Varia

 • Dombrovszki Áron: Fikcionalizmus Berkely és Hume filozófiájában (99)
 • Horváth Lajos: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája (118)
 • Torma Anita: A növényi élet és az organikus lét értelme Edmund Husserl filozófiájában (140)
 • Forczek Ákos: Lukács György Ontológiája és a történelem post festum-racionalitása (159)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/3

 • Ambrus Gergely: Bevezető. Fizikalizmus és tudomány (5)

Fókusz

 • Márton Miklós: Egy megengedő fizikalizmus. Noam Chomsky metodológiai fizikalizmusa (11)
 • Gyenis Balázs: Elmélet-szuperveniancia fizikalizmus és a fizika jövőbeli változásai (41)
 • Gömöri Márton: Redukcionizmus: a korrelációk magyarázatán alapuló érv vázlata (67)
 • E. Szabó László: Fizikalizmus és a Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum (75)
 • Bernáth László: Fizikalizmus, szabad akarat és moralitás (86)
 • Ambrus Gergely: Metafizikai és logikai empirista fizikalizmus. Az érzet-agyállapot azonosságelmélet forrásai (110)

Varia

 • Gömöri György: Isaac Newton első magyar hívei és követői (139)
 • Szalai Miklós: A szabadság a történelemben. Marx történelemelmélete és a szocializmusba való átmenet (151)
 • Barcsi Tamás, Diósi Szabolcs: Hasznos test, dividuum, nyersanyag. A felügyeleti társadalomtól az (ön)ellenőrző és megfigyelési kapitalizmusig (172)
 • Péter Szabina: Érzet és értelmezés (195)

Recenzió

 • Szécsényi Endre: A végtelentől a mérhetetlenig (215)
 • Kéri Dénes: Különös utazás (229)
 • Kiss Lajos András: Utópiák és kollapszológiák között (236)
 • Daradics Boglárka: Hagyomány és hagyománytörés (244)
 • Turbucz Péter: Zátonyra futtatott filozófia (250)
 • E számunk szerzői (257)
 • Summaries (261)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/2

 • Mráz Attila, Kapelner Zsolt, Réz Anna, Tóth Szilárd János: Előszó, John Rawls: viták és olvasatok a mai mayar politikafilozófiában (5)

Fókusz

Értékelmélet és filozófiai módszertan Rawls nyomán

 • Kis János: Rawls az ideális elméletről (17)
 • Orthmayr Imre: Értékpluralizmus: Weber, Berlin, Rawls (61)
 • Golden Dániel: Rawls politikai liberalizmusának pragmatista értelmezései (76)
 • Paár Tamás: Az átgondolás egyensúlya és az ekvilibrizmus megbillenése: viták a (morál)filozófia módszeréről és céljáról (93)

Rawlsiánus megközelítések a normatív politikai filozófiában és a politikai etikában

 • Kollár Eszter: Egy rawlsiánus Európai Unió felé (123)
 • Ujlaki Anna: Rawls és a migráció (140)
 • Krokovay Zsolt: A polgári viselkedés kötelessége, Jack demokráciája (160)
 • Mráz Attila: Szavazás és engedetlenség (190)
 • Tanyi Attila: Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei (209)

Rawls-kritikák: A liberális egalitarizmus kritikusai

 • Olay Csaba: Az én fogalma Rawlsnál és közösségelvű kritikái (229)
 • Tóth Szilárd János: Rawls republikánus kritikája (249)
 • Kapelner Zsolt: Rawls kapitalizmuskritikája (266)

Varia

 • Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség. Apáti Miklós Vita triumphans civili (Amsterdam 1688) című művében (285)
 • Nyírő Miklós: „A lehetséges kiutat a szerénységbe való visszahúzódás jelenti” (313)
 • E számunk szerzői (329)
 • Summaries (333)

Magyar Filozófiai Szemle/ Hungarian Philosophical Review 2022/1

 • Judit Szalai, Oliver Istvan Toth: Reconstructivism not dead. Introduction (5)
 • Martin Lenz: Dis Descartes Read Wittgenstein? A Dialogical Approach to Reading (9)
 • Tad M. Schaltz: Getting Things Right in the History of Philosophy (25)
 • Julie R. Klein: The Past and Future of the Present (35)
 • Oliver Istvan Toth: A defense of reconstructivism (51)
 • Andreas Blank: On Reconstructing Leibniz”s Metaphysics (69)
 • Judit Szalai: Transparency and Broad Content in Descartes (91)

 • Contributors (109)
 • Summaries (111)