Magyar Tudomány 2024/6

Tematikus összeállítás: A bibliai nyelvek hermeneutikája

Vendégszerkesztő: Benyik György

 • Benyik György: Bevezetés (713)
 • Zsengellér József: Szamaritánus hermeneutika (716)
 • Kustár Zoltán : A korai zsidóság hermeneutikájának néhány jellegzetessége (727)
 • Szécsi József: A talmudi hermeneutika kérdésköre (737)
 • Kocsis Imre: Jeromos hermeneutikája Pál apostol leveleihez írt kommentárjai alapján (747)
 • Benyik György: Rasi zsidó hermeneutikájának keresztény recepciója (756)
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Hermeneutika és kánonjog (768)

Tanulmányok

 • Korinek László: Bűnözés, bűnüldözés a világjárvány alatt (778)
 • Kempler Péter: A rejtélyes és Janus-arcú autonóm idegbántalom (795)
 • Erős Vilmos: Helytörténet, népiségtörténet, agrártörténet: Szabó István (1898-1969) (806)
 • Héja Enikő: A ChatGPT története (815)

Könyvszemle

 • Illés Gábor: Körösényi András: Manipuláció és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok (829)
 • Német G. Dániel: Aczél Petra, Veszelszki Ágnes: Deepfake: a valótlan valóság (832)
 • Pléh Csaba: Borhi László: A túlélés stratégiái. Élet és halál a náci és kommunista diktatúrákban, 1944-1953 (835)
 • Rákosi György: Kertész András, Rákosi Csilla: Inconsistency in Linguistic Theorising (838)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/5

Tudósfórum

 • Hegyi Pál: 2025-ben kétszáz éves az MTA – Az ünnepi előkészületekről (583)

Tematikus összeállítás: Lélegzés az irodalomban

Vendégszerkesztő: Kulcsár-Szabó Zoltán

 • Kulcsár-Szabó Zoltán: Bevezetés (601)
 • Simon Attila: Erőt lehelni – Homérosz lélegzete (605)
 • Smid Róbert: A Másik befogadása: mivel jár idegen éghajlaton lélegezni? – E. M. Forster: Út Indiába (615)
 • Mezei Gábor: Az organikus nyelvi megmutatkozása – Nemes Nagy Ágnes: Napforduló 8625)
 • Kulcsár-Szabó Zoltán: A lélegzet eltulajdonításai – Poe és Nádas (634)

Tanulmányok

 • Bordács Sándor: Csavar a mágneses anyagok kutatásában: csavarodó mágneses szerkezetek és mágneses skyrmionok (644)
 • Péterfi Zoltán: Az utazással kapcsolatos védőoltások (651)
 • Rosta István: A Műegyetem első mérnöki oklevele (661)
 • Varga Zsuzsanna: A European Rural History Organisation első évtizede (664)
 • Fodor Szilvia: Jólét vagy jóllét? A pszichés jóllét szerepe és mérése a fenntarthatóság és egy jól működő társadalom kialakításában II. rész (668)
 • Rédey Soma: Egy sikeres nő Amerikában – Telkes Mária évei az MIT-n (1939–1953) (680)

Könyvszemle

 • Sulyok Tamás: Pesti Sándor, Szoboszlai-Kiss Katalin (szerkesztők): Homo Politicus: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Bihari Mihály tiszteletére (696)
 • Istvánovics Vera: Somlyódy Nóra, Somlyódy László: Egy élet a Balaton körül (699)
 • Karádi István: Igaz Péter: Hormonbetegségekről mindenkinek (703)
 • Sárkány Mihály: Molnár Ágnes (szerkesztő): Szervezeti antropológia. Elméletek és módszerek a formális szervezetek kutatásában (705)
 • Dub Máté: Demeter Márton, Gulyás Adrienn (szerkesztők): Tudománystratégia – Gyakorlati útmutató kutatóknak (708)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/4

Tematikus összeállítás • A Héber Biblia 21. századi perspektívákból

Vendégszerkesztő: Koltai Kornélia

 • Koltai Kornélia: Bevezető (441)
 • Biró Tamás: Ki metélte körül Ábrahámot? Bibliaértelmezés a kognitív vallástudomány szempontjából (444)
 • Zsom Dóra: A Zsoltárok mágikus használata: Simmus tehillim-kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia Kaufmann-gyűjteményében (466)
 • Bányai Viktória: Meggyalázott tóratekercsek két felmérés tükrében (475)

Tanulmányok

 • Surján Péter: Kiválósági központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézetében: a kvantumkémiai iskola (486)
 • Ternák Gábor: A védőoltások rövid története és az oltásellenes mozgalmak veszélyei (500)
 • Zsiborács Henrik, Hegedűsné Baranyai Nóra, Vincze András: Energiabefektetés-energiahozam arány: a megújuló és fosszilis energiaforrások hatékonyságának és fenntarthatóságának összehasonlítása (508)
 • Szabó Mariann, Bozsoki Fruzsina: Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból (525)
 • Keller Veronika, Ercsey Ida: Motiváló tényezők az életmód applikációk használatával kapcsolatban egy kvalitatív kutatás tapasztalatai alapján (539)
 • Fodor Szilvia: Jólét vagy jóllét? A pszichés jóllét szerepe és mérése a fenntarthatóság és egy jól működő társadalom kialakításában. I. rész (550)

Köszöntés

 • Hargittai István, Hargittai Balázs: Nagyváry József biokémikus, a Stradivarius megfejtője (563)

Könyvszemle

 •  Pléh Csaba: Ferenczi Sándor összes művei 3. kötet. Háború, forradalmak, pszichoanalízis, 1914–1919 (567)
 • Gosztonyi Gergely: Ződi Zsolt: Platformjog. Elméletek és hatályos szabályok (569)
 • Váradi András: Reményi Attila: Fehérjekinázok. Funkció és szerkezet (572)
 • Perecz László: Dávidházi Péter: „Mit hisz a tudós?” Változatok a hivatás és módszer témájára (575)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/3

Tematikus összeállítás: Eötvös Loránd tudományos életművének máig ható jelentősége

Vendégszerkesztők: Szarka László Csaba, Sólyom Jenő

 • Szarka László Csaba, Sólyom Jenő: Bevezető (307)
 • Freund Tamás köszöntője az Eötvös Loránd születésének 175. évfordulója alkalmából tartott tudományos ülés megnyitóján (312)
 • Kaptay György: A „capillaritási tünemények”, azaz Eötvös kapilláris egyenlete és annak háttere (315)
 • Völgyesi Lajos, Szondy György, Tóth Gyula, Fenyvesi Edit, Kovács Péter, Kiss Bálint, Égető Csaba, Barnaföldi Gergely Gábor, Lévai Péter, Ván Péter: A torziós ingák jelentősége Eötvös Loránd születése után 175 évvel (331)
 • Kiss János: Gravitációs és mágneses mérések, adatok, feldolgozások Eötvös után, napjainkig (344)
 • Földváry Lóránt, Tóth Sándor, Fortágh József, Domokos Péter: Gradiometria, avagy a nehézségi térerősség gradiensének méréstana: múlt, jelen, jövő (363)
 • Ormos Pál: Megemlékezés Aradon az Eötvös 175 rendezvénysorozat keretében (374)
 • Garai Imre: „A közművelődés ügye iránt elkötelezett báró” – Eötvös Loránd szerepe a középiskolai tanárképzés 19. század végi reformjaiban és hagyatékának sorsa a két világháború közötti időszakban (376)

Tanulmányok

 • Huszák Loretta, Szirbik Miklós, Balogh Laura: Orosz-ukrán háború: vállalati reakciók és azok jogi keretei (388)
 • Csikós Nándor, Máté-Tóth András: Vallási prognózis: A 2022-es népszámlálás eredményeinek előrejelzése és értelmezése (405)
 • Juhász Tímea, Czeglédi Csilla, Horváth Annamária, Tóth Arnold: Hibázás és büntetés a szervezetekben (413)

Könyvszemle

 • Koltai Júlia: Karikó Katalin: Áttörések – életem és a tudomány. A tudomány mindenek felett (427)
 • Vass Erika: Mohay Tamás: A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás. Diktatúra, rendszerváltás, modernizáció (430)
 • Polyák Gábor: Nagy Ádám (szerkesztő): A téridőn is túl (434)
 • Corrigendum (437)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/12

Magyar Nobel-díjasok, 2023

 • Duda Ernő: A hírvivő célba ért (1485)
 • Jakab Ferenc: A sikerhez vezető út tudással, kitartással és elhivatottsággal van kikövezve – Karikó Katalin Magyarország első női Nobel-díjasa (1492)
 • Varjú Katalin, Dombi Péter, Szabó Gábor: Nobel-díj az attofizikáért (1502)

Tudósfórum

2023. szeptember 19.

 • Freund Tamás elnöki köszöntőbeszéde a 2023. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1507)

2023. szeptember 19.

 • Tulassay Tivadar megnyitóbeszéde a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásának ünnepi ülésén (1510)

2023. szeptember 19.

 • Erdei Anna zárszava a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak átadásán (1513)

Tematikus összeállítás • Fiatal Kutatók Akadémiája: A fiatal kutatók helyzete és képviselete Magyarországon • Hungarian Young Academy: The Situation and Representation of Early-Career Researchers in Hungary

Vendégszerkesztők: Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola

 • Kecskés Gábor, Solymosi Katalin, Wilhelm Imola: Köszöntő – vendégszerkesztői előszó (1515)
 • Solymosi Katalin: „Fiatal Akadémiák” – a fiatal kutatók részvétele a tudománypolitikában (1517)
 • Máté Ágnes: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1522)
 • Németh Brigitta, Munkácsy Balázs, Vida Zsófia Viktória, Fröhlich Georgina, Hatvani István Gábor, Tóth György, Solymosi Katalin, Máté Ágnes, Lőrincz László, Lengyel Balázs: A kezdetek: anekdotikus elbeszélés a Fiatal Kutatók Akadémiájának megalakulásáról (1529)
 • Wilhelm Imola, Dékány Éva, Hatvani István Gábor, Fröhlich Georgina, Micskei Zoltán, Pach Péter Pál, Toldy Andrea, Solymosi Katalin, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Lengyel Balázs: A Fiatal Kutatók Akadémiájának javaslatai a magyarországi fiatal kutatók helyzetének javítására (1544)
 • Hartmann Bálint, Bálint Erika, Kovács Karolina Eszter: z ösztöndíjak és támogatások szerepe a fiatal kutatói életpálya során (1566)

Tanulmányok

 • Hetényi György: Valljuk be, mennyi mindent nem tudunk… A szarvasi földrengésekről (1575)
 • Kosztolányi György: Egy tudományág transzdiszciplináris evolúciója: klinikai genetika (1581)

Megemlékezés

 • Vékás Lajos: In memoriam Sólyom László (1942-2023) (1591)
 • Lindner Ernő: Nemzetközileg elismert tudós, egyetemi tanár, tudományszervező, politikus, generációk példaképe: 100 éve született Pungor Ernő (1594)
 • Horváth József: Emlékezés az 50 éve elhunyt Ubrizsy Gábor akadémikusra, a tudomány, a művészet és az iskolateremtés professzorára (1601)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Tibori Theodosia Timea: Izsák Éva, Szabó Pál (szerkesztők): Budapest 150 Tanulmányok a főváros jubileumára (1605)
 • L. Juhász Ilona: Kontra Miklós, Morvai Tünde (szerkesztők): DOMUS 25 (1608)

Kitekintés 2023/12

 • Gimes Júlia gondozásában (1611)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/2

Tematikus összeállítás: Számvitel – az üzleti információközlés tudománya

Vendégszerkesztő: Lukács János

 • Lukács János: Előszó (169)
 • Reizingerné Ducsai Anita, Hajdu Tibor Zoltán: Pénzügyi teljesítmény és fenntarthatóság: az ESG-minősítés hatása a társaságok számviteli értékelésére (171)
 • Lakatos László Péter, Tarpataki Eleonóra: Az eredmény-adóalap távolsága a magyar gazdálkodóknál. Tanulságok a magyar számviteli szabályozás számára (184)
 • Martin Kíra, Szabóné Veres Tünde: Transzferárazási dilemmák a változó gazdasági körülmények között (199)
 • Lukács János: A könyvvizsgálat hasznossága, ellentmondásai és korlátai (208)
 • Gulyás Éva, Papp Ádám: Csődmodellek a könyvvizsgálatban (222)

Tanulmányok

 • Pálfy Péter Pál: Bolyai János korszakalkotó felfedezése két évszázad tükrében (236)
 • Szarka László Csaba: A jelenkori felmelegedés lehetséges hatótényezőiről (244)
 • Bazsa György: Családi kapcsolatok a Magyar Tudományos Akadémia tagjai között (260)
 • Bélyácz Iván, Kovács Kármen: A közgazdasági Nobel-díjas Harsányi János egy kevésbé (el)ismert nézetéről (266)

Megemlékezés

 • Bujtor László: A tudós, aki hidat vert tudomány és művészet közé – 75 éve halt meg D’Arcy Wentworth Thompson (275)

Könyvszemle

 • Halász Gábor: Hunyady György: Oktatás és szociálpszichológia – személyes áttekintés fél évszázadról (285)
 • Pók Attila: Csepeli György: Értékek ébresztése (288)
 • Kápolnás Olivér: B. Szabó János, Uhrin Dorottya (szerkesztők): Mongol invázió Európa ellen (1236–1242) (293)
 • Gass István: Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése a kezdetektől a XX. század végéig (296)
 • Beck Zoltán: Hajnáczky Tamás (szerkesztő): A cigányzene és a zenész cigány alakváltozásai (301)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/1

Nobel-díj, 2023

 • Venetianer Pál: „… akik a legtöbb jót tették az emberiség javára”. A 2023. évi orvosi Nobel-díj nyertesei, Karikó Katalin és Drew Weissman: „A nukleozid bázisok módosításáról szóló felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a Covid19 elleni hatásos mRNS-vakcinák kifejlesztését” (3)
 • Varjú Katalin, Dombi Péter, Szabó Gábor: Az attoszekundumos tudomány születése – a 2023-as fizikai Nobel-díj (9)
 • Dékány Imre: A 2023. évi kémiai Nobel-díj: kvantumpontok a nanotechnológiában (20)
 • Masát András: Jon Fosse és a „hétköznapi misztika” (27)
 • Vörös József: A közgazdaságtan 2023. évi Nobel-díjasa: Claudia Goldin (35)

Tudósfórum

 • Freund Tamás: A művészetek gazdagítják belső világunkat, ami jótékony hatással lehet a tanulásra, az emlékezésre és a kreatív gondolkodásra (44)

Tematikus összeállítás: Küzdelem az új típusú publikációs visszaélésekkel

Vendégszerkesztő: Kollár László

 • Kollár László: Bevezető (51)
 • Kollár László, Balla Andrea, Csuka Gyöngyi, Holl András, Soós Sándor: A tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása, a publikációkkal kapcsolatos visszaélések új formái (54)
 • Kollár László, Fésüs László, Gócza Elen, Halmai Péter, Hartmann Bálint, Holl András, Kaptay György, Lencsés Ákos, Makara B. Gábor, Monok István, Péli Gábor, Sepsi Enikő, Soós Sándor, Tausz Katalin, Ulbert István: Javaslatok a „predátor” jelenség hazai kezelésére (71)
 • Fésüs László: Az Allea megjelentette a kutatási integritás átdolgozott európai tudományetikai kódexét (82)
 • Balla Andrea, Solymosi Katalin, Csuka Gyöngyi: Új utak a kutatásértékelésben (90)
 • Soós Sándor, Holl András, Csuka Gyöngyi: Felmérések a hazai publikálási szokások változásáról (102)
 • Hunyady László, Kecskeméti Gábor: A kutatóhelyek minősítésének gyakorlata és elvei a Magyar Tudományos Akadémián. Az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanács állásfoglalása (114)
 • Csomós György, Farkas Jenő Zsolt: Az MDPI kiadó magyarországi térhódításának okai: kényszer, érdek, teljesítményértékelés (121)
 • Vidar RØeggen, Gunnar Sivertsen: A tudományos folyóiratok, sorozatok és kiadók norvég nyilvántartása (135)

Tanulmány

 • Vastag Gyula, Nagy Zsuzsanna, Sasvári Péter: „Tudsz úszni?” Magyar egyetemek 2019 és 2022 közötti, Scopus-azonosítóval rendelkező publikációinak elemzése (143)

Könyvszemle

 • Szélpál Lívia: Cristian Réka Mónika, Kérchy Anna (szerkesztők): Pioneer Hungarian Women in Science and Education II. Huszonegy magyar kutatónő portréja a tudományban és az oktatásban (162)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/11

Tematikus összeállítás: STEAM (Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics) Magyar innovációk és módszerek a STEAM-alapú oktatásban

Vendégszerkesztő: Saxon Szász János

 • Saxon Szász János: Bevezető (1351)
 • Dárdai Zsuzsa: Poly-Universe + PUSE + PUNTE (1358)
 • Lakos Dániel: Analogue Game for Digital Minds – A Logifaces játék alkalmazása a közoktatásban (1371)
 • Gyarmathy Éva, Mérő László, Kovács Kristóf, Kökényesi Imre, Petró Panna, Póka Tünde,  Fenyvesi Kristóf: A Mondrian Blocks játék alkalmazása az oktatásban és a kognitív tesztelésben (1382)
 • Stettner Eleonóra: Magyar fejlesztésű oktatást segítő eszközök által inspirált digitális ötletek (1394)
 • Juhász Litza: Óriások vállán állunk. A Vasarely-művek mint oktatási eszközök (1405)
 • Szilágyi Szilvia, Körei Attila: Speciális síkgörbék rajzolásához fejlesztett oktatási robotok (1413)
 • Bánkuti Gyöngyi: A gömbsakk mint lehetséges oktatási segédeszköz (1423)

Tanulmányok

 • Font Márta: Ukrajna középkori gyökerei (1434)
 • Varga Péter, Győri Erzsébet, Fodor Csilla, Timár Gábor: A 2023. február 6-i tragikus törökországi–szíriai földrengések és a történeti szeizmológiai események kutatásának fontossága (1445)

Megemlékezés

 • Erős Vilmos: Mályusz Elemér, a magyarországi Zsigmond-kutatás kiemelkedő képviselője (1457)

Könyvszemle

 • Gurka Dezső: Dietrich von Engelhardt: Medizin in Romantik und Idealismus Orvoslás a romantika és az idealizmus korában (1467)
 • Horváth László: Gelencsér András: Ábrándok bűvöletében. A fenntartható fejlődés korlátai (1471)
 • Kulcsár Szabó Ernő: Bene Sándor, Dobos István (szerkesztők): Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában (1475)
 • Kitekintés (1478)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/10

Tematikus összeállítás:  Globalizáció a múltban és a jelenben

Vendégszerkesztő: Tomka Béla

 • Tomka Béla: Bevezetés: a globalizáció a közbeszédben és a tudományban (1217)
 • Tomka Béla: Globalizáció: megjelenési formák, szakaszok és determinánsok (1223)
 • Bayer József: A világrend változása és a globalizáció (1235)
 • Bencsik Péter: A 20. századi magyar határrezsim változásai: globalizációs és territorializációs hullámok hatása (1245)
 • Keller Márkus: A városi lakhatás globális mintái (1254)
 • Győrffy Dóra: Globalizáció a gazdaságban: Magyarország pozíciója a globális értékláncokban (1263)

Tanulmányok

 • Pléh Csaba: A tudások feszültségei a megismerő emberben. A modern pszichológia hozzászólása a tudományos világnézet vitáihoz (1274)
 • Sólyom Jenő: Két választás Magyarországon – és ami közben történt II. rész. Az akadémiai tagválasztások pártirányításának fokozatos lazulása az 1956-os forradalom leverése utáni évektől annak megszűntéig, 1985-ig (1287)

Megemlékezés

 • Frank Tibor 1948-2022 (1305)
 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1307)
 • Hudecz Ferenc: Beszéd Frank Tibor temetésén (1217)
 • Lojkó Miklós: Temetési beszéd (1314)
 • Hunyady György: Nekrológ (1317)
 • Bollobás Enikő: Frank Tibor emlékezete (1319)
 • Borhi László: Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (1323)
 • Hunyady György: Emlékezés Frank Tibor történész-akadémikusra posztumusz kötetének örvén (1325)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Botos Katalin: Andrea Komlosy: Work: The last 1,000 Years. A munka elmúlt ezer éve (1332)
 • Kalafatics Zsuzsanna: Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа A nabokovi próza mintázatai (1336)
 • Berta Péter: Antropológia – Gondolkodás – Alkotás „Gyakorlatias bennfentesség” – Köszöntőkötet a 70 éves A. Gergely András tiszteletére (1339)
 • Bozó László: Faragó Tibor: Planetáris környezetünk veszélyeztetése és megmentése (1342)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1344)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/9

Tematikus összeállítás: Az ukrajnai háború és várható következményei

Vendégszerkesztő: Lamm Vanda

 • Lamm Vanda: Bevezető (1087)
 • Mihályi Péter, Szelényi Iván: Az orosz birodalom háborúja Ukrajna ellen: a posztkommunista átmenet legkockázatosabb időszaka (1091)
 • Halmai Péter: Háborús sokk és gazdaság (1101)
 • Kis-Benedek József: Az orosz–ukrán háború biztonságpolitikai és katonai összefüggései (1112)
 • Lamm Vanda: Az ukrajnai háború a nemzetközi jog tükrében (1120)
 • Varga Réka: Orosz–ukrán háború: a felelősségre vonás lehetőségei (1130)
 • Bayer Judit: Az orosz dezinformációra adott európai válasz az ukrajnai háború kontextusában (1140)

Tanulmányok

 • Sólyom Jenő: Két választás Magyarországon – és ami közben történt, I. rész. A tagválasztások pártirányítása az Akadémia 1949-es átalakításától az 1956-os forradalomig (1151)
 • Baranyi Virág: Barát vagy ellenség? A mesterséges intelligenciával is támogatható aszinkron videóinterjú (AVI) beépülése a kiválasztási folyamatba (1166)
 • Topál Dániel, Hatvani István Gábor, Kern Zoltán: A közép-európai évtizedes hidroklíma-előrejelzések bizonytalanságairól (1174)
 • Gubán Miklós, Udvaros József: Automatikus raktárfeldolgozás autonóm drónokkal (1182)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Dobos István: (Monok István szerkesztő): Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság: Múlt és jövő (1195)
 • Balogh Balázs, Cseh Fruzsina: Reckoning and Framing Current Status and Future Prospects of Hungarian Ethnography in the 21st Century (1198)
 • Kovács L. Gábor: A 85 éves Dr. Ralovich Béla munkássága (1201)
 • Karakas Alexandra: Kutrovátz Gábor: Kozmikus időutazás haladóknak. Tudományos gyakorlat, elmélet és történet összefonódása a csillagászatban (1203)
 • Bóna Judit: Tolcsvai Nagy Gábor (szerkesztő): A szövegértés kérdései (1206)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1209)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.