Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2024/13

 • Elke Bührer: Rechtsprechungsübersicht zum Versorgungsausgleich (989)
 • Ulrich Rake: Schnittstellenprobleme zwischen Überprüfung und Abänderung
  familiengerichtlicher Kindesschutzmaßnahmen (1002)

 • BGH: Einlegung eines persönlichen Rechtsmittels bei Anwaltszwang (1036)
 • BGH: Fristversäumung nach Rücknahme eines vermeintlich verfrüht eingelegten Rechtsmittels (1037)
 • BFH: Kindergeldzahlung an den Arbeitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung (1023)
 • OLG Nürnberg: Verzinsung und Steuer bei Riester-Rentenversicherung mit Fondsanteilen (m. Anm. Helmut Borth) (1010)
 • OLG Karlsruhe: Zielversorgungsträger und Verzinsung bei Abfindung zum Ausgleich betrieblicher Altersvorsorge (m. Anm. Helmut Borth) (1014)
 • OLG Braunschweig: Beschwerdebefugnis bei Ablehnung von Kindesschutzmaßnahmen wegen Umgangsboykott (1025)
 • KG: Beschwerde des Jugendamtes gegen familiengerichtliche Maßnahmen (m. Anm. Kerstin Wierse) (1030)
 • OLG Frankfurt / OLG Karlsruhe / OLG Frankfurt: Ablehnung der Einleitung eines sorgerechtlichen Abänderungsverfahrens (1039 ff.)
 • OLG Karlsruhe: Ermittlung des Kindeswillens im Wege der Amtsermittlung (1050)
 • OLG Saarbrücken: Auslegung eines gemeinschaftlichen Testaments nach früherem Erbvertrag (1057)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.

Recht der Arbeit 2024/3

Abhandlungen

 • Rolf Wank: Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Arbeitsrechts im Unionsrecht (129)
 • Hans Hanau: Die ablösende Betriebsvereinbarung – oder: Wie kollektiv is das kollektive Arbeitsrecht? (139)
 • Malcolm Brunzema: Entgeltersatzleistungen bei einer Corona-Infektion und gleichzeitig angeordneter Quarantäne – Eine Stellungnahme zu aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung (148)
 • Leonhard Schnurbusch, Matthias Sendner: Das Betriebrisiko – Plädoyer für eine ökonomische Maßstabsbildung (158)

Entscheidungsbesprechung

 • Hermann Reichold: Rückforderung der Anwaltkosten vom Betriebsratsmitglied – ein Fall des „kastrierten” Urteilsverfahrens? Anmerkung zu BAG v. 25.10.2023 – 7 AZR 338/22 (170)
 • Matthias Münder: Mittelbare richtlininenkonforme Auslegung von Tarifverträgen – tarifvertragliche Mehrarbeitszuschläge und europäisches Urlaubsrecht. Anmerkung zu BAG v. 17.6.2023 – 10 AZR 210/19 (172)
 • Clemens Höpfner, Leon Strässer: Tarifvertragliche Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz in der Zeitarbeit. Anmerkung zu BAG v. 31.5.2023 – 5 AZR 143/19 (178)

Kurzbeiträge und Informationen

 • Bernd Waas: Die International Labour Organization – Neuere Entwicklungen (187)

Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2024/4

 • Erik Jayme † (261)

Abhandlungen

 • Tobias Lutzi: Einsteitigkeit statt Allseitigkeit als Strukturprinzip des Digitalen Binnenmarkts? (262)

Entscheidungsrezensionen

 • Leon Theimer: Der leztze Pfeil im Köcher der englischen Gerichte? „Quasi-Prozessführungsverbote” und Schadensersatz bei Verletzung ausschließlicher Gerichtsstandsvereinbarungen (EuGH, Rs. C-590/21, S. 304) (267)
 • Wolfgang Hau: Der Auslandsbezug in ARt. 25 EuGVVO zwischen Anwendungsvoraussetzung und Missbrauchgskontrolle (EuGH, Rs. C-566/22, S. 307) (272)
 • Adrian Hemler: Der „Verbrauchergerichtsstand der passiven Streitgenossenchsaft” in der EuGVVO und der Günstigkeitsvergleich zwischen Verbraucherstatut und allgemeninem Vergtragsstatut in der Rom I-VO (EuGH, Rs. C-821/21 und EuGH, Rs. 631/21, S. 310, 315) (276)
 • Christian Uhlmann: Der Vorvertrag im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht (EuGH, Rs. C-393/22, S. 319) (280)
 • Christian Rüsing: Zuständigkeitsübertragung nach Art. 15 EuEheVO 2003 und Art. 12, 13 EuEhoVO 2019 in Fällen von Kindesentführungen (EuGH, Rs. C-87/22, S. 322) (287)
 • Dirk Looschelders: Fristwahrende Wirkung einer Ausschalgung der Erbschaft vor den Gerichten am gewöchenlichen Aufentalt des Erben (EuGH, Rs. C-617/20, S 326) (293)
 • Christoph A. Kern, Kira Bönold: Sperrwirkung durch Stellung eintes Insolvenzantrags bei Gerichten in Mitgliedstaaten und Drittstaaten nach der EuInsVO 2017 und InSO (EuGH, Rs C-723/20 und BGH, S. 330, 333) (298)
 • Rezensierte Entscheidungen (s. Seite III) (304)
 • Materialien (338)
 • Mitteilungen (s. Seite III) (341)
 • Internationale Abkommen (346)
 • Schrifttumshinweise (347)
 • Neueste Informationen (II, IV ff.)

Adó 2024/8-9

Személyi jövedelemadó

 • Kiss Zoltán: A magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnésének személyijövedelemadó-következményei (3)
 • Kiss Zoltán: Az árfolyamnyereségből származó jövedelem utáni személyijövedelemadó-kötelezettség (10)
 • Székely Zsuzsanna: Nyári diákmunka (16)

Társasági adó

 • Gaál Ágnes: A társaságiadó-előlegre és annak mérséklésére irányuló szabályok (23)
 • Lipták Virág: A válságközleménnyel összhangban nyújtott társasági adózási kedvezmények (29)
 • Forgács Emese: A fejlesztési tartalék kezelése a társasági adóban (37)

Általános forgalmi adó

 • Farkas Petra: Apport az áfában (44)
 • Szente Mónika: A főkötelezettség és mellékkötelezettség megítélése a forgalmi adózásban (49)
 • Boda Péter: Utalványok alkalmazása automata útján megvalósuló teljesítés esetén az áfában (56)
 • Boda Péter: Többlakásos lakóingatlanok létrehozása és értékesítése az áfában (63)

Adóeljárás

 • Sánta Éva Johanna: Az elévülés jogintézménye (70)
 • Andó Erzsébet: Az ellenőrzés szabályai a gyakorlatban – II. rész (75)
 • Kristó Melinda Ágnes: Az automatikus fizetési könnyítések esetei (82)
 • Kristó Melinda Ágnes: Az adózók minősítése: előnyök és hátrányok (86)
 • Kovács Péter Dániel: Adóhatósági eljárások jogi személyek megszűnése esetén (92)

Nemzetközi adózás

 • Őry Tamás: Adóügyekben nem együttműködő joghatóságok és ezek hatása a hazai adózásban (98)

Társadalombiztosítás

 • Gergely Katalin: Megállapodási lehetőségek társadalombiztosítási ellátásokra (106)
 • Kiss Zoltán: Piros és barna lámpa az orvosnál – miért történhet meg, mi a teendő? (112)
 • Radics Zsuzsanna Gabriella: A nyugdíjasok foglalkoztatásának specialitásai (121)

Kérdések és válaszok

 • Veszteség elszámolása törölt részvények esetén (125)
 • Magyarországi telephely keletkezése USA-beli illetőségű adózó esetén (126)
 • Adófelajánlás az éves adó terhére (127)
 • Présház magánszemély általi bérbeadása kapcsán felmerülő adókötelezettség (127)
 • Importált termék Közösségen belüli értékesítése kapcsán felmerülő EKÁER-kötelezettség (128)
 • Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény a kiva-alanynál (129)
 • Öröklés az USA-ból (130)
 • A heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony megítélése annak visszamenőleges megállapítása esetén (130)

Jogesetek

 • Igazolási kérelem (131)
 • Bérleti jog értékesítése (132)
 • A bíróság indokolási kötelezettsége (134)

***

Elektronikusan elérhető a Jogtárból,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Filozófiai Szemle 2023/3

 • Bárány Tibor, Valastyán Tamás: Bevezető. Esztétikai tapasztalat (5)

Fókusz

 • Antal Éva: A fenséges tapasztalata Mary Wollstonecraft „szentimentális” útirajzában (11)
 • Valastyán Tamás: Visszhangok. A művészet kettős múltjáról (28)
 • Weiss János: Adorno küzdelme az „esztétikai tapasztalat” fogalmával (51)
 • Darida Veronika: A találkozások filozófiája (64)
 • Fekete Kristóf: Néma művészet, beszédes esztétika (75)
 • Bárány Tibor: Az esztétikai normativitás három modellje (96)
 • Golden Dániel: A cselekvésben lévő esztétikai tapasztalat (114)
 • Illés Anikó: Művészeti élmény, esztétikai ítélet (130)

Varia

 • Szummer Csaba, Horváth Lajos: Adalékok az álom fenomenológiájához (149)
 • Sipos Andrea: Claude Romano evenmenciális hermeneutikája (172)

Dokumentum

 • Frazer-Imregh Monika: A szerelmes elégiáktól Epiktétosig. Angelo Poliziano levelezése Giovanni Pico della Mirandolával (191)
 • Angelo Poliziano – Giovanni Pico Della Mirandola: Levelek (199)

Szemle

 • Jakab Krisztián: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban (209)
 • Csehy Zoltán: Egy demokratikus szótár körülharcolt fogalmai (212)
 • Mikáczó Alexandra: A piszoáron innen és túl (215)

In memoriam

 • Takács Ádám: Tamás Gáspár Miklós és a Budapesti Iskola (221)
 • E számunk szerzői (237)
 • Summaries (241)

Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

 • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
 • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
 • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
 • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

 • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
 • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
 • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/7

Tematikus összeállítás: Érdektelenek-e a magyar fiatalok? Az ifjúsági társadalom szociológiai és politikatudományi megközelítéseiről

Vendégszerkesztő: Szabó Andrea

 • Szabó Andrea: Bevezető (843)
 • Böcskei Balázs, Fekete Mariann, Nagy Ádám, Szabó Andrea: Az ifjúságkutatás generációs megközelítése: létezik-e Covid-generáció? (846)
 • Székely Levente: Parázs a hamu – éled-e az új csendes generáció? (855)
 • Bauer Béla, Déri András: A digitális egyenlőtlenségek kihívásai és tendeciái az ifjúságkutatások tükrében (863)
 • Murányi István: Egyetemisták demokrácia- és diktatúra-értelmezése – esettanulmány (875)
 • Oross Dániel, Szabó Andrea, Papházi Viktor: A magyar fiatalok részvételi mintázatai a 21. század új kihívásainak tükrében (885)

Tanulmányok

 • Duda Ernő: Nukleozid-módosított MRNS: hogyan tovább? (898)
 • Polyák Imre: A mesterséges intelligencia alkalmazási területei a számvitelben (906)
 • Kiss Gábor Gyula: Magfizikai kísérletekkel a neutrongazdag atommagok szupernóvákban zajló szintézisének nyomában (920)
 • Bilicsi Erika, Holl András: Modern tudományos publikálási technikák könyvtáros szemmel (930)
 • Poór József, Dajnoki Krisztina, Pató Gáborné Szűcs Beáta, Szabó-Szentgróti Gábor, Kőmüves Zsolt, Kun András, Kálmán Botond Géza, Tóth Arnold: A bizonytalan gazdasági helyzet befolyása a vállalati menedzsmentre és a HR-re a koronavírus, a kilábalás és a háború hatásainak tükrében (939)

Tudósportré

 • Hegedüs Attila: Entz Ferenc, a magyar kertészeti tudomány megteremtője (955)

Könyvszemle

 • Füstöss László: Bokor Nándor: Téridő-geometria. Nagydimenziós kalandok 18 éven felülieknek (959)
 • Janó Evelin: Jesztl József, Lencse Máté: Társasjáték-pedagógia (963)
 • Csordás Hédi Virág: Danka István: Wittgenstein 2.0: A társas episztemológiai fordulat és a hálózott tudás (966)
 • Éber Márk Áron: Durst Judit, Nyírő Zsana, Bereményi Ábel (szerkesztők): A társadalmi mobilitás ára: Első generációs diplomások és az osztályváltás következményei (969)
 • Rab Árpád: Janosov Milán: Data. Így hálóznak be az adataid (972)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Antik Tanulmányok 2024/1

Tanulmány

 • Magdus Tamás: A mundus Cereris szerepe Róma alapításában (1)
 • Mészáros Tamás: Kónstantinos Akropolités levele a Timariónról (13)
 • Juhász Erika: A budapesti nemzetközi bizantinológiai kongresszus története (23)

Forrás

 • Sólyom Márk: Marcellinus comes Krónikájának sztyeppei népekkel kapcsolatos szöveghelyei (47)

Kutatási beszámoló

 • Darab Ágnes: Plinius Maior kétezredik éve (81)

Könyvismertetés

 • Kiss Sebestyén: Marcus Tullius Cicero: Levelek (Kr. e. 45–44) Fordította: Havas László, Óbis Hajnalka. Budapest 2021 (87)

Társasági hírek

 • Juhász Erika: Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2023. évi tevékenységéről (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Droit Social 2024/6

Tribune

 • Christophe Radé: 13 septembre (489)

Dossier

Les décisions administratives, le droit du travail et les procédures collectives

 • Dossier coordonné par: Anaëlle Donnette, David Jacotot (492)
 • Avec les contributions de: Anaëlle Donnette, David Jacotot, Anne Olivier, Pierre Bailly, Christine Gailhbaud, Alexandre Fabre, Raphaële Chambon

Études

Droits et libertés

 • Bernard Teyssié: Le domicile à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’ homme (526)

Contrat de travail

 • Grégoire Loiseau: L’ imposture du travail temporaire non salarié (538)
 • Florence Bergeron, Michel Morand: Accord collectif et contrat de travail (Première partie) (546)
 • Jean Mouly: Rupture conventionnelle et harcèlement moral (553)

Conventions et accords collectifs

 • Damien Chenu: Conditions d’ admission de l’exception d’ illegalité d’ un accord collectif formée par un salarié (564)

Rémunération

 • Silvio Bologna, Laurent Gamet: L’ épineuse question du salaire minimum en Italie (567)

Protection sociale

 • Nicolas di Camillo: Page de la protection sociale: L’ art de faire primer l’ intérêt des médecins sur celui des patients (576)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.

Die Öffentliche Verwaltung 2024/12

Abhandlungen

 • Monika Böhm: Polizeigebühren für Klimaaktionen?(501)
 • Gerhard Czermak: Religiös-weltanschauliche Neutralität ein unverstandener Schlüsselbegriff (511 )
 • Jannis Lennartz: Mehr als ein Rathschlag und weniger als ein Befehl? Das „überragende öffentliche Interesse“ in §2 EEG (518)
 • Hermann Hill: Personalentwicklung als Digitalisierungsturbo (524)

Buchbesprechungen

 • Christian Waldhoff: Paul Hüther: Wissenschaft und Praxis im Verwaltungsrecht (1949–2020) (529)
 • Matthias Wiemers: Andrea Kießling: Das Recht der öffentlichen Gesundheit (530)

Leitsätze

Internationale Gerichtshöfe

341.EGMR, Urteil vom 15.2.2024 – Beschwerde Nr.19920/20 –S ˇkoberne/Slowenien – Zulässigkeit einer allgemeinen Vorratsdatenspeicherung (533)

342.EGMR, Urteil vom )20.2.2024 – Beschwerden Nr.43868/18 und 25883/21 – Wa Baile/Schweiz – Verletzung des Rechts auf Privatleben in Verbindung mit dem konventionsrechtlichen Diskriminierungsverbot bei Identitätskontrolle im Zugverkehr (533)

Gerichte der Europäischen Union

343.EuGH,Urteil vom 14.3.2024 – C-46/23 – Újpesti Polgármesteri Hivatal – Befugnis der Aufsichtsbehörde zur Anordnung der Löschung unrechtmäßig verarbeiteter personenbezogener Daten (5339

344.EuGH,Urteil vom 21.3.2024 – C-61/22 – Landeshauptstadt Wiesbaden – Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise; Verpflichtung zur Abnahme von Fingerabdrücken und zu deren Speicherung auf einem hochsicheren Speichermedium (533)

Verfassungsgerichte

345.BVerfG,Urteil vom 9.4.2024 – 1 BvR 2017/21 – Anfechtung der rechtlichen Vaterschaft eines anderen Mannes durch den leiblichen Vater (534)

346.ThürVerfGH,Urteil vom 6.3.2024 – VerfGH 23/18 – Besetzung des Hochschulrates; Beschränkung der Wählbarkeit der Gleichstellungsbeauftragten (534)

Verwaltungsgerichtsbarkeit Abgabenrecht

347.BayVGH,Urteil vom 25.10.2023 – 4 B 22.399 – Grabmalgenehmigungsgebühr; Rechtsfolge bei Verbandskompetenzverstoß; Prüfungsumfang bei isolierter Anfechtung des Kostenbescheids (534)

348.BayVGH,Beschluss vom 7.11.2023 – 4 CS 23.1635 – Hundesteuer; zuständige Gemeinde bei wechselnden Aufenthaltsorten des Hundes (534)

349.BayVGH,Urteil vom 4.12.2023 – 4 B 23.401 – Kita-Gebühr; zeitweilige coronabedingte Schließung (535)

Öffentliches Dienstrecht

350.OVG Rheinl.-Pf.,Urteil vom 17.1.2024 – 2 A 10587/23.OVG – Polizeidiensttauglichkeit; Erkrankungsrisiko; Wahrscheinlichkeitsprognose (535)

351.VGH BW,Beschluss vom 6.2.2024 – 4 S 1978/23 – Organisationsgrundentscheidung; Einbeziehung in die Bewerberauswahl; Assessorenvorbehalt (535)

Polizei- und Ordnungsrecht

352.BayVGH,Beschluss vom 15.2.2024 – 4 CE 24.60 – Obdachlosenunterbringung; Unterbringungsverpflichtung der Gemeinde auch bei neu Zugezogenen (535)

Kommunalrecht

353.VGH BW,Beschluss vom 26.2.2024 – 1 S 1925/23 – Bürgerbegehren zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses eines Bebauungsplans (535)

Wirtschafts- und Gewerberecht; Berufsrecht

354.HambOVG,Beschluss vom 4.1.2024 – 4 Bs 117/23 – Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Prostitutionsstätte (535)

355.HambOVG,Beschluss vom 5.2.2024 – 3 Bs 160/23 – Widerruf der Anerkennung als Prüfsachverständiger; sofortige Vollziehung (536)

Gesundheits- und Lebensmittelrecht

356.BVerwG,Urteil vom 14.9.2023 – 3 C 12.22 – Verkehrsverbot für Wein (536) 357.BVerwG, Urteil vom 7.11.2023 – 3 C 9.22 – Versagung einer Erlaubnis zum Erwerb von Natrium-Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung (536)

358.VGH BW, Urteil vom 20.2.2024 – 1 S 484/23 – Verdienstausfallentschädigung im Fall einer Quarantäneanordnung bei festgestellter COVID19-Infektion (536)

Datenschutz-, Informations- und Medienrecht

359.BVerwG,Urteil vom 9.11.2023 – 10 A 2.23 – Auskünfte über Einzelhintergrundgespräche beim Bundesnachrichtendienst (537)

360.VGH BW,Urteil vom 8.11.2023 – 10 S 916/22 – Zugang zu Informationen, die beim Kultusministerium über den (ehemaligen) Vorsitzenden einer israelitischen Kultusgemeinde gespeichert sind (537)

361.BayVGH, Beschluss vom 15.2.2024 – 4 CE 23.2267 – Gemeindlich veranlasste Drohnenbefliegung von Wohngrundstücken zur Ermittlung von Geschossflächenzahlen; Rechtmäßigkeit der Datenerhebung (537)

Bau- und Planungsrecht

362.BVerwG,NK-Urteil vom 9.11.2023 – 4 CN 2.22 – Regionaler Grünzug als Ziel der Raumordnung (537)

363.BVerwG,NK-Beschluss vom 8.1.2024 – 4 BN 15.23 – Fehlerhafte Bekanntmachung und Rügefrist nach §215 Abs.1 BauGB (537)

364.NdsOVG,NK-Urteil vom 17.1.2024 – 1 KN 82/20 – Bebauungsplan für einen Gewerbebetrieb neben einem Vogelschutzgebiet (537)

365.NdsOVG,Beschluss vom 23.1.2024 – 1 ME 139/23 – Zumutbarkeit rückwärtiger Stellplätze; Schikaneverbot (538)

366.NdsOVG,NK-Urteil vom 12.2.2024 – 1 KN 191/21 – Auslegung von §9 Abs.1 Nr.6 BauGB (538)

Naturschutz- und Umweltrecht

367.OVG Rheinl.-Pf.,Beschluss vom 4.1.2024 – 1 B 10987/23.OVG – Immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung von drei Windenergieanlagen (538)

368.VGH BW,Beschluss vom 22.2.2024 – 5 S 1701/23 – Befristete Waldumwandlungsgenehmigung; städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (538)

Wasserrecht

369.VGH BW, Urteil vom 6.2.2024 – 3 S 2989/21 – Gewässerausbau; Hochwasserschutz (538)

Straßen-, Wege- und Verkehrsrecht

370.BVerwG,Urteil vom 21.11.2023 – 9 A 11.21 – Straßenrechtliche Planfeststellung; Rücknahme eines Planfeststellungsbeschlusses wegen Flurbereinigungsbetroffenheit (539)

371.HambOVG,Urteil vom 13.12.2023 – 3 Bf 68/22 – Kennzeichnung von Sonderparkplätzen für Elektrofahrzeuge (539)

372.HambOVG,Beschluss vom 19.12.2023 – 4 Bs 154/23 – Straßenverkehrsrechtliche Sperrung einer Straße (539)

373.NdsOVG,Beschluss vom 9.2.2024 – 12 PA 65/23 – Fahreignungsrelevanz einer psychotischen Störung (539)

374.NdsOVG, Beschluss vom 23.2.2024 – 12 ME 130/23 – Mitwirkungsobliegenheiten des Betroffenen bei Geltendmachung eines Probierkonsums von Cannabis im Fahrerlaubnisentziehungsverfahren (539)

Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

375.VGH BW,Beschluss vom 12.2.2024 – 11 S 1722/23 – Abschiebung eines Straftäters trotz familiärer Bindungen (539)

376.VGH BW,Beschluss vom 27.2.2024 – 11 S 276/24 – Rückführungsverbesserungsgesetz; Statthaftigkeit der Beschwerde (540)

Sozialrecht

377.BVerwG,Urteil vom 26.10.2023 – 5 C 6.22 – Höchstgrenze für Elternzuzahlungen (540) 378.HambOVG,Beschluss vom 22.11.2023 – 4 So 59/23 – Rechtsstellung des Amtsvormunds (540)

Gerichtsverfahrensrecht

379.OVG NRW,Beschluss vom 19.1.2024 – 10 E 780/23 – Aktenversendung; Kostenschuldner (540)

380.NdsOVG,Beschluss vom 1.3.2024 – 1 OB 100/23 – Beschwerde gegen die nachträgliche Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit von Kosten des Beigeladenen (540)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.