Európai Jog 2023/6

Vezértanulmány

 • Schmidt Richárd: Választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása az EU-jog prizmáján keresztül (1)

Jogharmonizáció

 • Tóth András: Az Európai Unió Bíróságának tagállami kárfelelősséggel kapcsolatos gyakorlata a Köbler-ügyet követően (11)
 • Breczkáné Békési Gabriella: A bírósági iratok határon átnyúló kézbesítésének legújabb fejleményei az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának tükrében (22)

Fórum

 • Lendvai Gergely Ferenc: Mikortól számít nőnek egy sportoló? – Az EJEB Semenya v. Switzerland-ítéletének bemutatása (29)

Recenzió

 • Az uniós polgárság státuszának bizonytalan határai. Recenzió Gyeney Laura és Szabó Marcel (szerk.) „Az uniós polgárság jelene és jövője: úton az egységes európai állampolgárság felé?” című kötetéről (37)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2023/2

 • Bánáti János magas állami kitüntetése (2)
 • Három plusz egy – Kamarai közgyűlés Nyíregyházán (3)
 • Szabó Tamás: A kamarai tagság a kötelezettségeken túl valamennyiünk számára is értéket jelent (6)
 • Török Béla: Folyamatosság, megújulás, presztízs (7)
 • Komlós Attila: UIA nemzetközi konferencia – Középpontban a családi vállalkozások előtti jogi kihívások a XXI. században (8)
 • Budai Vince: Mit mond a bírói gyakorlat a leplezett eszközök bizonyítékként történő felhasználásáról? (12)
 • Mészáros Bence: A bűnügyi hírszerzés szabályozásának egyes hiányosságai és anomáliái (16)
 • Fázsi László: Egy salátatörvény margójára (21)
 • Hidasi Gábor: A vevői jog (23)
 • Homoki Péter: Mi lehet az ügyvédi közvetítők szerepe, és féljünk-e tőlük? (25)
 • Szőke Ágnes Éva: A gazdasági események ellenőrzésének és az adóellenőrzésnek az elhatárolása (34)
 • Haász Diána: A váltott gondoskodás és az igazságügyi pszichológus szakértők (38)
 • Schmidt Richárd: Több mint ráncfelvarrás? – Öt újdonság a kereskedelmi választottbíróság megújult szabályzatából (47)

Ügyvédek Lapja 2022/6

 • Magyar Ügyvédek Napja 2022 – Hivatásrendi ünnep, szakmaiság, elismerések (2)
 • Bánáti János: A magyar ügyvédség méltán lehet büszke elért eredményeire (3)
 • Varga Judit: Az ügyvédség államhatalomtól való függetlenségét közjogi normák biztosítják (4)
 • Sulyok Tamás: Az ügyvédség alkotmányjogi helyzete 2022-ben (6)
 • Kitüntetések (10)
 • Hidasi Gábor interjúja Tóth Balázzsal: Újabb tisztázó részletek az ingatlan-nyilvántartási törvényről (13)
 • Kónya István: Az anyagi igazság és a konszenzuális eljárásjogi jogintézmények viszonya (18)
 • Öröksége: élő tudomány – Tisztelgés Király Tibor emléke előtt (22)
 • Bánáti János: Új kihívások a védői munkában (24)
 • Schmidt Richárd: A New York-i választottbírósági egyezmény (28)
 • Méhes Dávid Dániel: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk” (34)
 • Fenyvesi Csaba: Védőügyvédi tanulság egy emberölés nyomán (38)
 • Beszélgetés Csurgó Ottóval, a MÜBSE ügyvezető elnökével: „Kizárólagos feladatunk az ügyvédség igényeinek kiszolgálása (42)
 • Schlosser Annamária: Az aláírási címpéldányról (44)
 • A Deák Ferenc-díj ügyvéd jutalmazottja 2022-ben Réti László (47)

Jogtudományi Közlöny 2022/9

 • Bándi Gyula: Erdők, tűzifa, alapjogok (333)
 • Schmidt Richárd: A joghatóságra vonatkozó kikötések alapkérdései az uniós jogban (343)
 • Szabados Tamás: Új fejezet a társaságok határon átnyúló szabad mozgásában (354)
 • Erdős István: Formalizmus a jogelméletben és a magyar joggyakorlatban (362)
 • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bírói szerepfelfogás jelentősége a bizonyításban (369)
 • Sipos Marcell, Kiss Gergely Árpád: A munkavállalói alapjogok metamorfózisa, avagy egy idejétmúlt koncepció újbóli térnyerése (378)
 • Vékás Lajos: In memoriam Harmathy Attila (1937-2022) (382)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja2022/5

 • Becker Tibor: Kamarai érdekérvényesítés az ügyvédi függetlenség védelmében (2)
 • CCBE ÚTMUTATÓ – Hogyan javítsák informatikai biztonságukat az ügyvédek a jogellenes megfigyelésekkel szemben (II. rész) (6)
 • Aggódunk amiatt, ami a térségünkben történik. Beszélgetés Borisz Boyanovval a Balkán ügyvédségének helyzetéről (14)
 • Fázsi László: A feljelentés és a vádolás összefüggéseiről (16)
 • Hidasi Gábor: A vételi ajánlati kifüggesztése (18)
 • Schmidt Richárd: Versengő választottbírósági és joghatósági kikötések (20)
 • Külföldi vagyonok – A németekhez kapcsolódik a legtöbb külhoni öröklési ügy (26)
 • A legkiszolgáltatottabbak, legvédtelenebbek – Gyermekjogok és gyermekbarát igazságszolgáltatás Magyarországon (28)
 • Az ügyvédség elementáris érdeke, hogy tagjai szolidárisak, kollegiálisak legyenek egymáshoz. Beszélgetés Varga Péterrel, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettesével (35)
 • Az ügyvéd és festőművész – Vagy festőművész és ügyvéd? Portré Bihary Tiborról (40)
 • Gerencsér György: Hozzászólás a kamarai érdekérvényesítés dilemmáihoz (46)
 • Kitüntetések (48)

Európai Jog 2022/3

 • Ulrich Ágnes: A digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2019/770 irányelv legfontosabb rendelkezései, valamint az irányelv hazai átültetése (1)
 • Schmidt Richárd: A joghatósági megállapodásra irányadó jog európai uniós szabályozása: problémák és megoldási lehetőségek (11)
 • Mohay Ágoston: A nemzeti bíróságok függetlensége és az előzetes döntéshozatal: újabb adalék az Európai Unió Bírósága gyakorlatából 823)
 • Pesta János: A tulajdonjog átszállása ingatlanok és ingók átruházásakor az angol jogban (29)
 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2021. évi tevékenysége – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (43)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2022/2

 • A CCBE nyilatkozata, 2022. február 25. – Egyértelműen elítélik az Ukrajna elleni orosz inváziót
 • A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének nyilatkozata, 2022. február 28. – Oroszország haladéktalanul rendelje el csapatainak kivonását Ukrajnából
 • Bánáti János: Az ügyvédi titok védelmében (4)
 • S. Szabó Péter, Kopár Bernadett: A CCBE iránymutatása – Az Európai Ügyvédek Magatartási kódexének mintája (8)
 • Szőke Ágnes: Az ügyvéd közreműködésének lehetősége és előnyei a mediációs eljárásban (12)
 • Balogh Judit: Az ügyvéd akadályoztatása és a perbeli képviselethez való jog (18)
 • Fázsi László: A polgári jogi igénye érvényesítésének problémái (25)
 • Schmidt Richárd: Aszimmetrikus fórumválasztás a hazai gyakorlatban régen és ma (30)
 • Amikor egy ügyvéd hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, megsértve az etikai szabályzatot is (35)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. (37)
 • Bemutatjuk James MacGuill-t, a CCBE új elnökét (43)
 • Halmos Tamás: Ránk szakadt a világ február 24-én – A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara közgyűlése 2022. március 5 (45)
 • Ez mind nem ügyvédi aláírás (46)
 • Kriptovaluta használat: mikor igen, mikor nem? (47)
 • Búcsú Zimnicz Jánostól (48)

Ügyvédek Lapja 2022/1

 • Bánáti János: Búcsú dr. Horváth Jenőtől, az elkötelezettség és a szolgálat emberétől (2)
 • Kadlót Erzsébet: Búcsú dr. Király Tibor professzortól, a védelemhez való jog mecénásától (3)
 • Vadász Viktor: A bírósághoz való hozzáférés és a védekezéshez való jog érvényesülése az előkészítő ülésen (4)
 • Nem hiába kondult meg a vészharang – Reményteli várakozások a jog- és áldozatsegítő ügyvédi munka terén (8)
 • Fázsi László: A szakszerűség jelentősége a pótmagánvádas eljárásban (13)
 • Szűcs Imre Zoltán: Milyen kapcsolat van a szomszédjogi generálklauzula és a szerződésen kívül okozott kár között? (15)
 • Schmidt Richárd: Válaszút előtt álló hazai jogalkalmazás – Aszimmetrikus választtotbírósági és joghatóságai megállapodások a nemzetközi gyakorlatban (20)
 • Tisztújítás a Magyar Ügyvédnők Egyesületében (26)
 • Terjék Tímea: Együtt, egymás által lehetünk többek, jobbak (27)
 • Terjék Tímea: Ügyvédnek lenni életforma – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének új elnökét
 • Zárai Eszter: Az ügyvédi hivatás független, szabadon választott szolgálat – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének általános elnökhelyettesét (29)
 • Prandler Katalin: Nem mindig koherens az a joganyag, amelyből aztán nekünk, ügyvédeknek varrnunk kell a valóságot – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökét (32)
 • Mátés Adrienne: Árnyalt a kép a nők hivatásrendi helyzetéről – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének új főtitkárát (35)
 • Tudatosabban kell rájuk figyelni – Amerika önértelmezési viták az ügyvédnők helyzetéről (36)
 • Baranyi Bertold: Az azonosítás és az ügyfélátvilágítás gyakorlati kérdései (38)
 • Komlós Attila: Egy könyv, nem csak Zala megyeieknek (44)
 • Kopár Bernadett: Belarusz ügyvédek kapták a CCBE 2021. évi Emberi Jogi Díját (46)
 • A CCBE új elnöke James MacGuill (47)

Jogtudományi Közlöny 2022/1

Vita: egyszerűsítés v. jogállamiság

 • Kárász Marcell: Hogyan (nem) érhető el a hatékony jogvédelem? (1)

Tanulmány

 • Schmidt Richárd: A versengő választottbírósági és joghatósági megállapodásokról (11)
 • Zaccaria Márton Leó: A véleménynyilvánítás korlátai munkaviszony körében (24)
 • Aleku Mónika: Az ügyész polgári jogi igényérvényesítéséről (33)

Szemle – jogirodalom

 • Lovas Dóra: Az erősödő állami szerepek és a Brexit rezonanciája – Blutman László könyvéről (42)
 • In memoriam Király Tibor (47)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2021/3

 • Szente Szabolcs: Közjegyzői okiratszerkesztés – Lehet nem személyesen, hanem az ügyvédi törvény szerinti jogi képviselő útján is eljárni? (2)
 • Fabók Zoltán, Seres Márk: „Reorganizáció” – Új típusú fizetésképtelenségi eljárás a veszélyhelyzet alatt (12)
 • Márki Dávid: A büntető igazságszolgáltatás a nyilvánosság, a média és a politika kereszttüzében (16)
 • Magyar Csaba: „Az utolsó emberig” – Fókuszban a tényleges tulajdonos (22)
 • Schmidt Richárd: Létezik-e a fizikai tárgyaláshoz való jog a belföldi választott-bírósági eljárásban? (28)
 • MÜK Szakmai Bizottsága: Ügyvédek és ügyvédi szolgáltatásokat közvetítő cégek (34)
 • CCBE-útmutató: Hogyan használja az ügyvédség az online jogi szolgáltatást kínáló platformokat? (36)
 • Klementz Kata: Hogy állunk a székhelyszolgáltatókkal? (47)