Fontes Iuris 2022/4

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Szilágyi János Edével, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjével (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba: Alapjogi kalandozások a Tízparancsolat alapján – szemelvények az Alkotmánybíróság gyakorlatából (8)

Büntetőjog

 • Bujdos Iván Ákos: A gondatlan elkövetés új formája? A súlyos gondatlansg büntetőjogi fogalomként való értelmezésének kihívásai az európai uniós jogalkotási aktusok körében (17)

Magánjog

 • Szilágyi Gábor: A bitorlás jogintézményének megjelenése és lehetősége az iparjogvédelem körében I. (24)

Európai és nemzetközi jog

 • Kárpáti Péter: A perfinanszírozás egyes kérdései a nemzetközi válaszott bírósági eljárásokban (37)

Jogértelmezés (45)

Konferencia-összefoglaló

 • Salgó László Péter, Grósz-Wilhelm Nikolett: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény megalkotásához vezető út – a hatósági eljárásjog kodifikációjának története (48)

Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (54)

Fontes Iuris 2022/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Faragó-Farkas Mariann Gabriella: A gyermekek adatainak védelme az online térben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei (14)

Magánjog

 • Szabó Judit: Zöld átállás a magánjogban: uniós irányelvjavaslat a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról (22)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olivia: Az acte clair doktrina hatása az európai uniós jog egységes értelmezésére (31)

 • Jogértelmezés (38)
 • Konferencia-összefoglaló (41)

Hírek, események

 • Közéleti események (44)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (47)

Fontes Iuris 2022/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Salgó László Péterrel, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: A kormányalakítás folyamata és a magyar parlamentáris kormányforma sajátosságai némi európai kitekintéssel (7)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Nemzetközi elfogatóparancs, ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem – a nemzetközi és hazai jogi fogalmak összeegyeztethetőségének kihívásai (18)

Magánjog

 • Rábai Gábor: Egy lépés az nem lépés – tánclépések szerzői védelme a parketten és azon túl (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Sereg Péter: A nemzetközi szervezetek és a pénzügyi szektor klímavédelemmel kapcsolatos tevékenysége (39)
 • Kissné Berta Rita: A forgalmi és helymeghatározó adatok megőrzése, valamint az azokhoz való hozzáférés és a bűnüldözés viszonyának alakulása az Európai Unió Bírósága ítéleteinek tükrében (46)
 • Jogértelmezés (50)
 • Konferencia-összefoglaló (53)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2022/1

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Judit igazságügyi miniszterrel (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter, Molnár Csaba: A koronavírus elleni védőoltás kodifikációs háttere és alktománybírósági értékelése az osztrák szabályozásra való kitekintéssel (8)

Közjog

 • Szupera Péter: Az Aranybulla születésének körülményei, tartalma és szerepe a történeti alkotmányban 800 év távlatából (18)

Büntetőjog

 • Petrasovszky Berta: A ne bis in idem elvről, különös tekintettel az állatvédelmi hatósági eljárás büntetőeljáráshoz való viszonyáról (27)

Magánjog

 • Maka Zsófia: A versenyjog és a tech-óriások küzdelme a digitális platform-gazdaságban – A digitális piacokról szóló rendelettervezet (DMA) törekvései és fejleményei (38)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olívia: Az uniós irányelvek kötelező ereje, függetlenül a nemzeti jogba történő átültetés megvalósulásától (48)

Jogértelmezés (54)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2021/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Gyimesi Tamás Ferenc: Az I. világháború hatása a magyar polgári eljárásjogra és az igazságügyi szervezetre (9)

Közjog

 • Sereg Péter: A hazai központi költségvetési eljárás tervezési folyamatának jogi elemzése (18)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a rendes jogorvoslati szabályozást érintő változások (26)

Magánjog

 • Baranyi Róbert, Ujhelyi Dávid: A digitális szerzői jogi szabályozás legújabb lépcsője – a CDSM irányelv átültetésének háttere és eredményei (36)

Európai és nemzetközi jog

Traser Julianna Sára, Béres Nóra, Marinkás György, Pék Erzsébet, Benyusz Márta: Az uniós jog elsőbbségének elve az egyes tagállami alkotmánybíróságok joggyakorlatában (46)

 • Jogértelmezés (60)

Hírek, események

 • Közéleti események (64)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (70)

Elektronikusan elérhető itt.

Fontes Iuris 2021/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Ökrös Oszkár európai uniós ügyekért felelős államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Ujvári Blanka: Az Alkotmánybíróság hontalansággal kapcsolatos határozatai (9)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások II. (16)

Magánjog

 • Rónai Orsolya: A közbeszerzési eljárás megnyerésével kapcsolatos esély elvesztésére alapított kártérítési igény (29)

Európai és nemzetközi jog

 • De Negri Laura: Az európai integráció hatása a hagyatéki ügyekre (36)
 • Vercseg-Pap Orsolya: A laboratóriumtól az igazolványig: a vakcinázás útja az Európai Unióban (41)

Jogértelmezés (51)

Konferencia-összefoglaló (55)

Hírek, események

 • Közéleti események (59)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (63)

Elektronikusan elérhető itt.

Fontes Iuris 2021/1

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Raisz Anikó közigazgatási államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba, Szupera Péter: A jogorvoslathoz való jog és a kereshetőségi jog kapcsolata a közigazgatási perekben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások I. (13)

Magánjog

 • Horváth Bence: A részvények forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás átalakításának indokai és ellentmondásai (23)
 • Berki Dávid Zuárd: A végrendelet közjegyzői letétbe helyezésének és visszavételének gyakorlati problémái (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Kovács Ildikó: Az Európai Bíróság „taxiítéletei”: az UberPop és a Star Taxi App (39)

Jogértelmezés (51)

Európai életmód pályázat díjazottjai

 • Mecser Anikó: Az európai életmód kérdései 2020-ban (56)
 • Kiss Lilla Nóra, Sziebig Orsolya Johanna: „Közös európai életmód?” Gondolatok európaiságról, az európai életmód fogalmának értelemezéséről (62)
 • Simon Tamás: Kísérlet az európai életmód fogalmának meghatározására (69)

Hírek, események

 • Közéleti események (77)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (84)

Fontes Iuris 2020/4

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Kiemelt tanulmány

 • Élő Károly, Péter-Delbó Márta: A közjegyzői fegyelmi eljárások szabályozásának aktuális kérdései (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: a közhatalmat gyakorló mint alkotmányjogi panaszos (10)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások II. (23)

Magánjog

 • Végvári Zsuzsanna: A GDPR és az Infotv. alkalmazásának elhatárosláa a jogalkalmazói, így különösen az igazságügyi szakértői adatkezelés során (34)

Európai és nemzetközi jog

 • Bencze Kata, Tallódi Zoltán: Magyar elnökség az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában – felkészülés és prioritások (41)

Jogértelmezés (48)

Hírek, események

 • Közéleti események (51)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (57)

Fontes Iuris 2020/6

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárral (5)

Kiemelt tanulmány

 • Doszpoly Orsolya, Barta Gábor, Novák István, Patai Péter: A hazai áldozatsegítés rendszerének aktuális kérdései (9)

Tanulmányok

Közjog

 • Szupera Péter, Molnár Csaba: Megszilárduló joggyakorlat – a teljesítési bírság kérdésköre (21)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások I. (27)

Magánjog

 • Szűcs Gábor: Az igazságügyi szakértői névjegyzék múltja, jelene és jövője (35)

Európai és nemzetközi jog

 • Kardos Melinda, Hasznos Viktória, Seres Eszter Lilla, Bencze Kata: Az Igazságügyi Minisztérium szerepe az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) tevékenységében (46)

Jogértelmezés (54)

Konferencia-összefoglaló (59)

Hírek, események

 • Közéleti események (63)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (67)