Történelmi Szemle 2022/1

A történelem nemzeti képe

 • Szabó Csaba: Az örök Dacia mítosza. A dákóromán kontinuitás metahistóriája a kortárs román régészet- és történettudományban (5)
 • Demmel József: Az „oláh-verő Botond” Keleti Svájcban. Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története (21)
 • Pinterová Beáta: A „korai szlovák történelem” az újabb szlovák szakirodalomban (41)

Tanulmányok

 • B. Halász Éva: A nyelvváltság (55)
 • Petr Kozák: Corvin János oklevelei cseh levéltárakban (69)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi-levelek nyomában (121)
 • Újlaki-Nagy Réka: A székely Jeruzsálem és a szombatosok utódainak ábrázolása a 19. század véig, 20. század eleji útirajz-irodalomban (137)
 • Dénes Iván Zoltán: „Áldozatok” védője, „elkövetők” vádlója? Marczali Henrik az első világháborút lezáró békéről (155)

Vita

 • Bartha Ákos: Beágyazás, beárazás (169)

Jogtörténeti Szemle 2022/1

Tanulmányok

 • Balogh Elemér: A kölni érsek szentsék hatásköre és szervezete a középkorban (1)
 • Bató Szilvia: „… a’ ki-gyanús vidékekből bé-lopja magát…”. A járványok elleni védekezés büntetőjogi eszközei a kodifikációs kísérletek előtti magyar jogban (17)
 • Hollósi Gábor: A képviselőjelölési rendszer kritikája az 1938. évi választójogi törvény országgyűlési vitájában (25)

Műhely

 • Biró Zsófia: Az országbíró bíráskodása a királyi udvarban (33)
 • Szabó Mátyás: A konzuli bíráskodás reformájával kapcsolatos tárgyalások módozatai és közjogi kérdései (1891-1898) (39)
 • Széplaki Valéria, Vértesy László: A biztosításfelügyelet története Magyarországon a rendszerváltozástól napjainkig (45)

Könyvekről

 • Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúra világa (52)

Szemle

 • Mezey Barna: A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság létrejötte és tevékenysége (1884-1896). Stipta István nyilvános védése a Magyar Tudományos Akadémián (55)
 • Képessy Imre: 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet (57)
 • Rigó Balázs: Jog és erőszak között? Népességmozgások kikényszerítése. Beszámoló Frey Dóra Jogi eszközök a kényszermigráció megvalósításában Tolna vármegyében 1944 és 1948 között című doktori értekezésének nyilvános vitájáról (59)
 • Szabó Mátyás: „Trónfosztás 100 – A Monarchia kihívásai”. Beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáról (61)
 • Zanathy Anna: A közösségi televíziózás történeti és jelenkori aspektusai a magyarországi médiaszíntéren. Puporka Lajos Gergely doktori értekezésének vitájáról (63)
 • Hírek (65)
 • E számunk szerzői (68)

Jogtörténeti Szemle 2020/1

Tanulmányok

 • Szabó István: Belső autonómiák a dualista Monarchiában
 • Komáromi László: Martinovics Ignác 1793. évi alkotmányterve, különös tekintettel a közvetlen demokratikus intézményekre
 • Szigeti Magdolna: Németország újraegyesítése a jogszabályok tükrében
 • Tamás Csaba Gergely: Alkotmánymódosítási kísérletek és alkotmányértelmezési eredmények Japánban

MŰHELY

 • Drócsa Izabella: Köztársasági elnökből politikai elítélt: a Károlyi Mihállyal szemben lefolytatott büntetőeljárások a két világháború között, különös tekintettel a nemzetrágalmazási perekre
 • Liktor Zoltán: „Spanyol az Isten”. Egy elspanyolosodott dinasztia a Magyar Királyság élén a XVI–XVII. században: a Habsburg-ház

KÖNYVEKRŐL

 • Heil Kristóf Mihály: A rendi diéta utolsó évtizedei (1790–1848) NAGY Anita: Börtönügy Európában a XVII–XIX. században

SZEMLE

 • A PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszékének nemzetközi kapcsolatai (2015–2019) – Szabó István
 • Beszámoló a IX. Szegedi Jogtörténeti Napokról – Heil Kristóf Mihály
 • Kajtár István Emlékkonferencia – Nagy Janka Teodóra, Béli Gábor
 • Konferencia Kolozsváron az 1868. évi nemzetiségi törvényről – Suri Noémi

HÍREK

Elektronikus formában elérhető itt.