Századok 2024/3

Tanulmányok

 • Kertész Balázs: Székesfehérvár középkori történetének néhány kérdéséről (417)
 • Szász Hunor: Adatok a 18. századi székely székek igazságszolgáltatási intézményeinek töréténetéhez. Csíkszék esete 1708-1780 között (447)
 • Czinege Szilvia: Apponyi György 1872-es kísérlete egy katolikus konzervatív párt alapítására (471)
 • Ordasi Ágnes: A fiumei elitcsoportok és a bosnyák vasúti összeköttetés dilemmái a dualizmus korában (503)
 • Hegedüs Gyula: Befogadás és integráció. Az 1956-os magyar menekültek az Egyesült Királyságban (537)
 • Bartha Ákos: Magyarország (újra)felfedezése. Egy szociográfiai sorozat indulása a Kádár-korszakban (557)

Történeti irodalom

 • Lakatos Bálint: Nógrády Árpád: Sáros vármegye – Comitatus Sarosiensis (585)
 • Gulyás László Szabolcs: C. Tóth Norbert, Németh Péter: Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért (588)
 • Czáboczky Szabolcs: Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa polgármestere (590)
 • Nagy Adrienn: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (593)
 • Szűts István Gergely: Kecskés D. Gusztáv, Scheibner Tamás (szerk.): Egy világraszóló történet. Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve (596)
 • Peterecz Zoltán: Barta Róbert: A magyarság vonzásában. Válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és beszédeiből (598)
 • E számunk munkatársai (601)

Századok 2024/2

Tanulmányok

 • F. Molnár Mónika: Velencei források a karlócai békéről (205)
 • Tóth Hajnalka: Török forrás a karlócai békekötés utáni erdélyi-temesközi határszakasz kijelöléséről (227)
 • Csíki Tamás: Egy muzikális főúr csődje. Gróf Fáy István társadalmi szerepei a reformkorban és a neoabszolutizmus idején (257)
 • Anton Hruboň: A Hlinka-féle Szlovák Néppárt magyarországi kapcsolatainak alakulása (287)
 • Martin Posch: A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra (315)

Közlemény

 • Kádár Tamás: Megjegyzések IV. László király meggyilkolásának kérdéséhez (341)

Vita

 • Balogh László: Észrevételek Bollók Ádám és B. Szabó János könyvéhez (357)
 • Bollók Ádám, B. Szabó János: Válasz Balogh László „Észrevételeire” (375)

In memoriam

 • Papp Klára: Orosz István (1935-2024) (385)

Történeti irodalom

 • Ribi András: Kertész Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevélátadó tevékenysége az Árpád-korban (389)
 • Gallai Gergely: Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok (392)
 • Bordás Bertalan: Kocsis Annamária (szerk.): „A magyar nemzet élő eszményesülése”. Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége (395)
 • Eőry Áron: Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének és közösségeik Magyarországon, 1848-1948 (398)
 • Joó András: Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944-1945 (401)
 • Mitrovits Miklós: Pap Milán: A párttal, a néppel… Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban (404)
 • E számunk munkatársai (409)

Századok 2024/1

Transznacionális és globális folyamatok a 19-20. századi Magyarországon

 • Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető) (5)
 • Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején (15)
 • Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19-20. századi Magyarországon (43
 • Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat) (69)
 • Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalma. Adalékok az 1980-as évek osztrák-magyar kapcsolataihoz (95)

Tanulmányok

 • Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe? (111)
 • Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje (145)
 • Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914-1917) (165)

Történeti irodalom

 • Tringli István: Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (181)
 • Cieger András: Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (184)
 • Tamás Ágnes: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) (186)
 • Anka László: Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (189)
 • Jeszenszky Géza: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1989) (192)
 • E számunk munkatársai (197)

Századok 2023/6

Mecenatúra és társadalmi vállalkozás

 • Klement Judit: Bevezető (1045)
 • Bárány Zsófia: A Szent István Társula és támogatói köre 1848 és 1858 között (1047)
 • Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház és a jótékonyság különböző formái a 19. században (1067)
 • Konrád Miklós:Zsidó nagypolgári mecenatúra és műpártolás a dualizmus idején (1093)
 • Baráth Katalin: Stadionok közadakozásból. A korai sportpályák támogatói az FTC és MTK történetében, 1909-1912 (1115)
 • Róka Enikő: Az értékhalmozás csendes évtizedei. A Fővárosi Képtár története, 1959-1989 (1141)

Tanulmány

 • Bácsatyai Dániel: A széplelkű kamaraispán és más szerencselovagok. III. András olaszai (1171)

Közlemény

 • László Andor: Bocskai István, a magyarok „Mózese” (1195)

In Memoriam

 • Nagy Levente: Nomina nuda tenemus. In memoriam Miskolczy Ambrus (1947-2023) (1211)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Kanász Viktor: Oroszlán a végvárban. Thury György és Nagykanizsa (1217)
 • Nagy Kornél: Mihalik Béla Vilmos: A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687-1746) (1219)
 • Paál Vince: Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten (1222)
 • Keresztes Csaba: Mózessy Gergely (szerk.): Griger Miklós feljegyzései (1225)
 • Kázmér László: Nagy József: Békeévek Mars árnyékában. A Székely Határvédelmi erők története (1940-1944) (1228)
 • Apor Péter: Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs”. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői (1230)
 • E számunk munkatársai (1235)

Századok 2023/5

Tanulmányok Budapest egyesítésének 150. évfordulójára

 • Szende Katalin: Buda helye Közép-Európa középkori városfejlődésében (843)
 • Kenyeres István: A budai és pesti vásárok a középkortól a 19. századig (873)
 • Herédi Attila: Partrendőrség Pesten (1870-1874) (895)
 • Sipos András: Budapest bevételei és beruházásai a két világháború között (915)
 • Lukács Anikó: A Szent István-ünnep mint idegenforgalmi esemény Budapesten (943)
 • Rácz Attila: A fővárosi népi ellenőrzési bizottságok működése 1958-1959-ben (969)

Krónika

 • Kenyeres István: A Budapest Időgép mint a történeti kutatás eszköze (989)
 • Népessy Noémi, Horváth Péter, Perényi Roland: A Budapest-hatás. Fővárosi kötődések és identitások (Kiállításismertető) (1005)
 • Hermann István, Toma Katalin: Budapest történeti monográfia (1013)

Történeti irodalom

 • Bagi Dániel: Anna Pumprová, Libor Jan (Hrsg.): Cronica Aule regie – Die Königsalaare Chronik (1021)
 • Berkes Orsolya: Myroslav Voloshchuk: Ruthenians (the Rus’) in the Kingdom of Hungary, 11th to Mid-14th Centuries. Settlement, Property and Socio-Political Role (1023)
 • Ordasi Ágnes: Kárbin Ákos: Wekerle Sándor, a Monarchia aranyembere (1025)
 • Murber Ibolya: Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (1028)
 • Koloh Gábor: Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején (1030)
 • Barta Róbert: Horváth Sándor, Kecskés D. Gusztáv, Mitrovits Miklós (szerk.): Magyarország külkapcsolatai (1945-1990) (1033)
 • E számunk munkatársai (1037)

Századok 2023/4

Futballpályák, kényszerpályák

 • Barát Bence: Ellenfelekből ellenségek. Az FTC-MTK ellentét kialakulása és rétegei 1926 előtt (627)
 • Csillag Péter: Az erdélyi labdarúgás kérdései a második bécsi döntés után (1940-1945) (653)
 • Kiss László, Mitrovits Miklós: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában (683)
 • Lorenzo Venuti: Túllépni az Aranycsapaton. A sport mint a kulturális diplomácia eszköze a magyar forradalom után (1956-1960) (711)

Tanulmányok

 • Toldi Lóránt: (Fél)polgárok hadiállapotban. Ivánka Imre volt 48-as honvédtiszt és választói az 1860-as évek elején (733)
 • Tamás Ágnes: Festmények metamorfózisai budapesti karikatúrákon (1890-1910) (761)
 • Pelles Márton: Az Atlantica Trust története (1906-1944) (789)

Történeti irodalom

 • Katona Csete: Veszprémy László (ford., bev., jegyz.): Fuldai évkönyv (828-901). Annales Fuldenses (815)
 • Font Márta: Ivana Komatina: Kral’ Stefan Uros I Velikik i n’ egov vek (818)
 • Kemény Krisztián: Lipthay Endre, Somogyi Gréta s. a. r.): Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! Gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő leveleskönyve 1848-1849-ből (820)
 • Szőke Richárd Bernát: Veszprémy László Bernát: 1921. A Horthy-rendszer megszilárdulásának története (823)
 • Kecskés D. Gusztáv: Nagy András: Halálos együttérzés. A „magyar ügy” és az ENSZ, 1956-1963 (826)
 • Rigó Balázs: Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és ami utána következik. Adalékok a Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer történetéhez a futball tükrében (829)
 • Hammerstein Judit: Richly Gábor: A Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története, 1980-2020 (832)
 • E számunk munkatársai (835)

Századok 2023/3

Frank Tiborra emlékezünk

 • Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (413)
 • Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai (427)
 • Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában (451)
 • Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban (469)

Pragmatizmus, hagyomány és modernizáció – Mária Terézia császárné és királynő

 • G. Etényi Nóra: Bevezető (493)
 • Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány (495)
 • Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben (515)
 • Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai (537)
 • Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin (561)

Közlemény

 • Czáboczky Szabolcs: Szepesi németek az első Csehszlovák Köztársaságban. Historiográfiai áttekintés (587)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve (601)
 • Papp Sándor: Gábor Kálmán et al. (eds.): The Correspondence of the Beylerbeys of Buda, 1617-1630. Diplomatic Relations between Ottomans, Habsburgs and Hungarians (603)
 • Papp István: Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszáj.” Az ormánsági egykézés történetei (1790-1941) (606)
 • Schrek Katalin: Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódításai szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867-1914) (609)
 • Szeghy-Gayer Veronika: Ștefan Gaučik: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki (612)
 • Bánkuti Gábor: Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig (615)
 • E számunk munkatársai (619)

Századok 2023/2

Kapisztrán János levelezése – Kutatástörténet és perspektívák

 • Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás (215)
 • Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és a csodatevő élő szent Magyarországon (239)
 • Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok (257)

Tanulmányok

 • C. Tóth Norbert: A váradi Szent László királyról elnevezett társaskáptalan megalapítása (287)
 • Kruppa Tamás: Illésházy István, Forgách Ferenc és a jezsuiták. Megjegyzések a felségsértési per előtörténetéhez (319)
 • Hantos-Varga Márta: Ankét a zsidókérdésről az Uj Kor katolikus folyóirat hasábjain (1936) (341)

Történeti irodalom

 • Kovács Mihai: Miskolczy Ambrus: A román középkor időszerű kérdései. Régi-új viták és közelítések (381)
 • Gyóni Gábor: Mihail Konsztantyinovics Juraszov: Vengrija i russzkije knyazsesztva v XII v. (383)
 • Bárány Zsófia: Deák Ágnes, Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 (386)
 • Lévai Csaba: Pintér Zoltán Árpád: Fabriczy Kováts Mihály. Egy magyar huszártiszt két kontinensen (389)
 • Törő László Dávid: Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924. Határtörténetek az első világháború után (392)
 • Molnár Csongor: Caroline Mezger: Forging Germans. Youth, Nation and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918-1944 (394)
 • Joó András: Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945 (397)
 • Zombory Máté: Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban. Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 (400)
 • E számunk munkatársai (405)

Századok 2023/1

Társadalmi, gazdasági kihívások – nagyvárosi válaszok

 • Ordasi Ágnes: A faipar és fakereskedelem térformáló hatása a dualizmus kori Fiumében (5)
 • Umbrai Laura: A budapesti sertéshizlalás és -kereskedelem története a 20. század első felében (33)
 • Kollár János Miklós: A trianoni menekültek elhelyezésének kérdése és a kislakásépítések Debrecenben (59)
 • Pilkhoffer Mónika: A városszerkezet és városkép alakulása Pécsett a két világháború között (81)

Tanulmányok

 • Gulyás László Szabolcs: A Swarcz-ügy. Perlogisztika és perköltségek Magyarországon a középkor végén (115)
 • Csapody Tamás: Jehova tanúi és a nyilas terror Nyugat-Dunántúlon. Egyéni sorsok éa nagykanizsai internálótábortól a körmendi kivégzésig (155)

Történeti irodalom

 • Font Márta: Adrian Jusupovic: The Chronicle of Halych-Volhynia and Historical Collections in Medeival Rus’ (189)
 • Tringli István: Bee Yun: Wege zu Machiavelli. Die Rückkehr des Politischen im Spätmittelalter (192)
 • A. Sajti Enikő: Papp Árpád (szerk.): Délszlávok Párizsban. Egy határszakaz megrajzolásának krónikája és dokumentumai (194)
 • Ablonczy Balázs: Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887-1945) (197)
 • Bánkuti Gábor: Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története (199)
 • Jeszenszky Géza: Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem (202)
 • E számunk munkatársai (207)

Századok 2022/6

Aranybulla – utóélet változó megközelítésekkel (17-20. század)

 • Tóth Gergely: Az Aranybulla recepciója a 18. századi politikai irodalomban, történetírásban és jogtudományban (1087)
 • Törő László Dávid: Aranybulla-értelmezések a két világháború közötti magyar történetírásban (1119)

Tanulmányok

 • Somogyi Szilvia: IV. László úgynevezett második kun törvényének korai másolatai (1141)
 • Neumann Tibor: Névhasználat és ragadványnevek a középkor végi királyi udvarban (1167)
 • Nagy János: A magyar rendek és a kormányzat kereskedelemügyi elképzelései az 1764-1765. évi országgyűlésen (1199)

Közlemény

 • Mihalik Béla Vilmos: Mattyasovszky László kancellári kinevezése (1695-1696) (1233)

In Memoriam

 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1948-2022) (1249)

Krónika

 • Tüske Tamás: Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat Az utazás mint történeti jelenség című konferencia-táboráról (Harkány, 2022. augusztus 22-24.) (1253)

Történeti irodalom

 • Sudár Balázs: Benkő Elek, Sándor Klára, Vásáry István: A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum (1259)
 • Szőcs Tibor: Zsoldos Attila: Az Aranybulla királya (1262)
 • Pók Attila: Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században (1264)
 • Héjjas Flóra: Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai (1268)
 • Mervay Mátyás: Vámos Péter: Magyar-kínai kapcsolatok, 1949-1989. Források (1270)
 • Simon Zoltán Boldizsár: Gyáni Gábor: A történeti tudás (1273)
 • E számunk munkatársai (1277)