Szociológiai Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Gerőházi Éva, Katona Nóra, Kollár Sándor: Stabil munkaerőpiaci helyzethez vezető utak hátrányos helyzetből kiemelkedő pécsiek narratíváin keresztül (4)
 • Erdős Ákos: A fiatal rendőrök alkoholfogyasztása és az alkoholhasználat motivációja (28)
 • Földvári Mónika, Gárdos Éva Beáta: Adatok az esélyegyenlőség szolgálatában. Gyermekek fogyatékossága és egészségi okból fakadó korlátozottsága a hivatalos statisztikában (48)
 • Zsinka Flóra: Mobil szociológia? Az új mobilitási paradigma program a szociológia megújítására (83)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Bodor Ákos, Grünhut Zoltán, Varjú Viktor: Klímaaggodalom és környezettudatos cselekvés a bizalom tükrében (4)
 • Petri Gábor, Hruskó Erika: A fogyatékosügyi mozgalom részvétele a szakpolitikákban 1998 óta Magyarországon (24)
 • Bögre Zsuzsanna, Luxné Prehoda Anna: Idősgondozás jelentése az egyháziasan vallásos és a nem vallásos szendvicsgeneráció narratíváiban (50)

Recenziók

 • Prőhle Janka Teréz: Honnan hová? Gábriel Dóra: A boldogulás útvesztői. Idősgondozás külföldön, vidéki nők élettörténetében (75)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2023/3

Tanulmányok

 • Szőke Alexandra, Geambaşu Réka: „Jó játszást!?” Az óvodapedagógusi hivatás deprofesszionalizációja és annak feszültségei Magyarországon (4)
 • Gábriel Dóra: Társadalmi innováció a hazai intézményi idősellátásban (esettanulmány) (34)
 • Murinkó Lívia: Az élettársi kapcsolatban élők típusai az új évezredben (53)
 • Paksi Veronika, Tardos Katalin: „A kutatók miért nem írhatnak alá határozatlan idejű szerződést?” Kutatónők karrierszakaszokon átívelő bizonytalansága a műszaki és természettudományi területeken (87)

Helyesbítés

 • Helyesbítés a Hivatali diszkrimináció? Egy online terepkísérlet eredményei című tanulmányhoz (116)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Gregor Anikó, Sik Endre: Szerkesztői előszó „A háztartáson belüli egyenlőtlenségek és a kapcsolati tőke” című tematikus lapszám tanulmányaihoz (4)
 • Stefkovics Ádám, Sik Endre: Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon (6)
 • Hajdu Gábor, Sik Endre: A kapcsolatok mennyisége és a velük való elégedettség mint a szubjektív jóllét forrása (30)
 • Sik Endre, Buda Jakab: Bizalom a háztartásban (55)
 • Gregor Anikó: A társadalmi izoláltság mintázatai Európában: egy összehasonlító elemzés tanulságai (67)
 • Vigvári András: A kaláka tényleg örök? Önerős lakásépítés és a háztartási erőforrások szerepe a zártkerti lakhatás megteremtésében (94)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Virág Tünde: A telepfelszámolás és a lakhatási politika szerepe a marginalizált társadalmi csoportok térbeli és társadalmi mobilitásában (4)
 • Árki Diána: Az egyéni gyermekvállalás és a kisgyermekek napközbeni ellátásának többszintű összefüggései Európában: szakirodalmi áttekintés (27)
 • Boda Zsuzsanna, Rakovics Zsófia: A miniszterelnök beszédek elemzése – Fókuszban a migráció (46)
 • Kisfalusi Dorottya, Susánszky Pál, Susánszky Éva: Nehezen elérhető csoportok és szegregáció vizsgálata a hálózati méretgenerátor módszerével: egy magyarországi vizsgálat tanulságai (70)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Udvari Orsolya: A legprovokatívabb téma: a család. Recenzió: Szalmai Ivett, Takács Judit (2022): Családszociológiai mozaik. Debreceni Egyetemi Kiadó (92)
 • Puskás Fanni: A roma részvételiség, a reprezentáció és a tudástermelés kérdéseiről. Beszámoló az MSZT 2022-es vándorgyűlésének Szociológiai tudás termelése etnikailag megosztott társadalmakban: eltérő pozíciók jelentősége és dialógusa című panelbeszélgetéséről (100)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Éber Márk Áron: Párhuzamosok a végtelenben. Tizenegy közös pont Niklas Luhmann és Pierre Bourdieu társadalomelméletében (4)
 • Virágh Enikő Anna, Szepesi Balázs: Vállalkozók reprezentációja a főáramú online médiában Magyarországon (24)
 • Ilyés Virág, Lőrincz László: Női és férfi karrierutak Magyarországon. Foglalkozási mintázatok szerepe a vezetői bérek és béregyenlőtlenségek alakulásában (57)
 • Szalma Ivett, Takács Judit: Hogyan hatott a Covid-19 pandémia a reprodukációs döntésekre Magyarországon? (84)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Rakovics Zsófia: Oksági következtetések. A statisztikaelmélettől a társadalomtudományi alkalmazásokig és vissza (113)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/2

Tanulmányok

 • Kiss Márta, Rácz Katalin: Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok és önkormányzati szerepek a vidéki hátrányos helyzetű térségekben – Elemzési szempontok és esetek (4)
 • Balogh Eszter, Mikó Fruzsina, Csanády Márton: Karrierhaszon-dilemmák: magyar nők lehetőségei az osztrák munkaerőpiacon (34)
 • Máté-Tóth András, Balassa Bernadett: A traumatizált társadalmi tudat dimenziói. Adatok a sebzett kollektív identitás elméletéhez (57)

Recenzió

 • Horzsa Gergely: Társadalomstruktúra az Orbán-rendszerben. Kovách Imre és munkatársai integrációs mechanizmusokról szóló köteteinek bemutatása (78)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Szigeti Ákos: Távolról is olvasható? A szövegbányászat perspektívája a szociológiai kutatásban (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/1

Tanulmányok

 • Tomay Kyra, Lajos Veronika: A képzelt vidék – a lehetséges, megteremtett és megélt vidékiség (4)
 • Csurgó Bernadett, Horzsa Gergely, Megyesi Boldizsár: A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei. Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei (15)
 • Lajos Veronika, Szijártó Zsolt: A Káli-medence alakváltozásai 2.0. Régi és új elitek, vállalkozók, kulturális brókerek és a felelősség kérdése a rurális térben (41)
 • Tomay Kyra, Völgyi Bence: Közösség és dzsentrifikáció egy vidéki településen (65)
 • Nemes Gusztáv, Orbán Éva, Tomay Kyra: Meghasadt valóságok – dilemmák a turizmus és dzsentrifikáció szerepéről a vidék fejlődése kapcsán (88)
 • Balogh Pál Géza: Sajtkészítők a Balaton-felvidék helyi élelmiszerrendszerében. Táj és gazdaság összefüggései jelenkori kistermelői gyakorlatokban (114)
 • Vigvári András: A külterületi zártkertek benépesülése a lakhatási válság árnyékában. Egy Budapest környéki eset tanulságai (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2021/4

Tanulmányok

 • Déri András, Szabó Andrea: Generációs kihívás a poszt-Covid időszakban (4)
 • Knap Árpád, Bartha Diána, Barna Ildikó: Trianon és a holokauszt emlékezetpolitikai jellegzetességeinek elemzése természetesnyelv-feldolgozás használatával (28)
 • Török Emőke, Biró Emese: Azonos elhívás, eltérő esélyek. A lelkésznők helyzetének szakirodalmi áttekintése (63)

Szak-Ma – Aktualitások, közélet, vita

 • Zsófia Bauer: Book review. Reproductive and genetic responsibility:
  whose burden? Ivett Szalma: Attitudes, norms, and beliefs related to assisted reproduction technologies among childless women in a pronatalist society (89)
 • Horváth Anna, Gárdos Judit: Anonimizálás – mi végre? Módszeresen-beszámoló (97)

Elektronikusan elérhető itt.

Szociológiai Szemle 2021/3

Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association

 • Judit Durst, Zsanna Nyírő: Introduction. Cultural migrants? The consequences of educational mobility and changing social class among first-in-family graduates in Hungary (4)
 • Zsanna Nyírő, Judit Durst: Racialisation rules: The effect of educational upward mobility on habitus (21)
 • Fanni Dés: Costs of social mobility in the context of intimate partner relationships. “It is really easy to be angry at someone who is in front of me and not at the system, which produces the inequalities between us” (51)
 • Julianna Boros, Péter Bogdán, Judit Durst: Accumulating Roma cultural capital:
  First-in-family graduates and the role of educational talent support programs in Hungary in mitigating the price of social mobility (74)
 • Bálint Ábel Bereményi, Judit Durst: Meaning making and resilience among academically high-achieving Roma women (103)
 • Attila Papp Z. , Csilla Zsigmond: Educational mobility of Hungarian firstand multi generational young intellectuals in four countries (132)

 • Zsuzsanna Árendás: Mobility haunted by class? Book review: Stepping Into the Elite: Trajectories of Social Achievement in India, France, and the United States by Jules Naudet. Oxford University Press, 2018 (158)
 • Zsuzsanna Sütő: From admission to inclusion: Book review: The Privileged Poor: How Elite Colleges Are Failing Disadvantaged Students by Anthony Abraham Jack. Harvard University Press, 2019 (162)

Elektronikusan elérhető itt.