Jogtudományi Közlöny 2024/6

Tanulmány

 • Veress Emőd: Hét-hét érv az „idegen” jog átültetése ellen és mellett. Az 1864. évi román polgári törvénykönyvről (273)
 • Nádas György, Zaccaria Márton Leó: Munkaviszony-e a platformmunkavégzés? A Kúria első platformmunka ítéletének kritikai elemzése (283)
 • Szücs Tamara Dóra: Szegények joga vagy gazdagok monopóliuma? A lakáshasználati jog ellenértékéhez fűződő bírói gyakorlat elemzése (295)

Szemle

 • Gombos Katalin: Az uniós fogyasztóvédelmi jog modernizációja (305)
 • Czédli-Deák Andrea: A Quaestor-ügy mellékszála. A média hatása a pártatlan bíróságba vetett közbizalomra (313)

Jogirodalom

 • Sápi Edit: A szerzői jog Janus-arcú intézménye? Tomasovszky Edit könyvéről (322)

 • Formai követelmények szerzőinknek (325)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/5

Tanulmány

 • Miskolczi Bodnár Péter: Miskolczi Bodnár Péter: Érdekbeli lehetetlenülés és bírói szerződésmódosítás (213)
 • Auer Ádám, Csibor Ferenc, Orosz Katalin, Pollner Péter: A korlátozott precedensrendszer hatása a kúriai ítéletek hivatkozásaira. Hálózattudományi elemzés (224)
 • Bakos-Kovács Kitti: A szerzői vagyoni jogok átruházhatóságának fejlődése (236)

Pro-Lex

 • Kunos Zsuzsanna: A hajléktalanság kriminalizálása és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (245)
 • Molnár Noémi Fanni: A hajléktalanság kriminalizálása a gyakorlatban. Bírósági stratégiák egy alapjogi probléma megoldására (254)

Jogirodalom

 • Józsa Zoltán: Fókuszban a helyi önkormányzatok. A Local Government in Europe című tanulmánykötetről (265)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/4

Tanulmány

 • Tóth J. Zoltán: Az állami jelképek helye és védelme az európai alkotmányokban (157)
 • Szalai Ákos: Szalai Ákos: Kockázat, veszély, a biztonság hiánya és a polgári jog. Joggazdaságtani viták (168)
 • Szilágyi Ferenc: Szilágyi Ferenc: A fogyasztói személyes adatok hitelbiztosítékként való bevonása. Digitális vagyontárgy? (178)
 • Török Éva: Török Éva: A vis maior fogalmának XXI. századi keretei a szerződési jogban (193)

Jogirodalom

 • Horváth István: A munkajog lehetőségei és határai (204)
 • Brezovszki Anna Luca: Vert helyzetből győzelem? A büntetés-végrehajtásról egy világjárvány idején (207)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/3

Diskurzus

 • Kárász Marcell, Kovács András György: A visszavonó és az eljárás folytatásáról rendelkező hatósági döntések perjogi kezelése (101)

Tanulmány

 • Lápossy Attila: „Kockázatok és mellékhatások tekintetében” (112)

PROB-LEX

 • Fényes Marcell: Két lépés előre és egy hátra vagy épp fordítva? Az igazságügyi reformcsomag értékelése (122)

Könyvkritika

 • Klein Tamás: Új terület a jogtudomány horizontján? (134)

Jogirodalom

 • Arató Balázs: A magyar választottbíráskodás aktuális kérdéseiről (147)
 • Osztovits Pál: Gondolkodni a tudományban is szabad. Metzinger Péter könyvéről (153)
 • Formai követelmények szerzőinknek (153)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/2

Diskurzusok

 • Pribula László: Új megközelítés? A jogi képviselők által előterjesztett igazolási kérelmek elbírálási gyakorlata (49)
 • Pétervári Kinga: Populizmus és verseny. Kritikai megjegyzések Maciej Bernatt kötetéhez (62)

Tanulmány

 • Prugberger Tamás, Solymosi-Szekeres Bernadett: Az átalakuló tartós vállalkozási, megbízási és munka-/foglalkoztatási szerződések (67)

Szemle

 • Tóth Szeréna: Többszintű jogvédelem. Fókuszban az egyetemi ombudsman szerepe (75)

Könyvkritika

 • Benke József: Hamlet a dán királyfi nélkül? A római jogtudomány állásáról Wolfgang Ernst könyve szerint (83)

Jogirodalom

 • Steiner Gábor: Európai büntetőjog bírói szemmel (93)

 • Formai követelmények szerzőinknek (97)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/1

Tanulmány

 • Tóth András: Devizahiteles ügyek és a bíróságok uniós jogon alapuló kártérítési felelőssége (1)
 • Sztraka-Bucsai Beatrix: A kiskorú gyermek tartásának megváltoztatása iránti perek eljárásjogi sajátosságai (12)

Diskurzus

 • Udvary Sándor: Perorvoslat a válságban – válság a perorvoslatban? (21)

Könyvkritika

 • Szigeti Péter: Válasz Szabó Miklós könyvkritikájára (33)

Jogirodalom

 • Benke József: Vivos vultus ducere. Gondolatok Földi András tanulmánykötetéről (42)
 • Formai követelmények szerzőinknek (46)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/12

Tanulmány

 • Takács Izolda: Súlyos emberijog-sértések és eljárásjogi akadályok (529)

Diskurzus

 • Kovács András: A keresetváltoztatás a közigazgatási perjogban (538)
 • Kiss Attila: Az új magánjogi emberkép és a felek perjogi felelősségének összefüggései (551)

Vita

 • Csehes András: Állam, jog, abortusz. Adalékok az abortuszvitához (561)

Jogirodalom, jogélet

 • Szalma József: A munkavállaló védelmének kérdéseiről szóló tanulmánykötetről (569)
 • Träger Anikó: Az új technológiák által felvetett problémák és a büntetőjog válasza (572)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/11

Tanulmány

 • Darák Péter, Lovas Dóra: Az adórendszer deszantosai: a különadók (481)
 • Budai Péter: Környezetvédelem a közösségi jogban az Egységes Európai Okmányig (492)

Diskurzus

 • Lugosi József: Az alperes eljárási pozíciói a jogszabályváltozások fényében (503)

Szemle

 • Zoványi Nikolett: Valóság vagy ábránd? A légi utasok jogainak érvényesülése az Európai Unióban (513)

Jogirodalom, jogélet

 • Vizi Balázs: Az ukrán-magyar alapszerződés rögös útja (519)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Útikalauz a sajtószabadsághoz. Klein Tamás monográfiájáról (521)
 • Vékás Lajos: Sólyom László (1942-2023) (524)
 • Formai követelmények szerzőinknek (526)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/10

Tanulmány

 • Horváth Attila, Kiss Rekeba: A törvények indokolása mint „hozzáadott érték” (433)
 • Pap Márk: Közútkezelői felelősség vad és gépjármű ütközése esetén (445)

Vita

 • Horváth M. Tamás: Boncasztalon. A közszerződési jogviszonyokról (454)

Szemle

 • Bartha Bence: Model Rules of Civil Procedure (463)
 • Hegedüs-Lénárd Erika: Az áruhitelezés kihívója, a BNPL-szolgáltatás (470)

Jogirodalom

 • Herbert Küpper: A Sólyom-bíróság diszkrét bája. Egy antiformalista kötetről (476)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/9

Vita

 • Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Alapjogi szempontok az abortuszszabályozás változásához (377)

Diskurzusok a versenyjogról és az eljárási jogokról

 • Tóth András: Az Európai Unió versenyjogának magyarországi érvényesülése (387)
 • Kovács András György, Kárász Marcell: A módosított és visszavont hatósági döntések kezelése a közigazgatási perjogban (399)

Tanulmány

 • Solymosi-Szekeres Bernadett: A bizonytalan státuszú munkavégzés jogvédelmi nehézségei (410)
 • Bordás Péter: Az állami tulajdonú vállalatok szerepe (418)

Jogirodalom

 • Jáki Erika: Útmutató tőkebefektetési szerződésekhez (427)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.