Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2020/4

Köszöntő

 • Kis Norbert (3)

Tudományos közlemények/ tanulmányok

 • Makay Mátyás: A munkaerő-kiválasztásan használt személyiségtesztek egyes elméleti problémáiról (4)
 • Erdei-Derschner Katalin: „Pénzért valódi értéket” elv alapú közbeszerzések (16)
 • Bihari Katalin: Kína növekvő befolyása a világgazdaságban (26)
 • Dobos Piroska, Takácsné György Katalin: Az adózók magatartását vizsgáló elméleti modellek ellentmondásai (36)
 • Erdei-Derschner Katalin: Beszerzéssel kapcsolatos oktatási háló feltérképezése (50)
 • Kasza Zsolt: Településkép – Tájkép – Országkép (68)
 • Ruslan Seitkazin: Political Communication and Influence through Twitter (94)
 • Saqer Sulaiman: Arab Youth Migration to the European Union (106)
 • Emmanuel Abeku Essel: Can Chiefs Be the Problem of Ghana’s Democratic Political Space (122)

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2020/3

Köszöntő

 • Kis Norbert (4)

Tudományos közlemények/Tanulmányok

 • Ambrus István: Akkor és most – az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése és szabályozási előképei (6)
 • Bathó Gábor: Hatásköri összeütközések és kihágások a minisztertanács előtt (20)
 • Bódiné Beliznai Kinga: „Szegény koldus, ha király is a neve.” (38)
 • Hollán Miklós: Közigazgatási büntetőjog és alapjogi garanciák: a nullum crimen et nulla poena sine lege elv hatóköre és védelmi szintje (58)
 • Illés Kristóf: Parkolópálya vagy autópálya az M3 Business Center (82)
 • Máthé Gábor: A kihágás egységes anyagi jogi intézmény (98)
 • Németh Imre: A közerkölcs büntetőjogi védelmének indokoltsága és történelmi előképei a Kbtk. rendszerében (108)
 • Pókecz Kovács Attila: A magyar Kbtk. a 19. századi európai büntetőjogi kodifikációk fényében (118)
 • Szabó Mátyás: A kihágás intézménye az 1852. évi osztrák büntető törvénykönyvben (130)
 • Antal Tamás: A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: hadiállapot, forradalmak, konszolidáció (144)
 • Antal Tamás: A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – Ii. rész: a közjogi provizórium első évtizede (176)
 • Homoki-Nagy Mária: A bírói felelősség kérdésének megítélése a gyakorlatban (208)
 • Pétervári Máté: A szolgabírák hatáskörének bemutatása az 1870: XLII. tc. rendelkezései alapján (238)
 • Varga Norbert: A polgármester hatásköre az 1870: XLII. tc. alapján (260)

Műhely

 • Tamás András: Közigazgatási felelősség- és szankciófajták (276)
 • Homoki-Nagy Mária: Kutatási beszámoló. „Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban” (288)
 • Publikációs felhívás (306)
 • Idegen nyelvű tartalomjegyzék (308)
 • Szerkesztőbizottság (310)
 • Impresszum (312)