Történelmi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Kuffart Hajnalka, Neumann Tibor: „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában”. Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán (323)
 • Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete (383)
 • Nagy Kornél: Konstantinápolyból Temesvárra. Minas Paronean örmény unitus misszionárius viszontagságai Erdélyben (1720-1738) (427)
 • Michael K. Silber: Kossuthot megáldja egy rabbi. Egy politikai legenda metamorfózisa (459)
 • Konrád Miklós: Vegyes házasság és asszimiláció. Érvek a keresztény-zisdiő házasság bevezetése mellett (483)
 • Keresztes Csaba: Az emigrációs Hungarista Mozgalom és az 1956-os forradalom (495)

Hagyaték

 • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész (525)

Mérleg

 • Pritz Pál: Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre (557)

Történelmi Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Csákó Judit: Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára (5)
 • B. Halász Éva: A békebírság (25)
 • Gömöri György: Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve (43)
 • Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül (49)
 • Tamás Ágnes: Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867-1868) (75)
 • Matolcsi Réka: „A király igazsága és a nemzet igazsága.” Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai (99)
 • Szabó Róbert: Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei (119)

Mérleg

 • Csorba László: „Hadd reméljük, hogy bölcsességünk megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszahangjáról (137)

Megemlékezés

 • Szarka László: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (147)
 • Pritz Pál: Vida István (1940-2020) (151)