Magyar Jog 2024/6

Tanulmányok

 • Herke Csongor: A bizonyítékok újraértékelése: a deepfake technológia hatása a büntető igazságszolgáltatásra (321)
 • Ocskó Eszter, Szekeres Diána: A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának jogi vetülete, fókuszban az európai szabályozás (333)
 • Molnár Judit, Cséffai Attila Csaba: A más eljárásban kirendelt szakértő véleménye és felhasználása a polgári perben (341)
 • Fázsi László, Stál József: A jogos érdek kérdése a büntetőjogban (350)
 • Bencsik Imola: A nyelvi aspektusok relevanciája a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban (358)

Ítélkezési gyakorlat

 • Csillik Kristóf: Az Európai Bíróság tisztázta a versenyjogi jogsértéssel okozott károk elévülési idejére vonatkozó minimumstandardokat (367)
 • Gál Andor: Az elektromos roller mint az ittas járművezetés bűncselekményi alakzatának elkövetési eszköze (369)
 • Kárász Marcell: A téves formában megvalósított közigazgatási cselekmény tartalom szerinti minősítése a közigazgatási perben (372)
 • Szabó Annamária Eszter: A visszaható hatályú jogalkotás következményei az önkormányzati rendeletalkotás esetében (374)

Szellemidézés

 • Id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom. Curriculum vitae IV. (378)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2024/1

 • Komlós Attila: Hiányzik a büntetőjogból az áldozatok védelme Dr. Tuzson Bence áldozatsegítő központot nyitott Zalaegerszegen – Eszmecsere a helyi kamara elnökségével (2)
 • Fázsi László: A büntetőügy és az eljárás fogalmának dilemmájáról dióhéjban (4)
 • Molnár Adél, Sándor Péter: Hogyan vizsgáljuk az érdemességet a közbizalomra? (7)
 • Ferenczy Péter: Több ügyvédre van szükség az állami jogi segítségnyújtásban (12)
 • Szabó Iván: A víziközművekkel kötendő szerződések buktatói (15)
 • Hidasi Gábor, Tóth Balázs: A társasházi tetőtér (21)
 • Szabó Kálmán: Távazonosítás, aláírás, ellenjegyzés és az elektronikus ingatlan-nyilvántartás (24)
 • Simon Péter: Amit a villamosbiztonsági felülvizsgálatról tudni érdemes (27)
 • Czirják-Nagy Ágota: Előnyök és hátrányok – Mesterséges intelligencia, II. rész (30)
 • P. Tóth Zsigmond: Mire kell különösen figyelniük az ügyvédeknek az MI alkalmazása során? (33)
 • Ungváry Botond: Aki keres, talál – Keresési helyzetek és módszerek a jogi munkában (35)
 • Bálint Attila: A kibertér és a büntetőjog kihívásai (40)
 • Erdei Csaba: Kiberbűncselekmények informatikus szemmel (44)
 • Kreditpontszerzés lehetőségek (48)

Ügyvédek Lapja 2023/3-4

 • Környezettudatosság, ügyvédség, MÜBSE. Beszélgetés Csurgó Ottó ügyvezetővel (2)
 • Fázsi László, Szabó József: Garanciális jogi garancia nélkül (3)
 • Hidasi Gábor: A kizárólagos használat bejegyzése (6)
 • Tóth Attila Tas: Az adózó nyilatkozattételi és iratszolgáltatási kötelezettsége a büntetőeljárás garanciáinak tükrében (8)
 • Halmos Tamás: Juhász Attila emlékezete (11)
 • Bölcskei Krisztián, Jasku Zsolt: Hamarosan kötelező lesz a visszaélés-bejelentési rendszer (12)
 • Bógyi Attila: Megkezdődött az új ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggő képzés és számonkérés előkészítése (16)
 • Kamara közgyűlések (18)
 • A Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlése (18)
 • A Szekszárdi Ügyvédi Kamara közgyűlése (21)
 • A Pécsi Ügyvédi Kamara közgyűlése (24)
 • A Székesfehérvári Ügyvédi Kamara közgyűlése (27)
 • A Győri Ügyvédi Kamara közgyűlése (30)
 • A Debreceni Ügyvédi Kamara közgyűlése (33)
 • A Szegedi Ügyvédi Kamara közgyűlése (36)
 • A Zala Vármegyei Ügyvédi Kamara közgyűlése (39)
 • A Szombathelyi Ügyvédi Kamara közgyűlése (41)
 • A Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara közgyűlése (44)
 • A Szolnoki Ügyvédi Kamara közgyűlése (47)

Ügyvédek Lapja 2023/2

 • Bánáti János magas állami kitüntetése (2)
 • Három plusz egy – Kamarai közgyűlés Nyíregyházán (3)
 • Szabó Tamás: A kamarai tagság a kötelezettségeken túl valamennyiünk számára is értéket jelent (6)
 • Török Béla: Folyamatosság, megújulás, presztízs (7)
 • Komlós Attila: UIA nemzetközi konferencia – Középpontban a családi vállalkozások előtti jogi kihívások a XXI. században (8)
 • Budai Vince: Mit mond a bírói gyakorlat a leplezett eszközök bizonyítékként történő felhasználásáról? (12)
 • Mészáros Bence: A bűnügyi hírszerzés szabályozásának egyes hiányosságai és anomáliái (16)
 • Fázsi László: Egy salátatörvény margójára (21)
 • Hidasi Gábor: A vevői jog (23)
 • Homoki Péter: Mi lehet az ügyvédi közvetítők szerepe, és féljünk-e tőlük? (25)
 • Szőke Ágnes Éva: A gazdasági események ellenőrzésének és az adóellenőrzésnek az elhatárolása (34)
 • Haász Diána: A váltott gondoskodás és az igazságügyi pszichológus szakértők (38)
 • Schmidt Richárd: Több mint ráncfelvarrás? – Öt újdonság a kereskedelmi választottbíróság megújult szabályzatából (47)

Magyar Jog 2023/3

Tanulmányok

 • Kőrös András: Utak és útvesztők. A Ptk. Családjogi Könyvének egyes jogalkalmazási kérdései (133)
 • Czine Ágnes: Néhány gondolat az áldozat, a sértett és a passzív alany fogalmi összefüggéseiről (144)
 • Domokos Andrea: Európai normák a magyar áldozatvédelemben 8149)
 • Székely György László: Actio popularis: a „népvád” lehetősége a büntetőeljárásban (154)
 • Fázsi László: Actio popularis anno 2022 (164)
 • Braun Péter: A kartelljogi jogsértéssel okozott kár számszerűsítésének akadályai (182)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 3. rész (190)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/11

Tanulmányok

 • Krajecz Laura: A munkavállaló személyiségi jogainak védelme a munkajogi bírói gyakorlat tükrében II. rész (613)
 • Fázsi László: A büntetéskiszabás elvei bírói szemmel (625)
 • Fekete Kristóf Benedek: Az igazságszolgáltatás kommunikációja (642)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni fellépés: büntetés vagy kezelés? (655)
 • Suller Zénó: Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság az uniós jog alkotmányosságát? (665)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja2022/5

 • Becker Tibor: Kamarai érdekérvényesítés az ügyvédi függetlenség védelmében (2)
 • CCBE ÚTMUTATÓ – Hogyan javítsák informatikai biztonságukat az ügyvédek a jogellenes megfigyelésekkel szemben (II. rész) (6)
 • Aggódunk amiatt, ami a térségünkben történik. Beszélgetés Borisz Boyanovval a Balkán ügyvédségének helyzetéről (14)
 • Fázsi László: A feljelentés és a vádolás összefüggéseiről (16)
 • Hidasi Gábor: A vételi ajánlati kifüggesztése (18)
 • Schmidt Richárd: Versengő választottbírósági és joghatósági kikötések (20)
 • Külföldi vagyonok – A németekhez kapcsolódik a legtöbb külhoni öröklési ügy (26)
 • A legkiszolgáltatottabbak, legvédtelenebbek – Gyermekjogok és gyermekbarát igazságszolgáltatás Magyarországon (28)
 • Az ügyvédség elementáris érdeke, hogy tagjai szolidárisak, kollegiálisak legyenek egymáshoz. Beszélgetés Varga Péterrel, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettesével (35)
 • Az ügyvéd és festőművész – Vagy festőművész és ügyvéd? Portré Bihary Tiborról (40)
 • Gerencsér György: Hozzászólás a kamarai érdekérvényesítés dilemmáihoz (46)
 • Kitüntetések (48)

Ügyvédek Lapja 2022/4

 • Becker Tibor: A kamarai érdekérvényesítés dilemmái (2)
 • Hidasi Gábor: A jogi képviselő kizárásának csapdái (6)
 • Ződi Zsolt: Hová tűntek a perek? (11)
 • Udvary Sándor: A non-humán ágensek helye jogunkban (18)
 • Fázsi László: A halmazat kérdése az állatkínzás tényállásának tükrében (21)
 • CCBE ÚTMUTATÓ – Hogyan javítsák informatikai biztonságukat az ügyvédek a jogellenes megfigyelésekkel szemben (I. rész) (23)
 • Retteghy Dóra: A legelesettebbeknek nyújtanak önkéntes, ingyenes jogi segítsgéget ügyvédek (26)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodás közfeladat II. (29)
 • Farkas Csilla: Romániai és magyarországi ügyvédek baráti eszmecseréje, szakmai fóruma (34)
 • Orosz István: Kossuth kontra Ferenc József – Dr. Szecskay Andrással beszélgettünk (39)
 • Közgyűlés a Somogy Megyei Ügyvédi Kamarában – Nőtt az ügyvédség elismertsége a megyében (42)
 • Szabados János: Aktív tapasztalat- és információcsere a kamarai tag jogtanácsosok között (46)
 • Kávészünet alatt is elolvasható egy detektívtörténet – Horváth M. András könyvéről (47)
 • Jogi humorzsák – Megjelent dr. Fenyvesi Csaba új könyve (48)

Ügyvédek Lapja 2022/2

 • A CCBE nyilatkozata, 2022. február 25. – Egyértelműen elítélik az Ukrajna elleni orosz inváziót
 • A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének nyilatkozata, 2022. február 28. – Oroszország haladéktalanul rendelje el csapatainak kivonását Ukrajnából
 • Bánáti János: Az ügyvédi titok védelmében (4)
 • S. Szabó Péter, Kopár Bernadett: A CCBE iránymutatása – Az Európai Ügyvédek Magatartási kódexének mintája (8)
 • Szőke Ágnes: Az ügyvéd közreműködésének lehetősége és előnyei a mediációs eljárásban (12)
 • Balogh Judit: Az ügyvéd akadályoztatása és a perbeli képviselethez való jog (18)
 • Fázsi László: A polgári jogi igénye érvényesítésének problémái (25)
 • Schmidt Richárd: Aszimmetrikus fórumválasztás a hazai gyakorlatban régen és ma (30)
 • Amikor egy ügyvéd hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, megsértve az etikai szabályzatot is (35)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. (37)
 • Bemutatjuk James MacGuill-t, a CCBE új elnökét (43)
 • Halmos Tamás: Ránk szakadt a világ február 24-én – A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara közgyűlése 2022. március 5 (45)
 • Ez mind nem ügyvédi aláírás (46)
 • Kriptovaluta használat: mikor igen, mikor nem? (47)
 • Búcsú Zimnicz Jánostól (48)