Európai Jog 2024/3

Vezértanulmány

 • Molnár Tibor Tamás: A kamionkartell-kártérítési perek európai gyakorlata: Spanyolország és Hollandia (1)

Jogharmonizáció

 • Lendvai Gergely, Papp János, Szikora Tamás: A politikai kampány láthatáron lévő uniós szabályozása (11)
 • Prugberger Tamás: A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság hazai szabályozásának alakulása az európai uniós jogi rendezés hatása alatt (20)

Fórum

 • Prieger Adrienn: Az Európai Unió és Törökország: Musztafa Kemál hatása az EU felé vezető úton (25)
 • Tarkó Áron: A cseh, a magyar és szlovák magánnyomozás és vagyonvédelem törvényi szabályozása 1989-től napjainkig (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2024/2

Vezértanulmány

 • Juhász Endre: 20 év után hogyan tovább az Európai Unióban – jogászként szemlélve (1)

Jogharmonizáció

 • Dudás Dóra Virág: A közigazgatási perrend alapjogi követelményei az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján (6)
 • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bíró kizárása a büntetőperben – az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései tükrében (17)

Fórum

 • Fekete Gábor: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az általános adatvédelmi rendeleten alapuló kártérítési jog nemzeti bíróság előtt való érvényesíthetőségéről (25)
 • Pesta János: A tulajdonhoz való jog sérthetetlen lényegi tartalma az Alkotmánybíróság 1994 utáni határozatai alapján (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2024/1

Vezértanulmány

 • Molnár Tibor Tamás: A kamionkartell-kártérítési perek európai gyakorlata: Németország és az Egyesült Királyság (1)

Jogharmonizáció

 • Palkó Tamás, Diósdi Mária, Bertaldó András: Letartóztatás az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában (10)
 • Hrecska-Kovács Renáta: A fizetett éves szabadságra való jogosultság és kiadásának szabályai európai összevetésben (20)

Fórum

 • Prugberger Tamás: A munka- és a szabadidő jogi szabályozását érintő irányzatok alakulása az Európai Unió egyes tagállamaiban és Magyarországon (28)
 • Pesta János: Mi a tulajdonhoz való jog sérthetetlen, lényegi tartalma? (33)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/6

Vezértanulmány

 • Schmidt Richárd: Választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása az EU-jog prizmáján keresztül (1)

Jogharmonizáció

 • Tóth András: Az Európai Unió Bíróságának tagállami kárfelelősséggel kapcsolatos gyakorlata a Köbler-ügyet követően (11)
 • Breczkáné Békési Gabriella: A bírósági iratok határon átnyúló kézbesítésének legújabb fejleményei az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának tükrében (22)

Fórum

 • Lendvai Gergely Ferenc: Mikortól számít nőnek egy sportoló? – Az EJEB Semenya v. Switzerland-ítéletének bemutatása (29)

Recenzió

 • Az uniós polgárság státuszának bizonytalan határai. Recenzió Gyeney Laura és Szabó Marcel (szerk.) „Az uniós polgárság jelene és jövője: úton az egységes európai állampolgárság felé?” című kötetéről (37)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/5

Vezértanulmány

 • Tahyné Kovács Ágnes: A természet helyreállításáról szóló európai bizottsági javaslat margójára (1)

Jogharmonizáció

 • Mészáros Pál Emil, Projics Nárcisz: A kiskorú gyermek meghallgatása a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben a Brüsszel IIb. rendelet tükrében (10)
 • Szilágyi Pál: Egy javaslat a sötét mintázatok és megoldások elleni fellépés szabályozására (19)

Fórum

 • Angyal-Szűrös László, Elek Balázs, Horváth-Tóth Imola, Katona Rita, Pfeifer Péter: Mit köszönhet a bűnügyi együttműködés az Európai Unió Bíróságának? (26)

Recenzió

 • Martin Márton: Beszámoló a IV. Pécsi Magánjogi Szimpóziumról (38)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/4

Vezértanulmány

 • Blutman László, Medvegy Dalma, Schiffner Imola: Európai Unió: a „lopakodó hatáskörelvonás” jogi összefüggésekben (1)

Jogharmonizáció

 • Szabó Judit, Molnár Dalma: Az alkotmányjog és az EU-jog metszéspontjában: a „ne bis in idem” el (13)

Fórum

 • Budai Péter: A Van Gend en Loos- és a Costa v. E.N.E.L.-ügyek a nemzetközi szervezetek jogának szemszögéből: egy jogelméleti megközelítés (21)
 • Pánovics Attila: A fenntartható finanszírozás felelőssége – újabb lépések az Európai Beruházási Bank elszámoltathatósága érdekében (30)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/3

Vezértanulmány

 • Károlyi Balázs: Az uniós jog elsődlegessége elvének és az EUB ítéletei joghatásának korlátozása a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában (1)

Jogharmonizáció

 • Barcsi Tamás, Szekeres Diána: A sportetika és a sportjog határán (10)
 • Diósi Szabolcs: Tiltott gyakorlatok, „elfogadhatatlan kockázat” – Az Európai Bizottság rendelettervezete a diszruptív Mesterséges-Intelligencia-technológiák megfékezésére (17)

Fórum

 • Szilágyi Ferenc: Ütközhet-e a német közrendbe a magyar szabályozás szerinti előírt „emelt pótdíj”? – a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2022. szeptember 29-én hozott ítélete (25)

Recenzió

 • Kürti Tamás Dániel: Recenzió Halmai Péter (szerk.) – A Gazdasági és Monetáris Unió jövője – Európai perspektívák című kötetről (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/2

Vezértanulmány

 • Károlyi Balázs: Az EUB ítéletei joghatásának korlátozására irányuló stratégiák a tagállamok részéről (1)

Jogharmonizáció

 • Breszkovics Botond: A nem helyettesíthető tokenek értékesítésének formálódó áfamegítélése az EU területén (7)

Fórum

 • Brehószki Márta: A Meinhard v. Salmon ügy és annak hatása az amerikai társasági jogra (18)
 • Simon-Wagner István: A vándorlás egyházi kihívásai (23)

Recenzió

 • Váradi Szilvia: A GDPR védelmi szintjének elemzése – recenzió Szabó Endre Győző A védelmi lépcső elmélete című könyvéről (29)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/1

 • Halász Vendel PhD.: A közvetlen külföldi befektetések vizsgálatának szabályai és új aspektusai az Európai Unióban a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború tükrében (1)
 • Barna Lili: Az online személyiségijog-sértésekhez kapcsolódó részleges kártérítés elbírálására vonatkozó joghatósági szabály újragondolása (9)
 • Ferge Zsigmond: A kirívóan alacsony összegű ajánlatok és az ajánlattevők rangsorolása a közbeszerzési eljárás során (18)
 • Nagy Márta: A gyermek jogellenes külföldre vitelének szabályozása az Európai Unióban gyermekjogi megközelítésben 828)
 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2022. évi tevékenysége. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság 839)
 • Orbán Endre: Az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési módszerei (42)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/6

 • Serák István: Nemzetközi kereskedelmi ügyekre szakosított bírósági fórumok – a választottbírósági eljárás alternatívája rendes bíróságokon? (1)
 • Kecskés András, Halász Vendel: A felelős társaságirányítási jog európai látképe (8)
 • Gyurán Ildikó, Lele Zsófia, Pártay-Czap Sarolta: A kereshetőségi jog a közigazgatási perekben az európai és nemzeti normák alapján (18)
 • Juhász Eszter, Kincses Attila, Samodai András, Tóth András: Joghatósági dilemmák a kárfogalommal összefüggésben (28)
 • Tarkó Áron: Kitekintés a rendőri misszióra az elmúlt évtizedekben Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában (40)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.