Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

 • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
 • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
 • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
 • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

 • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
 • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
 • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/7

Tematikus összeállítás: Érdektelenek-e a magyar fiatalok? Az ifjúsági társadalom szociológiai és politikatudományi megközelítéseiről

Vendégszerkesztő: Szabó Andrea

 • Szabó Andrea: Bevezető (843)
 • Böcskei Balázs, Fekete Mariann, Nagy Ádám, Szabó Andrea: Az ifjúságkutatás generációs megközelítése: létezik-e Covid-generáció? (846)
 • Székely Levente: Parázs a hamu – éled-e az új csendes generáció? (855)
 • Bauer Béla, Déri András: A digitális egyenlőtlenségek kihívásai és tendeciái az ifjúságkutatások tükrében (863)
 • Murányi István: Egyetemisták demokrácia- és diktatúra-értelmezése – esettanulmány (875)
 • Oross Dániel, Szabó Andrea, Papházi Viktor: A magyar fiatalok részvételi mintázatai a 21. század új kihívásainak tükrében (885)

Tanulmányok

 • Duda Ernő: Nukleozid-módosított MRNS: hogyan tovább? (898)
 • Polyák Imre: A mesterséges intelligencia alkalmazási területei a számvitelben (906)
 • Kiss Gábor Gyula: Magfizikai kísérletekkel a neutrongazdag atommagok szupernóvákban zajló szintézisének nyomában (920)
 • Bilicsi Erika, Holl András: Modern tudományos publikálási technikák könyvtáros szemmel (930)
 • Poór József, Dajnoki Krisztina, Pató Gáborné Szűcs Beáta, Szabó-Szentgróti Gábor, Kőmüves Zsolt, Kun András, Kálmán Botond Géza, Tóth Arnold: A bizonytalan gazdasági helyzet befolyása a vállalati menedzsmentre és a HR-re a koronavírus, a kilábalás és a háború hatásainak tükrében (939)

Tudósportré

 • Hegedüs Attila: Entz Ferenc, a magyar kertészeti tudomány megteremtője (955)

Könyvszemle

 • Füstöss László: Bokor Nándor: Téridő-geometria. Nagydimenziós kalandok 18 éven felülieknek (959)
 • Janó Evelin: Jesztl József, Lencse Máté: Társasjáték-pedagógia (963)
 • Csordás Hédi Virág: Danka István: Wittgenstein 2.0: A társas episztemológiai fordulat és a hálózott tudás (966)
 • Éber Márk Áron: Durst Judit, Nyírő Zsana, Bereményi Ábel (szerkesztők): A társadalmi mobilitás ára: Első generációs diplomások és az osztályváltás következményei (969)
 • Rab Árpád: Janosov Milán: Data. Így hálóznak be az adataid (972)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Antik Tanulmányok 2024/1

Tanulmány

 • Magdus Tamás: A mundus Cereris szerepe Róma alapításában (1)
 • Mészáros Tamás: Kónstantinos Akropolités levele a Timariónról (13)
 • Juhász Erika: A budapesti nemzetközi bizantinológiai kongresszus története (23)

Forrás

 • Sólyom Márk: Marcellinus comes Krónikájának sztyeppei népekkel kapcsolatos szöveghelyei (47)

Kutatási beszámoló

 • Darab Ágnes: Plinius Maior kétezredik éve (81)

Könyvismertetés

 • Kiss Sebestyén: Marcus Tullius Cicero: Levelek (Kr. e. 45–44) Fordította: Havas László, Óbis Hajnalka. Budapest 2021 (87)

Társasági hírek

 • Juhász Erika: Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2023. évi tevékenységéről (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2024/1

 • Magdalena Irnstötter: Zur Vermeidung der Illegitimität – Taufmatrikelberichtigung – eine ungewöhnliche Annäherung an ein altes Thema (5)
 • Gerald Kohl: Recht und Sprache – Mensch und Marke Andreas Haidinger und sein „Selbstadvokat“ Ein Beitrag zur Geschichte der populären Rechtsliteratur (17)
 • Christian Neschwara: Jeder kennt ihn? Merkwürdigkeiten aus dem Leben des Franz Anton Felix Zeiller (47)
 • Ilse Reiter-Zatloukal: Die Kronjuwelen vor Gericht. Rechtliche Ausgangslage und gerichtliche Folgen von Ausfuhr und Verwertung im Lichte des öffentlichen Diskurses (72)
 • Christoph Schmetterer: Frauen und Männer in der Sprache des ABGB (109)
 • Tätigkeitsbericht – KRGÖ und FRQ im Jahr 2023 (120)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2024/5

Tanulmányok

 • Tóth Géza, Kincses Áron: A Kárpát–Pannon térség gazdasági térszerkezete (397)
 • Denich Ervin, Budai Eleonóra, Hajdu Dániel: Kreatív vagy sem? – A vezetői befolyásolás azonosítására tett kísérlet a közzétett számviteli beszámolók vizsgálatával (415)
 • Horváth Ferenc: Pál Flóris statisztikai főtanácsos élete és tevékenysége (442)

Fórum

 • Lakatos Miklós: Beszélgetés Boda György statisztikus közgazdásszal, közgazdasági tanácsadóval

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/6

Tematikus összeállítás: A bibliai nyelvek hermeneutikája

Vendégszerkesztő: Benyik György

 • Benyik György: Bevezetés (713)
 • Zsengellér József: Szamaritánus hermeneutika (716)
 • Kustár Zoltán : A korai zsidóság hermeneutikájának néhány jellegzetessége (727)
 • Szécsi József: A talmudi hermeneutika kérdésköre (737)
 • Kocsis Imre: Jeromos hermeneutikája Pál apostol leveleihez írt kommentárjai alapján (747)
 • Benyik György: Rasi zsidó hermeneutikájának keresztény recepciója (756)
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Hermeneutika és kánonjog (768)

Tanulmányok

 • Korinek László: Bűnözés, bűnüldözés a világjárvány alatt (778)
 • Kempler Péter: A rejtélyes és Janus-arcú autonóm idegbántalom (795)
 • Erős Vilmos: Helytörténet, népiségtörténet, agrártörténet: Szabó István (1898-1969) (806)
 • Héja Enikő: A ChatGPT története (815)

Könyvszemle

 • Illés Gábor: Körösényi András: Manipuláció és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok (829)
 • Német G. Dániel: Aczél Petra, Veszelszki Ágnes: Deepfake: a valótlan valóság (832)
 • Pléh Csaba: Borhi László: A túlélés stratégiái. Élet és halál a náci és kommunista diktatúrákban, 1944-1953 (835)
 • Rákosi György: Kertész András, Rákosi Csilla: Inconsistency in Linguistic Theorising (838)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2024/3-4

 • Konjunktúralemzések 2024 tavaszán (3)
 • Budapesti Corvinus Egyetem – Bod Péter Ákos, Cserháti Ilona, Keresztély Tibor, Takács Tibor (5)
 • GKI Gazdaságkutató Zrt. – Karsai Gábor (5)
 • Kopint-Tárki Zrt. – Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Palócz Éva (38)
 • Magyar Nemzeti Bank – Kolok András Bese (56)
 • Makronóm Intézet – Horváth Diána, Molnár Dániel (61)
 • Makrogazdasági mutatók és előrejelzések (73)
 • Vasvári Tamás, Longauer Dóra: Értéknövelés a kulisszák mögött – a szervizprodukciók szerepe a hazai filmiparban (75)

Új könyvek

 • Kollárik Ferenc: Populizmusmodellek Közép- és Kelet-Európában: napjaink populista gazdaságpolitikájáinak kereslet-kínálati megközelítése. Recenzió Benczes István (Ed.): Economic Policies of Populist Leaders: A Central and Eastern European Perspective (Routledge, London-New York, 2024, 279 oldal) című könyvről (120)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

 • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
 • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
 • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
 • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

 • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
 • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
 • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2024/4

Tanulmányok

 • Németh Péter: Az egészségbiztosítások árazási módszerei, folyamatai és kihívásai (307)
 • Szabó-Szentgróti Eszter, Rámháp Szabolcs, Kézai Petra Kinga:
 • Az UTAUT2-modell alkalmazása a kassza nélküli technológiák felhasználói elfogadásának vizsgálatában magyar egyetemista hallgatók körében (344)

Műhely

 • Lakatos Miklós: Azonosságok és különbségek a magyarországi népszámlálások történetében, 1870–2022 (367)

Fórum

 • Hírek, események (390)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Belügyi Szemle 2024/4

 • Előszó (557)

Tanulmányok

 • Solt Ágnes: A rejtve maradt gyermekbántalmazás és a gyermekvédelmi (és igazságszolgáltatási) rendszer működése közötti összefüggés (559)
 • Lontai Márton, Pamzsav Horolma, Petrétei Dávid: Mesterséges intelligencia a törvényszéki tudományokban Revolúció vagy invázió? I. rész (577)
 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely Ferenc: Bezárva és kizárva: A digitális szakadék értelmezése a rabok internethez való hozzáférés jogának vizsgálatával az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában (593)
 • Jónás Kitti Anett: A koronavírus-járvány hatása a magyar közigazgatásra, különös tekintettel a pártfogó felügyelői eljárásokra (611)
 • Budavári Árpád, Ruff Tamás: A közterületen szolgáló rendőrök biztonságértelmezése, együttműködési készsége és a közbiztonság problémáinak meghatározása Fejér vármegyében (629)
 • Balogh Mónika: Munkahelyi képzésekről való vélekedés egy empirikus kutatás eredményeinek tükrében (657)
 • Turós Tímea, Szűcs Endre: Sportlétesítmények őrzés-védelmének speciális aspektusai (685)
 • Márton Lontai, Horolma Pamjav, Dávid Petrétei: Artificial Intelligence in Forensic SciencesRevolution or Invasion? Part I (701)
 • Tímea Túrós, Endre Szűcs: Special aspects of guardingand protecting sports facilities (717)

Nemzetközi Rendészeti Figyelő

 • Finszter Géza, Korinek László: Ajánlás a Nemzetközi Rendészeti Figyelő XIII. száma elé (733)
 • Etter Kálmán, Lippai Zsolt, Bacsó Bernadett, Pressburger Tamás, Erdélyi Katalin: Nemzetközi Rendészeti Figyelő (737)

Könyvismertető

 • Czibrik Eszter: Recenzió Hohmann Balázs: Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében című monográfiájáról (757)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.