Acta Humana 2021/2

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Alaptörvény

 • Balogh Zsolt: Bírói hatalmi ág az Alaptörvényben – a bírói függetlenség néhány aspektusáról (9)
 • Hörcherné Marosi Ildikó, Kováts Beáta: Amikor a bíró visszaél a függetlenségével (23)
 • Koltay András: A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében (37)
 • Patyi András: Az eljárási alapjogok és az eljárási alkotmányosság néhány kérdése az Alaptörvényben (95)
 • Schanda Balázs: Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedében (117)
 • Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái – 10 év múltán (135)
 • Varga Zs. András: Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében (155)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok (179)
 • Kecskés Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében (207)

Recenzió

 • Horváth Attila: Választójog, választási rendszerek és népszavazások a közjog és a politika határán (221)

Acta Humana 2021/1

 • Authors (5)

Articles

 • Daba Moti, Chuol Kompuok: The Implementation of Good Governance Practices in Service Provisions to the Citizens in Addis Ababa City Administration: The Case of Yeka Sub-City (7)
 • Getachew Zeru Gebrekidan: Tribal Conflict over Natural Resources on the Sudan – South Sudan Border: The Case of the Abyei Territory (29)
 • Marew Abebe Salemot: Examining Minority Rights Protection under the Ethiopian Federal System (49)
 • Yemserach Legesse Hailu: Language Law and Policy of the Federal Government of Ethiopia: Implications for Fair Trial and the Rights of Nom-Amharic Language Speakers Accused (59)
 • Destiny Mugasha Kebirungi, Alex Forster, Erin Watkinson: Indigenous Tribes in Brazil and the Increasing Attack from Business Interests (77)
 • Francesco Trupia: Debating (Post-)Colonality in Southeast Europe: A Minority Oriented Perspective in Bulgaria (89)
 • Collins Nkapnwo Formella: Unending Wars: Is Nationalism the Snag? (105)
 • Valéria Horváth: The Right to Seek Asylum of „Climate Refugees” (119)

Document

Education, language and the human rights of minorities (137)

Acta Humana 2020/2

Tanulmányok

 • Ujházi Lóránd: Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége az egyház hármas – kormányzati, megszentelő és tanító – küldetésében (7)
 • Simicskó István: A világjárvány és a hibrid hadviselés egyes összefüggései az álhíresztelések terjedésének tükrében (31)
 • Horváth Anett: Anomáliák a hazai pártok pénzügyi ellenőrzésében (43)
 • Kovács István: A prostitúció megítélése a résztvevők szemével (53)

Recenziók

 • Balogh Elemér: Rendhagyó könyvismertetés a Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról című kötetről (75)
 • Szikora Tamás: Recenzió Koltay András Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása című könyvéről (81)

Figyelő

 • Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából (87)
 • Lehóczki Balázs: A röszkei tranzitzónában elhelyezett nemzetközi védelmet kérelmezőknek és kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a helyzete az uniós jog alapján (97)
 • Szabó Attila: Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2020. január 1-je és június 15-e között (105)

Acta Humana 2020/4

Tartalom

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: A Teremtés védelme és az emberi jogok (9)
 • Frivaldszky János: Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben (35)
 • Horkay Hörcher Ferenc: Pierre Manent a természetjogról és az emberi jogokról (87)
 • Koltay András: Cukrászremekek a vallás és a politika sodrásában (105)
 • Molnár Attila Károly: Az engedetlenség kötelessége – a modern politia egyik forrásánál (127)
 • Pócza Kálmán: A bajor feszületügy: a Bundesverfassungsgericht egyik legnagyobb krízise (151)
 • Varga Zs. András: A házasság és a család mint keresztény és európai értékek (187)

Elektronikus formában elérhető itt.

Acta Humana 2020/3

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Tanulmányok

 • Balázs Zoltán: Az emberi jogok miunt politikai doktrína a lelkiismereti szabadság példáján (9)
 • Balogh Zsolt Péter: Kereszténység és emberi jogok – az emberi méltóság nézőpontjából (31)
 • Csink Lóránt: Mi a szabadság? (45)
 • Deli Gergely: A lelkiismeret alkotmányossága (55)
 • Kis Norbert: Az elveszett Paradicsom keresése (73)
 • Lánczi András: Szabadság és törvény (99)
 • Nyirkos Tamás: Az emberi jogok vallása: viták és értelmezések (123)
 • Rixer Ádám: A keresztény szabadság jogi és teológiai fogalma (139)
 • Schanda Balázs: Vallásszabadság, közjó, keresztény kultúra (169)

Elektronikus formában elérhető itt.