Magyar Filozófiai Szemle 2023/3

 • Bárány Tibor, Valastyán Tamás: Bevezető. Esztétikai tapasztalat (5)

Fókusz

 • Antal Éva: A fenséges tapasztalata Mary Wollstonecraft „szentimentális” útirajzában (11)
 • Valastyán Tamás: Visszhangok. A művészet kettős múltjáról (28)
 • Weiss János: Adorno küzdelme az „esztétikai tapasztalat” fogalmával (51)
 • Darida Veronika: A találkozások filozófiája (64)
 • Fekete Kristóf: Néma művészet, beszédes esztétika (75)
 • Bárány Tibor: Az esztétikai normativitás három modellje (96)
 • Golden Dániel: A cselekvésben lévő esztétikai tapasztalat (114)
 • Illés Anikó: Művészeti élmény, esztétikai ítélet (130)

Varia

 • Szummer Csaba, Horváth Lajos: Adalékok az álom fenomenológiájához (149)
 • Sipos Andrea: Claude Romano evenmenciális hermeneutikája (172)

Dokumentum

 • Frazer-Imregh Monika: A szerelmes elégiáktól Epiktétosig. Angelo Poliziano levelezése Giovanni Pico della Mirandolával (191)
 • Angelo Poliziano – Giovanni Pico Della Mirandola: Levelek (199)

Szemle

 • Jakab Krisztián: Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban (209)
 • Csehy Zoltán: Egy demokratikus szótár körülharcolt fogalmai (212)
 • Mikáczó Alexandra: A piszoáron innen és túl (215)

In memoriam

 • Takács Ádám: Tamás Gáspár Miklós és a Budapesti Iskola (221)
 • E számunk szerzői (237)
 • Summaries (241)

Magyar Filozófiai Szemle 2023/2

 • László Bernát, Dániel Kodaj: Teleology: Old Wine in New Skins (5)

Focus

 • Michael Ruse: Darwin and Design (7)
 • Gergely Kertész: On the Status of Teleological Discourse. A Confusing Fiction or a Description of Reality? (43)
 • Erik Åkerlund: Models of Finality: Aristotle, Buridian, and Averroes (67)
 • Gyula Klima: Teleology, Intentionality, Naturalism (86)
 • Dániel Kodaj: The Metaphysics of Spooky Teleology (100)
 • Mohsen Moghri: An Axiological Ultimate Explanation for Existence (118)
 • László Bernáth: The Aporia of Categorical Obligations and an Agustininan Teleological Way Out of It (139)
 • Ferenc Huoranszki: Intentional Actions and Final Causes (152)

Varia

 • Ayumu Tamura: The Role of Experience in Descartes’ Metaphysics. Analyzing the Difference Between Intuitus, Intelligentia, and Experientia (179)
 • Attila Hangai: What is Rational Recontstruction in the History of Philosophy? A Reply to Live Reconstructivists (196)
 • Contributors (211)
 • Summaries (213)

Magyar Filozófiai Szemle 2023/1

 • Bernáth László, Bene László, Borbély Gábor, Szalai Judit: Bevezető. Tudás és tekintély (5)

Fókusz

 • Veres Máté: Tudás és tekintély a sztoikus ismeretelméletben (13)
 • Bene László: Platón és Arisztotelész mint episztemikus tekintélyek Plótinosz filozófiájában (26)
 • Borbély Gábor: A mesék autoritása: vallási fikcionalizmus a 13. században (50)
 • Balázs Gábor: Tekintély és tekintélyrombolás kérdése a zsidó hagyományban, avagy taníthatja-e Istent az ember? (71)
 • Schmal Dániel: Én-redukció és én-konstrukció Descartes-nél. Megjegyzések a tekintély descartes-i problémájához (88)
 • Horváth Zoltán: Kant mint a Szentírás (104)
 • Bernáth László: A priori tudás a hitek etikájáról (122)
 • Forczek Ákos: A totalitás fogalma a Történelem és osztálytudatban (138)
 • Forrai Gábor: A tudás értéke és a dialektikus felfogás (156)

Fórum

 • Klima Gyula: Locus ab auctoritate est debilissimus ()175)

Varia

 • Ambrus Gergely: Carnap fizikalista hit-elméletei (183)
 • Hankovszky Tamás: A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél (209)
 • Szilágyi Botond: Populista vagy posztfasiszta logika? Kritikai észrevételek Ernesto Laclau diskurzus-elméletéről (223)

Recenzió

 • Guba Ágoston: Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (245)
 • Kiss Csaba: Mit keresett Max Weber Kínában? Takó Ferenc: Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme (251)
 • E számunk szerzői (255)
 • Summaries (257)