Külgazdaság 2024/3-4

 • Konjunktúralemzések 2024 tavaszán (3)
 • Budapesti Corvinus Egyetem – Bod Péter Ákos, Cserháti Ilona, Keresztély Tibor, Takács Tibor (5)
 • GKI Gazdaságkutató Zrt. – Karsai Gábor (5)
 • Kopint-Tárki Zrt. – Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Palócz Éva (38)
 • Magyar Nemzeti Bank – Kolok András Bese (56)
 • Makronóm Intézet – Horváth Diána, Molnár Dániel (61)
 • Makrogazdasági mutatók és előrejelzések (73)
 • Vasvári Tamás, Longauer Dóra: Értéknövelés a kulisszák mögött – a szervizprodukciók szerepe a hazai filmiparban (75)

Új könyvek

 • Kollárik Ferenc: Populizmusmodellek Közép- és Kelet-Európában: napjaink populista gazdaságpolitikájáinak kereslet-kínálati megközelítése. Recenzió Benczes István (Ed.): Economic Policies of Populist Leaders: A Central and Eastern European Perspective (Routledge, London-New York, 2024, 279 oldal) című könyvről (120)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2024/1-2

Körkérdés a gazdaságpolitika újragondolásáról a pandémia és az infláció után

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Czelleng Ádám, Csaba László, Csáki György, Éltető Andrea, Ferkelt Balázs, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Katona Tamás, Molnár Dániel, Mérő Katalin, Muraközy László, Nagy Katalin, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Rosta Miklós, Sass Magdolna, Simonovits András, Trippon Mariann, Vakhal Péter, Várhegyi Éva (3)

Vélemény

Mihályi Péter: Biztos, hogy rossz ötlet az akkumulátorgyártás? (Egy régi vita új köntösben) (172)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/11-12

 • Győrffy Dóra: Az akkumulátorhulladék sorsa: szabályozás és technológia (3)
 • Czirfusz Márton: Munkabérek egyenlőtlenségei a globális értékláncokban: a magyarországi akkumulátoripar esete (28)

Vélemény

 • Várhegyi Éva: Tulajdonosi és piacszerkezeti változások a magyar bankszektorban (48)

Új könyvek

 • Soós Károly Attila: Ismertetés Markus K. Brunnermeier – Ricardo Reis: A Crash Course On Crises. Macroeconomic Concepts For Run-Ups, Collapses, and Recoveries (Princeton University Press, 2023, 123 oldal) című könyvéről (74)
 • Bucsky Péter: Ismertetés és reflexiók Karsai Judit: Az inkubátortól a tőzsdéig – a startupokat finanszírozó intézmények működése Kelet-Közép- Európában című könyvéről (89)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/9-10

 • Czelleng Ádám: Gazdaságpolitikai mix: leegyszerűsödő trilemma (3)

Tudományos tájékoztató

 • Dudlák Tamás: A sárkány tüze: Kína és Oroszország földgázpolitikai kapcsolatai (40)

Új könyvek

 • Mérő Katalin: Várhegyi Éva: A bankrendszer elfoglalása – Hogyan állítja szolgálatába a bankokat a politikai hatalom? (Magyar Narancs könyvek, Tea Kiadó, 2023, 254 oldal) című könyvéről? (67)
 • Salát Gergely: Új válságok felé. Recenzió Guillaume Pitron: Ritkafémek háborúja. A tiszta energia és a digitális technológiák sötét oldala (Pallas Athént Könyvkiadó Kft., Budapest, 2023, 288 oldal) című könyvéről (80)

Jogi melléklet

 • Stipkovits Tamás István: A startupvállalkozás funkciójának és szabályozásának megítélése (87)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/7-8

 • Vakhal Péter: A magyar kkv-szektor térbeli szerkezetének vizsgálata irányított statisztikai eszközök segítségével (3)

Tudományos tájékoztató

 • Szanyi Miklós: Deglobalizáció és változó értékláncok? Értelmezési kísérlet a technológiai ciklusok kontextusában (37)
 • Szunomár Ágnes, Peragovics Tamás, Agnieszka MCcaleb, Wenxuan Song: Az állam által hajtott elektromobilitás: az állam szerepe a kínai elektromosautó-ipar fejlesztésében (66)

Vélemény

 • Bod Péter Ákos: Gazdaságunk alkalmazkodása ütemkésésekkel, 2020–2023: helyzetértékelés és kilátások (95)

Új könyvek

 • Fikó László: Recenzió Bod Péter Ákos: Gazdasági fejlődés és tudás. Esszék az üzleti kultúra, értékek, oktatás kapcsolódásairól (Gondolat Kiadó, Budapest, 2023, 200 oldal) című könyvéről (112)

Jogi melléklet

 • Szalai Ildikó: Közép- és Kelet-Európa beruházás- és exportösztönzési stratégiája, különös tekintettel a V4-ek változékony jogi környezetére (124)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/5-6

 • Tankovsky Oleg, Endrődy-Kovács Viktória: A Nyugat-Balkán európai integrációja: üzleti lehetőség vagy gazdasági kihívás? (3)

Tudományos tájékoztató

 • Kengyel Ákos, Somai Miklós: Átalakuló célkitűzések – változó megvalósítási keretek: a környezeti javak támogatása és a renacionalizálás felé való elmozdulás dilemmái az EU közös agrárpolitikájában (31)
 • Czigler Enikő Judit, Gaál Adrián: Appgazdaság: a mobilapplikációs ökoszisztéma vizsgálata (61)
 • Bethlendi Árpád, Szőcs Árpád: A világ legértékesebb oktatástechnológiai vállalatai (86)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin: A bankgarancia függetlenségének áttörése (107)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/3-4

 • Konjunktúraelemzések 2023 tavaszán (3)
 • Budapesti Corvinus Egyetem- Bod Péter Ákos – Cserháti Ilona – Keresztély Tibor – Takács Tibor (5)
 • GKI Gazdaságkutató Zrt. – Karsai Gábor (32)
 • Kopint-Tárki Zrt. – Matheika Zoltán – Nagy Katalin – Palócz Éva (53)
 • Magyar Nemzeti Bank – Csorba Norber[t] (68)
 • Makronóm Intézet – Horváth Diána – Molnár Dániel – Regős Gábor (73)
 • Makrogazdasági mutatók és előrejelzések (84)
 • Czeczeli Vivien, Kolozsi Pál Péter, Kovács Kinga Virág, Kutasi Gábor, Torda Sztella: Az infláció nem monetáris kezelése az EU-országokban. A 2022-ben tapasztalt inflációs nyomás fokozódására rövid távon adott költségvetési és szabályozási lépések az EU-országokban (86)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2023/1-2

Körkérdés a recesszió és infláció dilemmájáról

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Csáki György, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Király Júlia, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Trippon Mariann, Vakhal Péter, Várhegyi Éva

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/11-12

 • Czelleng Ádám: A gazdaságpolitika lehetőségei energiasokk kezelésére kis és nyitott országokban (3)
 • Fellner Ákos: A makroökonómiai válság-előrejelzés lehetőségei szövegbányászatilag specifikált random panelregressziós modellekkel (28)

Tudományos tájékoztató

 • Erdey László, Várnagy Edina: A menstruációs szegénység mint láthatatlan depriváció – nemzetközi és hazai tapasztalatok (45)

Új könyvek

 • Bod Péter Ákos: A kontextus dicsérete – avagy a közgazdaságtan állapotáról Farkas Beáta A közgazdasági gondolkodás rövid története (Akadémiai Kiadó, 2022, 488 oldal) című műve kapcsán (82)
 • A Külgazdaság 2022. évi tartalomjegyzéke (95)

Jogi melléklet

 • Ninjin Baata: A külföldi befektetések védelme Mongóliában (99)
 • A Jogi melléklet 2022. évi tartalomjegyzéke (118)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/9-10

 • Forman Norbert, Kása Richárd: Az innovációmenedzsment-kutatások térbeli és időbeli szerkezetének változása 1975 és 2021 között (3)
 • Ábel István, Nagy Gyula: Vélekedések az inflációról. Megalapozatlan feltételezések és megdönthetetlen elméletek (44)

Tudományos tájékoztató

 • Gubán Ákos, Sándor Ágnes, Mezei Zoltán: A digitáliskarbonlábnyom-paradoxon feloldhatóságának problémája a kis- és középvállalkozások esetében (76)

Új könyvek

 • Győrffy Dóra: Recenzió Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. A magyar eset (2008-2019) (Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, 264 oldal) című könyvéről (100)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin, Juhász Tímea: Exportellenőrzés az akadémiai szférában (110)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.