Rubicon 2024/5-6

Megszállás 1944

 • Máthé Áron: Egy külföldről irányított rendszerváltás. A „rendszerváltás” fogalmának történeti vonatkozásai (4)
 • Olasz Lajos: Kieltől Klessheimig. Horthy és Hitler találkozói, 1938-1944 (12)
 • Szakály Sándor: A szuverenitás elvesztése. Mit tudhattak és mit tehettek (volna) a magyar állam vezetői 1944. március 19. előtt? (34)
 • Szakály Sándor: Hogy történt? A német megszállás emlékezete. Dokumentumok és visszaemlékezések (40)
 • Borhi László: Kikényszerített megszállás. Magyarország az Egyesült Államok látószögéből, 1942-1944 (58)
 • Bartha Ákos: Németellenesség és ellenállás (66)
 • Botos János: Keresztes-Fischer Ferenc. Bársonyszékből koncentrációs táborba. Egy németellenes belügyminiszter (74)
 • Kovács Tamás: Hitler teljhatalmú megbízottja: Edmund Veesenmayer (78)
 • Nánay Mihály: A német megszállás felülnézetből. Hogyan élt át Habsburg József főherceg? (86)
 • Szekér Nóra: „Páncélosokkal az életért” – a Koszorús-akció (91)
 • Kovács Zoltán András: A szégyenletes triász: Jaross, Baky, Endre (100)
 • Szalay-Berzeviczy András: A német birodalmi sajtó. Magyarország képe a II. világháború alatt (112)

Rubicon Reprint 1990/1.

 • Rácz Árpád: Szlengszótár ’56 (120)
 • Rácz Árpád: Nagy Imre hazatalált. Interjú Litván Györggyel (122)
 • 1956 – Forradalom (125)
 • Rácz Árpád: Tisztul a kép. Interjú Varga Lászlóval (128)
 • Töttössy Magdolna: Tanárszemmel, diákszemmel (130)
 • Ungváry Rudolf: In memoriam ’56 (132)
 • Potencsik Erika: Kelet-Európa sérülései. Interjú Miszlievitz Ferenccel (135)
 • Tóth István: A Baltikum két megszállása. Hitler és Sztálin átnyúlt a balti népek feje felett (136)
 • Tóth István: Gorbacsov gordiuszi csomója (138)
 • Szabó Lajos Mátyás: A szovjet birodalom alkonya (140)
 • Rácz Árpád: Elsöpri az idő… A birodalmak anatómiája. Beszélgetés Komoróczy Gézával (142)
 • Nyíri Ferenc: Német gettó, orosz barakk. Kényszerpályák. Beszélgetés Jeszenszky Gézával, John Lukaccsal és Fülöp Mihállyal (144)
 • Rácz Árpád: Rakpart Klub. Ahol tanulták a demokráciát. Beszélgetés Budavári Péterrel (146)

Rubicon 2024/4

Győri századok

 • Bíró Szilvia: Arrabona. Katonai központ egy világbirodalom végvidékén (4)
 • Nemes Gábor: Püspöki székhely. Győr a középkorban (8)
 • Nemes Gábor: A Szent László-herma kalandos története (10)
 • Bagi Zoltán Péter: A Nyugat pajzsa. Győr, a végvidék legfőbb erőssége (14)
 • Gecsényi Lajos: Élet a végvárban. Erődváros a 16-17. században (26)
 • Dézsi Csaba András: A vaskakas és a Győr-keresztek. Győr visszafoglalásának emlékezete (32)
 • Oross András: Erődvárosból szabad királyi város (36)
 • Székely Zoltán: A barokk bástyája. A barokk művészet emlékei Győrött (38)
 • Nagy-L. István: A győri csata. Győr utolsó ostroma 1809-ben (46)
 • Hermann Róbert: Győr város a hadak útján 1848-49-ben (54)
 • Szende László: Rómer Flóris. Egy hajdanvolt polihisztor (60)
 • Honvári János: Kalmárvárosból gyárváros. A modern ipar kezdetei Győrben (66)
 • Kovács Tamás: A győri fegyverkezési program, 1938 (70)
 • Soós Viktor Attila: Apor Vilmos vértanúsága (73)
 • Honvári János: Inasból lett vezérigazgató. Horváth Ede, a vörös báról. Egy kommunista karrierút buktatói (78)
 • Hajba Ferenc: A tűzmadár légterében. Markó Iván és a Győri Balett (86)
 • Papp Győző: Az Öreg és a Mágus. Futtball-láz Győrben (94)

Rubicon 2024/2-3

Itália

 • Pete László: Itáliától Olaszországig (4)
 • Grill Tibor: A bika és a farkas küzdelme. Hogyan hódította meg Róma Itáliát (14)
 • Csorba László: Magyar emlékek Dél-Itáliában. Dinasztikus propaganda és művészeti marketing a nápolyi Anjouk politikájában (22)
 • Bárándy Gergely: Velence. A tengerek királynője (38)
 • Szovák Márton: Az oroszlán füle. A Velencei Köztársaság hírszerzése és kémei (66)
 • Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban (74)
 • Falvay Dávid: Hatalom, reprezentáció, művészetpártolás. Politika és kultúra a reneszánsz Firenzében (84)
 • Kristóf Ilona: Az idilli Itália. „Lerohanta Károly, végigprédálta Lajos.” Túlélési stratégiák Itáliában a 15-16. század fordulóján (92)
 • F. Molnár Mónika: Itáliai zsoldosvezérek. Condottieri. Pénz és dicsőség bűvkörében (104)
 • Tusor Péter: Egy testben két lélek. Az Egyházi Állam a kora újkorban (112)
 • Hahner Péter: Garibaldi. Szabadsághős és szoknyapecér (124)
 • Nánay Mihály: Etiópiától Padováig. Olaszország az I. világháborúban (134)
 • Juhász Balázs: A fiumei kaland. Szex, drog, orgia. Az extravagáns D’ Annunzio (142)
 • Pete László: Az olasz maffia (150)
 • Papp Klára: In memoriam Orosz István (162)

Rubicon 2024/1

Elitek és elitváltások

 • Pálosfalvi Tamás: A király emberei. Mátyás és a hatalmi elit (4)
 • Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Főnemesi rangemelések a Magyar Királyságban a török kiűzése után (10)
 • Hermann Róbert: Négy nemzedék. Elitek küzdelme a trón árnyékában a reformkortól a kiegyezésig (22)
 • Püski Levente: Elitek a Horthy-kori Magyarországon (36)
 • Veszprémy László Bernát: Isten veled, Aladár! Elitcsere a magyar közigazgatásban a német megszállás után (46)
 • Veszprémy László Bernát: Tanácstalan tanácstagok. Kik vezették a fővárosi zsidó tanácsot? (54)
 • Gyarmati György: Rákosi káderei. Elitváltás Magyarországon a második világháború után, 1945-1956 (62)
 • Majtényi György: Káderfogó Kádár János körül. Egy új elit születése (72)
 • Hahner Péter: Elitváltás a francia forradalomban (80)
 • Fiziker Róbert: Elit a Harmadik Birodalomban (90)

Rubicon 2023/11-12

A hónap témája: Érdekek hálójában

 • Vörös Zoltán, Tarrósy István: A pólusok elmélete. Az átalakuló világrend (4)
 • Bernek Ágnes: Oroszország világrendfelfogása. Az Eurázsia fogalom változásai (12)
 • Zoltai Alexandra: A geopolitika új színtere: az Arktisz. Az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége (22)
 • Horváth Levente: A kínai geopolitikai gondolkodás (28)
 • Reményi Péter: A nyugat-balkáni területi rendezés. A térség új geopolitikája (38)
 • Búr Gábor: A felértékelődő Afrika. Új versenyfutás a legszegényebb kontinensért (46)
 • Marsai Viktor: A geopolitikai versengés új színtere? Homokvihar a Száhelben. Túlnépesedés, klímaváltozás, erőforrás-konfliktusok (56)
 • Grüll Tibor: A földkerekség meghódítói. Földrajzi valóság és politikai propaganda az antik Rómában (64)
 • Gulyás László: A bécsi békekongresszustól a vasfüggönyig. A multipoláris világrend, 1815-1945 (74)
 • Glant Tibor: Az amerikai birodalmiság. Három Pax Americana (88)
 • Somkuti Bálint: Navigare necesse est… A világtengerek geotstratégiai jelentősége (104)
 • Szilágyi István: Kulcsövezet, magterület, civilizáció. Sir John Halford Mackinder. A geopolitikai gondolkodás klasszikusa (112)
 • Dövényi Zoltán: A geopolitika klasszikusai (118)
 • Andrékó Gábor: Ütközőállam és hídállam. A geopolitikai gondolkodás fejlődése (122)
 • Nánay Mihály: Befolyási övezetek és érdekszférák (126)
 • Magyarics Tamás: Az érzelemmentes geopolitikus. Henry A. Kissinger (1923-2023)
 • Miskolczy Ambrus (1947-2023): A lélek a minden. A Hunyadi-kérdés. Magyarország és a balkáni népek küzdelme (142)

Rubicon 2023/10

A hónap témája: Letűnt világ

 • Perczel Olivér: Újjé, a Ligetben! Szórakozás és szórakoztatás a Városligetben (4)
 • Lovas Dániel: A köznép és az úri világ. Társadalmi térhasználat a Városligetben. A Városliget aranykora (16)
 • Szegedi Péter: A stadionok társadalma. Labdarúgók és szurkolók Budapesten a 20. század első felében (30)
 • Kerepeszki Róbert: Mámor és fények. Kábítószer-használat a budapesti éjszakában (40)
 • Molnár Dániel: Szórakozni kell! Mondén élet a két világháború közötti Budapesten (46)
 • Kerepeszki Róbert: Bűntanyák és razziák. A Horthy-kori budapesti bűnözés topográfiája (56)
 • Perényi Roland: Békés belváros – kriminális külváros. A századfordulós Budapest bűnügyi térképe (66)
 • Zeke Gyula: Borbélyok és fodrászok (76)
 • Saly Noémi: Babkávé szűrve, habbal. A pesti kávéház mint a társas élet színtere (86)

Rubicon 2023/9

Nagyító alatt: Az első magyar királyné

 • Zsoldos Attila: Gizella. A keresztény hit túszából első magyar királyné (4)
 • Csákó Judit: Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony? Bajorországi Gizella eltérő megítélései a krónikairodalomban (12)

A hónap témája: Kettős honfoglalás

 • M. Lezsák Gabriella: László Gyula kolozsvári évei, 1940-1949
 • Szabados György: Kettős honfoglalás. A „termékeny bizonytalanság” jegyében. László Gyula elméletéről az írott források alapján (30)
 • Hoppál Mihály: A honfoglaló magyar nép élete. László Gyula az ősi magyar hitvilágról (42)

Dosszié: Internacionálék

 • Kántás Balázs: A Fehér Internacionálé. Magyar-bajor-osztrák titkos szervezkedés, 1920-1921 (50)
 • Kolontári Attila: A világforradalom pártja. A Komintern (60)
 • Hahner Péter: A IV. Internacionálé (76)

Rubicon 2023/8

A hónap témája: Lenin

 • Németh István: A leplombált vagon. Német játék a világforradalommal? Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán (4)
 • Grüll Tibor: Imperátorok úton-útfélen. Császári utazások a Római Birodalomban (20)
 • Zsoldos Attila: Szolgák az Árpád-kori Magyarországon (30)
 • Nánay Mihály: A Krím és a Kercsi-szoros. A Fekete-tenger Szicíliája és az Azovi-tenger Boszporusza (36)

Nagyító alatt

 • Veszprémy László Bernát: A táborokból a tárgyalóterembe. Kápóperek Magyarországon (48)

Dosszié

 • Szerencsés Károly: Az 1946-os hiperinfláció (62)
 • Borvendég Zsuzsanna: Olajárrobbanások(k). A gulyáskommunizmus bukása, 1979 (70)

Rubicon 2023/6-7

Közép-Európa, Tervek és utópiák

 • Gyarmati György: Közép-Európa. Egy mobil-montázs régió. Az európai regionalizmus hosszú távú története (4)
 • Pálffy Géza: Duna menti monarchia. A Habsburgok összetett monarchiája a kora újkorban (16)
 • Erdődy Gábor: A Dunai Konföderáció. Teleki László és Kossuth Lajos kiútkeresése (30)
 • Szász Zoltán: Nagy-ausztriai Egyesült Államok. Birodalmi reformigény Ferenc Ferdinánd műhelyében (42)
 • Németh István: A Mitteleuropa-terv. Friedrich Neumann Közép-Európája (56)
 • Szarka László: Közép-európai tervek és utópiák. Dunai Egyesült Államok, keleti Svájc 1918-19 telén (68)
 • Miskolczy Ambrus: Csapdahelyzet. Két nép a Dunánál: magyarok és románok (80)
 • Gulyás László: Habsburg Ottó és Edvard Beneš tervezetei. Két konföderációs koncepció Közép-Európa II. világháború utáni újjászervezésére (94)
 • Gyarmati György: Pax Danubiana? Föderációs elképzelések a második világháború idején (100)
 • Kiss Gy. Csaba: Régiófogalmak hálójában. Varsó, Budapest, Prága. Az emlékező perspektívája (112)
 • Garaczi Imre: Közép-Európa sorskérdései (122)
 • George Urban interjúja Leszek Koƚakowskival: Az ördög a történelemben (134)
 • Frank Dikötter: A Kárpátok géniusza. Nicolae Ceaușescu és személyi kultusza (140)

Rubicon 2023/5

Római pápák

 • Fedeles Tamás: Habemus papam! Pápaválasztás a kezdetektől a középkor végéig (4)
 • Nemes Gábor: Reneszánsz pápák. Tévhitek és valóság (14)
 • Tusor Péter: Korrupció vagy dinasztikus legitimáció? A pápai nepotizmus a reneszánsz és a barokk korában (24)
 • Kanász Viktor: Az egyház megreformálásának nagy kísérlete. A tridenti zsinat (34)
 • Kruppa Tamás: A lepantói csata. A Szent Liga és az Oszmán Birodalom harca a tengeri hegemóniáért (1571) (42)
 • Tusor Péter: A pápai udvar a kora újkorban (50)
 • Oláh P. Róbert: Erőpróba. Bonaparte Napóleon Szentszék-politikája (56)
 • Rétfalvi Balázs: A lateráni konkordátum, 1929 (60)
 • Fejérdy András: Megegyezés Moszkvával? XII. Pius passzív keleti politikája a világháborút követő években (68)
 • Fejérdy András: A II. vatikáni zsinat, 1962-1965 (72)
 • Jávor Miklós: Ferenc pápa. Új helyzet az egyházban. Egy argentin jezsuita Szent Péter székében (78)