Gazdaság és Jog 2021/9

 • Auer Ádám: Gondolatok a nemzeti vagyon visszterhes átruházásának értékarányosságáról (1)
 • Leszkoven László: Kötelezettségvállalás kötelezett nélkül? Az „Alanytalan” kölcsönszerződés megerősítése kezességgel (6)
 • Samkó Zoltán Ferenc: Az alapelvek szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során – a betegjogok érvényesülésének módja a sportegészségügyben (8)
 • Nyéki Renáta: A kötbér mérséklése a régi és a hatályos Ptk. alapján (13)
 • Görömbei László, Rottler Violetta: Új szemlélet a magánbiztonsági szektorban – a magánbiztonság és az állami rendészet együttműködésének Lean-Six Sigma modellje (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: Üzletrészárverés a végrehajtási eljárásban (25)
 • Gál Judit: A bejelentési kötelezettség teljesítésének késedelme (26)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexben.

Gazdaság és Jog 2021/7-8

 • Boóc Ádám: A svájci nemzetközi választottbírósági eljárási szabályok módosításáról (1)
 • Nochta Tibor: A részvényátruházás néhány fontos kérdéséről (7)
 • Leszkoven László: Az elővásárlási jogról – újra, de vélhetően nem utoljára (12)
 • Pribula László: Fellebbezési jog a jogi személy határozatai végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés ellen (19)
 • Verebics János: Új intézmény fizetésképtelenségi jogunkban: a veszélyhelyzeti reorganizáció (24)
 • Bihari Erika, Szikora Veronika: A beruházásvédelem kereszteződései – Az Európai Unió beruházáspolitikája az Achmea-ügy apropóján (30)
 • Lakatos Mária: Kereszttűzben – Válaszút előtt a transzferárazás. Gondolatok a nemzetközi adózás egyes kérdéseiről (38)
 • Hideg Mihály István: A verseny mögötti erők (44)
 • Ambrus István: Molnár Erzsébet A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége című könyvéről (48)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A gazdasági társaságok egyes szabályainak változása a Polgári Törvénykönyv módosítása után (51)
 • Gál Judit: A megszűnt jogi személy vagyontárgyának sorsa (54)

Gazdaság és Jog 2021/6

 • Samkó Zoltán Ferenc: Betegadatok hálójában, avagy a betegjogok érvényesülése a sportegészségügyben – A jogalapok szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során (1)
 • Kárpáti József: Új szereplő a munkavállalói jogok uniós védelmében – gondolatok az Európai Munkaügyi Hatóság körül (10)
 • Kasznár Attila: A kínai diaszpóra nemzetközi és hazai gazdasági és biztonságpolitikai kérdései (14)
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén (19)

Státuszjogi Szemle

 • Csőke Andrea: Fizetésképtelenségi forgácsok (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A kényszertörlési eljárások felfüggesztésének néhány kérdése (27)

Gazdaság és jog 2021/5

 • Ződi Zsolt: Az Európai Bizottság Mesterséges Intelligencia Kódexének tervezete (1)
 • Török Tamás: A jogellenes elállás és felmondás (5)
 • Muzsalyi Róbert: A határon átnyúló bizonyításfelvétel új szabályai (14)
 • Németh Gabriella: A platform általános szerződési feltételek átláthatóságának és érthetőségének néhány aktuális európai magánjogi kérdése (18)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per határozatai (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Az üzletág mint apport (27)

Gazdaság és Jog 2021/4

 • Leszkoven László: A gépjárműtörzskönyv biztosítéki célú birtokban tartásáról – gondolatok egy jogegységi határozat margójára (1)
 • Kasznár Attila: A kínai gazdasági hatalom növekedése és a terrorizmus új célpontjai (8)
 • Lénárdné Maletics Borbála: A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésének a jogi személy mögött álló természetes személyek magatartásával összefüggő okairól – különös figyelemmel a kényszertörlési eljárásra (13)
 • Hideg Milán István: A cég mint végrehajtást kérő – megoldóképletek a bírósági végrehajtási eljárásban, különös tekintettel a koronavírus-járványra (18)
 • Szécsényi-Nagy Balázs: Az adatok szerepe egyes pénzfunkciók betöltésében, kitekintéssel egyes adózási vonatkozásokra (22)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A befolyásszerzés bejelentése (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Fizetési meghagyás a csődtörvényen alapuló egyes polgári eljárásokban (27)

Gazdaság és Jog 2021/2

 • Németh Csaba: A digitális bírósági tárgyalások eljárásjogi és alkotmányjogi vonatkozásai a polgári peres eljárásokban – javaslatok a digitális bírósági tárgyalások bevezetésére Magyarországon (1)
 • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításáról – veszélyhelyzet szabályozás és aktuális változások a fizetésképtelenségi jogban (10)
 • Hideg Milán István: Az Európai Unió koronavírus-oltóanyag stratégiája (15)
 • Lovas Dóra: Az árszabályozás mit a liberalizált energiapiac korlátozó tényezője (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: A postai küldemények kézbesítéséről – eltérő szabályok a veszélyhelyzet alatt (26)
 • Gál Judit: A felülvizsgálati per ítéletének végrehajtása (28)

Gazdaság és Jog 2021/3

 • Bordács Bálint: A versenykorlátozó megállapodások fenntarthatósági szempontú vizsgálata (1)
 • Korom Veronika: Az ICC Nemzetközi Választottbíróság 2021-es Választottbírósági Szabályzata (8)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Gondolatok a turisztikai szálláshelyek igénybevételének új szabályairól (11)
 • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításairól – A felszámolási eljárást érintő változásokról (15)

Státuszjogi Szemle

 • Pázmándi Kinga: Mellékszolgáltatás versus munkaviszony – a társasági önrendelkezés határai a bírósági gyakorlat tükrében (19)
 • Gál Judit: A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása (21)

Céghírnök 2020/11

 • Bodor Mária Zsuzsanna: Gazdasági társaságok gazdasági célú védelme a 2020. évi LVIII. tv. tükrében (1)
 • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – II. rész (3)

Kérdések és válaszok

 • A bíróságok gyakorlatából – A könyvvizsgálat elrendelésére, könyvvizsgáló kirendelésére irányuló kérelem tartalma, az elrendelés feltételei (6)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – III. rész (8)

Gazdaság és Jog 2021/1

 • Török Tamás: A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata (2)
 • Ződi Zsolt: Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról és digitális piacokról szóló új rendelettervezetei (12)
 • Kertész Gábor: Gazdasági jogászi gondolatok az Alaptörvény 9. módosításáról (14)
 • Varga Tamás: A Fidic 20.1. Alcikkely szerinti igénybejelentési határidő jogi jellegének és a jogvitában lefolytatandó bizonyítási eljárás tárgyi hatókörének meghatározása a Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (18)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A névfoglalás és az egyszerűsített eljárás ellentmondása (24)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A jogi személyek működésére vonatkozó pandémiás veszélyhelyzeti rendelkezésekről (25)