Céghírnök 2020/11

  • Bodor Mária Zsuzsanna: Gazdasági társaságok gazdasági célú védelme a 2020. évi LVIII. tv. tükrében (1)
  • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – II. rész (3)

Kérdések és válaszok

  • A bíróságok gyakorlatából – A könyvvizsgálat elrendelésére, könyvvizsgáló kirendelésére irányuló kérelem tartalma, az elrendelés feltételei (6)
  • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – III. rész (8)