Gazdaság és Jog 2021/1

  • Török Tamás: A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata (2)
  • Ződi Zsolt: Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról és digitális piacokról szóló új rendelettervezetei (12)
  • Kertész Gábor: Gazdasági jogászi gondolatok az Alaptörvény 9. módosításáról (14)
  • Varga Tamás: A Fidic 20.1. Alcikkely szerinti igénybejelentési határidő jogi jellegének és a jogvitában lefolytatandó bizonyítási eljárás tárgyi hatókörének meghatározása a Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (18)

Státuszjogi szemle

  • Gál Judit: A névfoglalás és az egyszerűsített eljárás ellentmondása (24)
  • Bodor Mária Zsuzsanna: A jogi személyek működésére vonatkozó pandémiás veszélyhelyzeti rendelkezésekről (25)