Gazdaság és Jog 2021/6

  • Samkó Zoltán Ferenc: Betegadatok hálójában, avagy a betegjogok érvényesülése a sportegészségügyben – A jogalapok szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során (1)
  • Kárpáti József: Új szereplő a munkavállalói jogok uniós védelmében – gondolatok az Európai Munkaügyi Hatóság körül (10)
  • Kasznár Attila: A kínai diaszpóra nemzetközi és hazai gazdasági és biztonságpolitikai kérdései (14)
  • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén (19)

Státuszjogi Szemle

  • Csőke Andrea: Fizetésképtelenségi forgácsok (25)
  • Bodor Mária Zsuzsanna: A kényszertörlési eljárások felfüggesztésének néhány kérdése (27)