Gazdaság és Jog 2021/3

  • Bordács Bálint: A versenykorlátozó megállapodások fenntarthatósági szempontú vizsgálata (1)
  • Korom Veronika: Az ICC Nemzetközi Választottbíróság 2021-es Választottbírósági Szabályzata (8)
  • Bodor Mária Zsuzsanna: Gondolatok a turisztikai szálláshelyek igénybevételének új szabályairól (11)
  • Juhász László: A csődtörvény 2020. évi módosításairól – A felszámolási eljárást érintő változásokról (15)

Státuszjogi Szemle

  • Pázmándi Kinga: Mellékszolgáltatás versus munkaviszony – a társasági önrendelkezés határai a bírósági gyakorlat tükrében (19)
  • Gál Judit: A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása (21)