Gazdaság és jog 2021/5

  • Ződi Zsolt: Az Európai Bizottság Mesterséges Intelligencia Kódexének tervezete (1)
  • Török Tamás: A jogellenes elállás és felmondás (5)
  • Muzsalyi Róbert: A határon átnyúló bizonyításfelvétel új szabályai (14)
  • Németh Gabriella: A platform általános szerződési feltételek átláthatóságának és érthetőségének néhány aktuális európai magánjogi kérdése (18)

Státuszjogi szemle

  • Gál Judit: A változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per határozatai (25)
  • Bodor Mária Zsuzsanna: Az üzletág mint apport (27)