Közgazdasági Szemle 2022/3

Hetvenéves a BCE Világgazdasági tanszéke

  • Simai Mihály: Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (293)

Tanulmányok

  • Benczes István, Kollai István, Palánkai Tibor: Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (299)
  • Endrődi-Kovács Viktória, Nagy Sándor Gyula: A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (314)
  • Vigvári Gábor: Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (339)
  • Lima da Frota Araujo Carlos Raul, Szunomár Ágnes: Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdasaságtani magyarázatok (367)

Szemle

  • Deák Ágnes, Ricz Judit: A többdimenziós szegénység mérése – latin-amerikai tapasztalatok (389)

Könyvismertetés

  • Kovács Olivér: Könnyelmű verdikt az államadósság fölött (413)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.