Politikatudományi Szemle 2023/2

 • Balázs Zoltán: John Rawls és a lovak (7)
 • Demeter M. Attila: Az örök békéről s annak mai esélyeiről (Immanuel Kant után szabadon) (27)

Politikai részvétel

 • Kontró Fanni, Susánszky Pál: Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015 és 2021 között (49)
 • Éltető Andrea, Ricz Judit: Zöld iparpolitika a hibrid renszerekben – retorika versus gyakorlat (72)
  Dudlák Tamás: A civilizációs államok felemelkedése: civilizációs diskurzus a 2010 utáni Magyarországon (98)

Recenzió

 • Győri Boldizsár: Milyen az ideális politikuskarakter? Egy realista válaszkísérlet (Illés Gábor: A realista politikus – A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben) (123)
 • Összefoglalók (129)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/3

Hetvenéves a BCE Világgazdasági tanszéke

 • Simai Mihály: Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (293)

Tanulmányok

 • Benczes István, Kollai István, Palánkai Tibor: Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (299)
 • Endrődi-Kovács Viktória, Nagy Sándor Gyula: A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (314)
 • Vigvári Gábor: Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (339)
 • Lima da Frota Araujo Carlos Raul, Szunomár Ágnes: Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdasaságtani magyarázatok (367)

Szemle

 • Deák Ágnes, Ricz Judit: A többdimenziós szegénység mérése – latin-amerikai tapasztalatok (389)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Könnyelmű verdikt az államadósság fölött (413)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2020/10

 • Lackó Mária: Korai és időskori halálozások különbségei Európában a 2000-es évek első évtizedében (957)
 • Ilyés Virág, Sebők Anna: Egyetemről a munkaerőpiacra. Felsőoktatási ismeretségek hatása a munkaerőpiaci kilátásokra (993)

Műhely

 • Kovács Levente, Nagy Ernő: Életciklus és törlesztőrészlet. A reálértékben állandó törlesztőrészet és életciklus-jövedelem alkalmazhatósága a lakáshitelezésben (1029)

Szemle

 • Szennay Áron: A vállalati társadalmi felelősségvállalás megközelítései és a fenntartható fejlődés (1057)

Könyvismertetés

 • Posztkommunista kapitalizmusváltozatok – járadékalapú megközelítés. Gondolatok Mihályi Péter és Szelényi Iván két könyvéről (Ricz Judit) (1075)

A cikkek angol nyelvű kivonata (1083)

Elektronikus formában elérhető itt.