Közgazdasági Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Csaba László: A szellem óriásának magányossága (1)
 • Benczes István, Szabó Krisztina: Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában (23)
 • Mezősi András, Rácz Viktor: A klímasemlegesség ára. Az üvegházhatású gázok csökkentésének költségbecslése HU-TIMES modellel (55)
 • Demeter Krisztina, Granát Marcell, Losonci Dávid, Lőrincz László: Digitalizáció és üzleti teljesítmény – hazai feldolgozóipari tapasztalatok (82)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Fiskális politika az öröklétnek – államadósság: ördög vagy messiás?* Olivier Blanchard: Fiscal Policy Under Low Interest Rates. (103)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/3

Hetvenéves a BCE Világgazdasági tanszéke

 • Simai Mihály: Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (293)

Tanulmányok

 • Benczes István, Kollai István, Palánkai Tibor: Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (299)
 • Endrődi-Kovács Viktória, Nagy Sándor Gyula: A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (314)
 • Vigvári Gábor: Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (339)
 • Lima da Frota Araujo Carlos Raul, Szunomár Ágnes: Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdasaságtani magyarázatok (367)

Szemle

 • Deák Ágnes, Ricz Judit: A többdimenziós szegénység mérése – latin-amerikai tapasztalatok (389)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Könnyelmű verdikt az államadósság fölött (413)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/1-2

 • Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról (3)

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Csáki György, Csillag István, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Horváth Diána, Karsai Gábor, Mihályi Péter, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Vakhal Péter, Várhegyi Éva

Jogi melléklet

 • Scmidt Richárd: A New York-i választottbírósági Egyezmény – 60 év a hazai gyakorlatban (145)

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/02

Csaba László: Zalai Ernő (1943-2021) (129)

Tanulmányok

 • Bélyácz Iván, Kovács Kármen: Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig (132)
 • Fellner Zita, Marosi Anna, Szabó Beáta: A babaváró kölcsön hitelpiaci és reálgazdasági hatásai (150)
 • Vörös Máté, Fűrész Diána Ivett: A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata (178)

Szemle

 • Tóth Balázs: Milyen kapcsolatban állnak a közszféra reformjai a gazdaságpolitikai paradigmákkal? (205)

Könyvismertetés

 • Benczes István: A remeteség (politikai) gazdaságtana. Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár (223)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (231)