Közgazdasági Szemle 2022/3

Hetvenéves a BCE Világgazdasági tanszéke

 • Simai Mihály: Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (293)

Tanulmányok

 • Benczes István, Kollai István, Palánkai Tibor: Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (299)
 • Endrődi-Kovács Viktória, Nagy Sándor Gyula: A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (314)
 • Vigvári Gábor: Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (339)
 • Lima da Frota Araujo Carlos Raul, Szunomár Ágnes: Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdasaságtani magyarázatok (367)

Szemle

 • Deák Ágnes, Ricz Judit: A többdimenziós szegénység mérése – latin-amerikai tapasztalatok (389)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Könnyelmű verdikt az államadósság fölött (413)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2021/11-12

 • Szabó Zsolt Roland, Szedmák Borbála, Tajti Anna: A hazai kis- és középvállalkozások digitális fejlettséges és külpiaci tevékenysége közötti kapcsolat néhány kérdése (3)
 • Karsai Judit: A startupok állami finanszírozásának nemzetközi gyakorlata (28)
 • Kollai István: Verseny helyett versengés. A személyes kapcsolatok szerepe a késő modern kapitalizmusokban (53)

Új könyvek

 • Sass Magdolna, Szalavetz Andrea: Hagyományos iparág új köntösben. Molnár Ernő: A félperiféria ipara és a globális termelési hálózatok. A bőrfeldolgozó ipar átalakulása Magyarországon (Didakt Kiadó, 2021, Debrecen, 302 oldal) (77)
 • A Külgazdaság 2021. évi tartalomjegyzéke (83)

Jogi melléklet

 • Horváthy Balázs: Önvezető autók a WTO műhelyében – A nemzetközi kereskedelmi jog technológiai kihívásai (87)

Új könyvek

 • Pázmándi Patrik: Szabados Tamás: Economic Sanctions in EU Private International Law (Hart Publishing, 2020, Oxford, 280 oldal) című monográfiájának ismertetése (109)
 • A Jogi melléklet 2021. évi tartalomjegyzéke (116)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.