Világtörténet 2021/4

  • Péterfi Bence: Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (511)

Tanulmányok

  • Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) (517)
  • Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) (531)
  • Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) (581)
  • Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz (629)

Szemle

  • Kruppa Tamás: Velence viharos vizeken (1499–1517) (639)
  • Nagy Kornél: Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (647)
  • Dinnyés Patrik: A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (650)
  • Balázs Péter: Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (652)
  • Blénesi Éva: Remények és veszélyek között (657)