Történelmi Szemle 2023/3

 • Horváth Richárd: Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről) (335)
 • Fóti Miklós: Ali szegedi szandzsákbég személyének azonosítása, életpályája és birtoklástörténete (1567-1595) (353)
 • Kármán Gábor: Határvédelem, finanszírozás, protestantizmus. A belső-ausztriai és a magyar rendek vitája, 1606-1610 (367)
 • Pálffy Géza: Felszabadítás vagy megszállás? Katonai, pénzügyi és polgári igazgatás a visszafoglalt Magyarországon a nagy török háború idején (1683-1699) (393)
 • Orgona Angelika: A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai (417)
 • Nagy Kornél: „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz ormény utnitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731-1742) (441)
 • Tóth Ferenc: „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei (463)
 • Demeter Gábor: Az agrártársadalom differenciáltsága 18. századi településsoros összeírások kvantitatív elemzése alapján (1720-1796) (485)
 • Eszik Veronika: Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp (521)
 • Huhák Heléna: Lágernaplók. Magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs és kényszermunkatáborokban (1944-1945) (545)
 • Fejérdy András: Intanzigens antikommunizmus és/ vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keletei politikája világháború és hidegháború között (567)
 • Bartha Ákos: Egy nyughatatlan homo politicus. Szüts Iván (1900-1973) életútja (591)

Világtörténet 2021/4

 • Péterfi Bence: Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (511)

Tanulmányok

 • Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) (517)
 • Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) (531)
 • Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) (581)
 • Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz (629)

Szemle

 • Kruppa Tamás: Velence viharos vizeken (1499–1517) (639)
 • Nagy Kornél: Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (647)
 • Dinnyés Patrik: A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (650)
 • Balázs Péter: Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (652)
 • Blénesi Éva: Remények és veszélyek között (657)

Történelmi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Kuffart Hajnalka, Neumann Tibor: „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában”. Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán (323)
 • Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete (383)
 • Nagy Kornél: Konstantinápolyból Temesvárra. Minas Paronean örmény unitus misszionárius viszontagságai Erdélyben (1720-1738) (427)
 • Michael K. Silber: Kossuthot megáldja egy rabbi. Egy politikai legenda metamorfózisa (459)
 • Konrád Miklós: Vegyes házasság és asszimiláció. Érvek a keresztény-zisdiő házasság bevezetése mellett (483)
 • Keresztes Csaba: Az emigrációs Hungarista Mozgalom és az 1956-os forradalom (495)

Hagyaték

 • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész (525)

Mérleg

 • Pritz Pál: Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre (557)