Világtörténet 2024/1

 • Mitrovits Miklós: Birodalmi terjeszkedés Közép-Európában. A Rzecspospolita első megcsonkítása, 1772 (1)

Tanulmányok

 • Ring Éva: A bari konföderáció és a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása (5)
 • Gebei Sándor: Orosz-porosz érdekazonosság a Rzeczpospolita első területi megcsonkításában (43)
 • Bebesi György: Lengyelország első megcsonkítása az orosz birodalmi külpolitika szemszögéből (57)
 • Dinnyés Patrik: Anya és fia nézetkülönbsége a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása kapcsán (67)
 • Tóth Ferenc: A francia diplomácia törekvései a Rzeczpospolita megmentése érdekében (83)
 • Schvéd Brigitta: Lengyelország első felosztása az erőegyensúly-diskurzus tükrében a kortárs londoni hetilapok véleménycikkeiben (99)
 • Varga Beáta: Galícia betagolása a Habsburg Monarchiába. A kelet-galíciai rutének helyzete 1772-1918 között (121)
 • Kurdi Krisztina: A lengyel zsidó önkormányzat rendszer átalakulása Lengyelország első megcsonkítása után (139)

Szemle

 • Urbán Máté: A „fekete királyné” élete (161)
 • Urbán Máté: Az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban (168)
 • Kovács Zita: Észak és Dél veszélyes viszonya, avagy Olaszország születése (172)

Jelen számunkat Mitrovits Miklós szerkesztette.

Világtörténet 2021/4

 • Péterfi Bence: Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (511)

Tanulmányok

 • Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) (517)
 • Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) (531)
 • Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) (581)
 • Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz (629)

Szemle

 • Kruppa Tamás: Velence viharos vizeken (1499–1517) (639)
 • Nagy Kornél: Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (647)
 • Dinnyés Patrik: A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (650)
 • Balázs Péter: Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (652)
 • Blénesi Éva: Remények és veszélyek között (657)