Magyar Jog 2021/12

Tanulmányok

  • Darai Péter: Egy kúriai döntéssel kapcsolatos aggályok (685)
  • Gál István László: Gondolatok a sajtószabadság büntetőjogi korlátairól a minősített adatok nyilvánosságra hozatala kapcsán (695)
  • Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat – Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (705)
  • Muzsalyi Róbert: Van-e a tagállamoknak eljárási autonómiájuk? – kérdések és válaszok az uniós jog érvényesítésének tagállami kereteivel kapcsolatban (714)
  • Szalma József: Erőhatalom – az európai és a magyar magánjogban – 2. rész: Komparációk (722)
  • Balogh Judit: A magánjogi jogérvényesítés eszköztára – Gondolatok a perbeli képviselethez való jog funkciójáról (736)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.