Ügyvédek Lapja 2022/2

 • A CCBE nyilatkozata, 2022. február 25. – Egyértelműen elítélik az Ukrajna elleni orosz inváziót
 • A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének nyilatkozata, 2022. február 28. – Oroszország haladéktalanul rendelje el csapatainak kivonását Ukrajnából
 • Bánáti János: Az ügyvédi titok védelmében (4)
 • S. Szabó Péter, Kopár Bernadett: A CCBE iránymutatása – Az Európai Ügyvédek Magatartási kódexének mintája (8)
 • Szőke Ágnes: Az ügyvéd közreműködésének lehetősége és előnyei a mediációs eljárásban (12)
 • Balogh Judit: Az ügyvéd akadályoztatása és a perbeli képviselethez való jog (18)
 • Fázsi László: A polgári jogi igénye érvényesítésének problémái (25)
 • Schmidt Richárd: Aszimmetrikus fórumválasztás a hazai gyakorlatban régen és ma (30)
 • Amikor egy ügyvéd hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, megsértve az etikai szabályzatot is (35)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. (37)
 • Bemutatjuk James MacGuill-t, a CCBE új elnökét (43)
 • Halmos Tamás: Ránk szakadt a világ február 24-én – A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara közgyűlése 2022. március 5 (45)
 • Ez mind nem ügyvédi aláírás (46)
 • Kriptovaluta használat: mikor igen, mikor nem? (47)
 • Búcsú Zimnicz Jánostól (48)

Magyar Jog 2021/12

Tanulmányok

 • Darai Péter: Egy kúriai döntéssel kapcsolatos aggályok (685)
 • Gál István László: Gondolatok a sajtószabadság büntetőjogi korlátairól a minősített adatok nyilvánosságra hozatala kapcsán (695)
 • Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat – Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (705)
 • Muzsalyi Róbert: Van-e a tagállamoknak eljárási autonómiájuk? – kérdések és válaszok az uniós jog érvényesítésének tagállami kereteivel kapcsolatban (714)
 • Szalma József: Erőhatalom – az európai és a magyar magánjogban – 2. rész: Komparációk (722)
 • Balogh Judit: A magánjogi jogérvényesítés eszköztára – Gondolatok a perbeli képviselethez való jog funkciójáról (736)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Magyar Tudomány 2021/8

Tematikus összeállítás: STEAM (Science-Technology-Art-Mathematics) Művészet/tudomány határterületek az alkotásban

Vendégszerkesztők: Saxon Szász János, Dárdai Zsuzsa

Saxon Szász János, Dárdai Zsuzsa: Bevezető (1009)

 • Erdély M. Dániel: Hármasút (1015)
 • Kelle Antal ArtFormer: A lehetőségek láttatása. Artformer szobrászat (1025)
 • Mengyán Csaba: Néhány gondolat a dimenziókról a képzőművészet és a tudomány viszonylatában Mengyán András műveivel szemléltetve (1038)
 • Orosz István: Egy ismeretlen Leonardo (1048)
 • Saxon Szász János: Polidimenzionális univerzum (1063)
 • Jeursen, Frans: Zalavári József és az első pillanat hatása (1075)

Tanulmányok

 • Balogh Judit: Járvány, betegség és az azokhoz való viszony a 17. század végi egodokumentumokban (1088)
 • Igaz Péter: Átadható („fertőző”) daganatok az állatvilágban és az emberben (1099)

Interjú

 •  Bolyongás a matematikában és határán. Laczkovich Miklós interjúja Lovász Lászlóval (1108)

Ki a tudós?

 • Garbai László: Tudomány, tudós, tudósképzés (1124)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Lente Gábor: Tudományos mesék egy digitális kornak (1128)
 • Pók Attila: Ne vedd komolyan! Vagy mégis? (1131)
 • Janó Evelin: Roma nők egymás közt – a Kopp Mária Intézet műhelyéből (1134)
 • Gyurkovits Kálmán: Virtuális rabszolgaság (1137)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1140)

Elektronikusan elérhető itt.