Magyar Jog 2023/4

Tanulmányok

 • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perrendtartás első öt (hat) éve: módosulásról módosulásra (197)
 • Beyer Fülöp: A hírközlési egyetemes szolgáltatás intézményének fejlődése és ellentmondásai (206)
 • Csák Zsolt, Czebe András: A perbeli igazság térnyerése a büntetőeljárásban (218)
 • Fantoly Zsanett, Herke Csongor: A mesterséges intelligencia a hatékonyabb büntetőeljárás szolgálatában (223)
 • Darai Péter: Az üzletlezárás helye az adójogi szankciók rendszerében (229)
 • Stecbauer Anita: A társasház közgyűlési határozatainak megtámadása a kisebbség jogos érdekének lényeges sérelmére hivatkozással – az ítélkezési gyakorlat tükrében (239)
 • Knoll-Csete Edit: Egy merénylet előzményei, a keletnémet állami vagyon magánosításának sajátos körülményei (249)

Szellemidézés

 • Angyal Pál: Emlékeimből – 4. rész (254)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/2

Tanulmány

 • Boda Zoltán: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel (3)
 • Darai Péter: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései (30)
 • Hajdu Gábor: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel (53)
 • Prugberger Tamás, Szekeres Bernadett: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára (68)

Recenzió

 • Fekete Balázs: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (84)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (91)
 • Techet Péter: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs (95)
 • Timár Balázs: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law (102)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/12

Tanulmányok

 • Darai Péter: Egy kúriai döntéssel kapcsolatos aggályok (685)
 • Gál István László: Gondolatok a sajtószabadság büntetőjogi korlátairól a minősített adatok nyilvánosságra hozatala kapcsán (695)
 • Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat – Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (705)
 • Muzsalyi Róbert: Van-e a tagállamoknak eljárási autonómiájuk? – kérdések és válaszok az uniós jog érvényesítésének tagállami kereteivel kapcsolatban (714)
 • Szalma József: Erőhatalom – az európai és a magyar magánjogban – 2. rész: Komparációk (722)
 • Balogh Judit: A magánjogi jogérvényesítés eszköztára – Gondolatok a perbeli képviselethez való jog funkciójáról (736)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Céghírnök 2020/8

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – II. rész (1)
 • Kovács László: Az üzleti titokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok értelmezése, kifogásolása – III. rész (2)

Kérdések és válaszok

 • A bíróság gyakorlatából – Az üzletág apportálhatóságáról (4)
 • Darai Péter: Szemelvények a nyugtakibocsátás elmulasztása köréből – III. rész (5)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (10)