Magyar Jog 2021/12

Tanulmányok

 • Darai Péter: Egy kúriai döntéssel kapcsolatos aggályok (685)
 • Gál István László: Gondolatok a sajtószabadság büntetőjogi korlátairól a minősített adatok nyilvánosságra hozatala kapcsán (695)
 • Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat – Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (705)
 • Muzsalyi Róbert: Van-e a tagállamoknak eljárási autonómiájuk? – kérdések és válaszok az uniós jog érvényesítésének tagállami kereteivel kapcsolatban (714)
 • Szalma József: Erőhatalom – az európai és a magyar magánjogban – 2. rész: Komparációk (722)
 • Balogh Judit: A magánjogi jogérvényesítés eszköztára – Gondolatok a perbeli képviselethez való jog funkciójáról (736)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Gazdaság és jog 2021/5

 • Ződi Zsolt: Az Európai Bizottság Mesterséges Intelligencia Kódexének tervezete (1)
 • Török Tamás: A jogellenes elállás és felmondás (5)
 • Muzsalyi Róbert: A határon átnyúló bizonyításfelvétel új szabályai (14)
 • Németh Gabriella: A platform általános szerződési feltételek átláthatóságának és érthetőségének néhány aktuális európai magánjogi kérdése (18)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: A változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per határozatai (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: Az üzletág mint apport (27)