Belügyi Szemle 2023/5

 • Előszó (739)

Tanulmányok

 • Gál István László: Dogmatikai problémák a pénzmosás hatályos magyar szabályozásával kapcsolatban (741)
 • Polt Péter: A saját pénzmosás dogmatikai kérdései (765)
 • Dános Valér: A pénzmosás megjelenésének feltételei a hazai szervezett bűnözés elemei között az 1980-as évek elején (779)
 • Herke Csongor: A letartóztatottakra vonatkozó büntetőjogi és idegenrendészeti szabályok, különös tekintettel a harmadik országbeli állampolgárságú terheltekre (797)
 • Erdős Ákos: A szintetikus katinon-származékok hatásai: irodalmi áttekintés (827)
 • Kovács István: A nemzetközi szervezett bűnözés statisztika elemzése a SOCTA és Eurostat rendszerekben (849)
 • Nagy Zoltán: A nem pénzügyi szolgáltatók a pénzmosás elleni intézményrendszerben (867)
 • Zéman Zoltán, Hegedűs Mihály: Pénzmosás mint negatív gazdasági tényező az Európai Unióban (885)
 • Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés uniós dimenziói – a büntetőjogi szabályozás reformja Németországban (905)

Könyvismertetés

 • Szabó Csaba, Krenner József: Antikorrupció MIT Esszenciális Tudás Sorozat (921)

Interjú

 • Fazekas-Pátyodi Szandra, Németh Viktor: „A minőséghez ragaszkodni kell” Interjú Dr. Gál István Lászlóval, a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával, az NKE HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanárával (927)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2021/6

 • Bánáti János: Az online-világ térhódítása ellenére nélkülözhetetlenek a személyes kapcsolatok (2)
 • Varga Zs. András: A Kúria és az egységes joggyakorlat biztosítása (4)
 • Kitüntetések – Magyar Ügyvédek Napja 2020-2021 (10)
 • Tóth Mihály: Nyílt gondolatok a leplezett eszközökről (16)
 • Kadlót Erzsébet: Védelemhez való jog a vízszint alatt (26)
 • Gál István László: A pénzmosás mindent visz (37)
 • Csurgó Ottó: Minden tekintetben a legjobb választás a Perfekt Pro Med Ügyvédi Egészségbiztosítás (46)

Magyar Jog 2021/12

Tanulmányok

 • Darai Péter: Egy kúriai döntéssel kapcsolatos aggályok (685)
 • Gál István László: Gondolatok a sajtószabadság büntetőjogi korlátairól a minősített adatok nyilvánosságra hozatala kapcsán (695)
 • Kiss Tibor: Funkcionális vagy fizikai kapcsolat – Az alkotórész fogalmának megközelítési irányai (705)
 • Muzsalyi Róbert: Van-e a tagállamoknak eljárási autonómiájuk? – kérdések és válaszok az uniós jog érvényesítésének tagállami kereteivel kapcsolatban (714)
 • Szalma József: Erőhatalom – az európai és a magyar magánjogban – 2. rész: Komparációk (722)
 • Balogh Judit: A magánjogi jogérvényesítés eszköztára – Gondolatok a perbeli képviselethez való jog funkciójáról (736)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.