Európai Jog 2021/5

Vezértanulmány

  • Bán Dániel: Tisztességtelen szerződésekkel a tisztességes sportért? – Bizonytalankodások a nevezési formanyomtatványba foglalt választottbírósági kikötés körül (1)

Jogharmonizáció

  • Pesta János: Mi viszi át a tulajdonjogot az adásvétel során az angol jogban? (9)
  • Steiner Gábor: Vádalku a nemzetközi büntetőjogban és a kontinentális típusú vádakban (24)

Európai jogi fórum

  • Juhász Ivett: Kézbesítés a hagyatéki eljárásban – különös tekintettel az Európai Unión belüli kézbesítésre (30)
  • Szabó Péter: A joghatóság és a perbeli legitimáció uniós jogi alapjai kartellkár iránti perekben (39)
  • Varga Zsófia: A precedensrendszer és az EU-jog (48)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.