Állam- és Jogtudomány 2021/3

Tanulmány

  • Benke József: „Becsüld meg, biz’ a mestereket!” – Módszertani és histográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán (3)
  • Borbély Zoltán:  A magyar bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány megítélése a kedvezményezetti jogok érvényesülésének fényében (27)
  • Kiss Valéria, Tóth Fruzsina: Kutatásmódszertani megjegyzések az alávetett csoportok joghoz való viszonyának megismeréséhez (43)
  • Székely György László: A nyomozás státusza és funkciója a büntetőeljárási rendszerben – Történeti és rendszertani háttér, szabályozási koncepciók és megoldások (74)
  • Tóth András: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről (100)

Recenzió

  • Matyasovszky-Németh Márton: Sally Engle Merry: The Seductions of Quantification Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking (122)
  • Sallai Balázs: Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum – Összehasonlító és elméleti perspektívák (127)
  • Tóth Mihály: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok – A Covid–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (132)
  • Várnay Ernő: Zsófia Varga: The Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts (139)

Elektronikusan elérhető itt.