Európai Jog 2024/2

Vezértanulmány

 • Juhász Endre: 20 év után hogyan tovább az Európai Unióban – jogászként szemlélve (1)

Jogharmonizáció

 • Dudás Dóra Virág: A közigazgatási perrend alapjogi követelményei az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján (6)
 • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bíró kizárása a büntetőperben – az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései tükrében (17)

Fórum

 • Fekete Gábor: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az általános adatvédelmi rendeleten alapuló kártérítési jog nemzeti bíróság előtt való érvényesíthetőségéről (25)
 • Pesta János: A tulajdonhoz való jog sérthetetlen lényegi tartalma az Alkotmánybíróság 1994 utáni határozatai alapján (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/3

 • Ulrich Ágnes: A digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2019/770 irányelv legfontosabb rendelkezései, valamint az irányelv hazai átültetése (1)
 • Schmidt Richárd: A joghatósági megállapodásra irányadó jog európai uniós szabályozása: problémák és megoldási lehetőségek (11)
 • Mohay Ágoston: A nemzeti bíróságok függetlensége és az előzetes döntéshozatal: újabb adalék az Európai Unió Bírósága gyakorlatából 823)
 • Pesta János: A tulajdonjog átszállása ingatlanok és ingók átruházásakor az angol jogban (29)
 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2021. évi tevékenysége – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (43)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/1

 • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
 • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
 • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
 • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
 • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
 • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2021/5

Vezértanulmány

 • Bán Dániel: Tisztességtelen szerződésekkel a tisztességes sportért? – Bizonytalankodások a nevezési formanyomtatványba foglalt választottbírósági kikötés körül (1)

Jogharmonizáció

 • Pesta János: Mi viszi át a tulajdonjogot az adásvétel során az angol jogban? (9)
 • Steiner Gábor: Vádalku a nemzetközi büntetőjogban és a kontinentális típusú vádakban (24)

Európai jogi fórum

 • Juhász Ivett: Kézbesítés a hagyatéki eljárásban – különös tekintettel az Európai Unión belüli kézbesítésre (30)
 • Szabó Péter: A joghatóság és a perbeli legitimáció uniós jogi alapjai kartellkár iránti perekben (39)
 • Varga Zsófia: A precedensrendszer és az EU-jog (48)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.