Európai Jog 2022/1

 • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
 • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
 • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
 • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
 • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
 • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2021/5

Vezértanulmány

 • Bán Dániel: Tisztességtelen szerződésekkel a tisztességes sportért? – Bizonytalankodások a nevezési formanyomtatványba foglalt választottbírósági kikötés körül (1)

Jogharmonizáció

 • Pesta János: Mi viszi át a tulajdonjogot az adásvétel során az angol jogban? (9)
 • Steiner Gábor: Vádalku a nemzetközi büntetőjogban és a kontinentális típusú vádakban (24)

Európai jogi fórum

 • Juhász Ivett: Kézbesítés a hagyatéki eljárásban – különös tekintettel az Európai Unión belüli kézbesítésre (30)
 • Szabó Péter: A joghatóság és a perbeli legitimáció uniós jogi alapjai kartellkár iránti perekben (39)
 • Varga Zsófia: A precedensrendszer és az EU-jog (48)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2020/6

Vezértanulmány

 • Kovács Bálint, Völcsey Balázs: Meddig terjed az uniós jog hatóköre? Az ultra vires kontroll kérdése a német alkotmánybírósági gyakorlatban (1)

Európai jogi fórum

 • Németh Zoltán, Szilágyi András: Mediáció a gazdasági ügyekben – hatékonyság, proaktivitás, gazdaságosság (8)

Jogharmonizáció

 • Szabó Péter: Az uniós jog határai a magyar Alkotmánybíróság legfrissebb döntéseinek tükrében (16)
 • Kincses Attila, Lupóczné Krammer Edit: A külföldi székhelyű gépjármű-felelősségbiztosító kárképviselőjének és kézbesítési megbízottjának jogköre (24)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

 • Bertaldó András: Szabadság vagy biztonság? Videómegfigyelő rendszerek a C-708/18. számú ítélet tükrében (33)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.