Állam- és Jogtudomány 2021/3

Tanulmány

 • Benke József: „Becsüld meg, biz’ a mestereket!” – Módszertani és histográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán (3)
 • Borbély Zoltán:  A magyar bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány megítélése a kedvezményezetti jogok érvényesülésének fényében (27)
 • Kiss Valéria, Tóth Fruzsina: Kutatásmódszertani megjegyzések az alávetett csoportok joghoz való viszonyának megismeréséhez (43)
 • Székely György László: A nyomozás státusza és funkciója a büntetőeljárási rendszerben – Történeti és rendszertani háttér, szabályozási koncepciók és megoldások (74)
 • Tóth András: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről (100)

Recenzió

 • Matyasovszky-Németh Márton: Sally Engle Merry: The Seductions of Quantification Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking (122)
 • Sallai Balázs: Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum – Összehasonlító és elméleti perspektívák (127)
 • Tóth Mihály: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok – A Covid–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (132)
 • Várnay Ernő: Zsófia Varga: The Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts (139)

Elektronikusan elérhető itt.

Állam- és Jogtudomány 2021/2

Tanulmány

 • Bakó Beáta: Bárcsak a magyar AB lenne ilyen „szűklátókörű”! A Bundesverfassungsgericht EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd (3)
 • Izsó Krisztina: A cselekvőképtelenek védelme – A francia, az osztrák és a magyar jog összehasonlító elemzése (30)
 • Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme (55)
 • Kiss Valéria, Maléth Anett, Tőkey Balázs, Hoffman István, Zsille Katalin, Dombrovszky Borbála: A gondnoksági perek empirikus vizsgálata (84)
 • Örkényi László: Jogalkotási hatásvizsgálat a fizetési meghagyásos eljárás értékhatára kapcsán – Egy társadalomtudományi kérdés megválaszolása ROC analízissel (115)

Recenzió

 • Balássy Ádám Miklós: Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás (145)
 • Kállai Péter: Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép Európában (149)
 • Molnár Noémi Fanni: Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Unequal World (153)
 • Prugberger Tamás: Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme (158)

Elektronikusan elérhető itt.