Gazdaság és Jog 2022/3-4

 • Sándor István: Az 1959-es Ptk. a magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a kezdetektől 1980-ig (3)
 • Ződi Zsolt: Platformjog és felhasználóvédelem (15)
 • Herczeg Ágnes: Előzetes piaci konzultáció a gondos közpénzfelhasználás tükrében (19)
 • Barna András Péter: A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének sajátos jogi státusza (22)
 • Szeles Nóra, Munkácsi Péter: Pillantás a közösségi finanszírozás új európai szabályozására és gazdaságtanára a szellemi tulajdon kontextusában (29)
 • Bodolai László: Személyhez nem köthető sérelem (35)
 • Lénárdné Maletics Borbála: A vezető tisztségviselői és a tagi státusz összefüggései a gazdasági társaságokban (40)
 • Leszkoven László: Ilyen nincs… és mégis van…!(?) (49)
 • Csőke Andrea: A vezető tisztségviselő felelőssége „más okból” (52)
 • Gál Judit: Jogorvoslati jog a Cégtörvényben (55)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/6

 • Samkó Zoltán Ferenc: Betegadatok hálójában, avagy a betegjogok érvényesülése a sportegészségügyben – A jogalapok szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során (1)
 • Kárpáti József: Új szereplő a munkavállalói jogok uniós védelmében – gondolatok az Európai Munkaügyi Hatóság körül (10)
 • Kasznár Attila: A kínai diaszpóra nemzetközi és hazai gazdasági és biztonságpolitikai kérdései (14)
 • Jagusztin Tamás: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja – az új irányelv küszöbén (19)

Státuszjogi Szemle

 • Csőke Andrea: Fizetésképtelenségi forgácsok (25)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A kényszertörlési eljárások felfüggesztésének néhány kérdése (27)